zvláštní poděkování
Quantcom.cz

Proměny nonverbálního divadla

Přebal knihy

autor: archiv   

zvětšit obrázek

V Nakladatelství AMU vychází rozsáhlá kolektivní monografie s názvem Proměny nonverbálního divadla. Mapuje kořeny české pantomimy a pohybového divadla, reflektuje současné nonverbální divadlo, jeho klíčové soubory a osobnosti a dotýká se i pedagogických trendů v oboru. Zkoumá nonverbální divadlo zejména v žánrech pantomimy, fyzického divadla, klaunerie, herectví s maskou či objekty a improvizace. Akcentuje při tom tvůrce a kolektivy spojené s katedrou nonverbálního divadla HAMU.

Nonverbální divadlo je dnes přirozenou součástí divadelního světa, ale není to tak dávno, co na jeho periferii zápasilo o uznání. Autorský tým, složený ze tří generací tvůrců, pedagogů a teoretiků, se pokusil vyznačit inspirace a východiska současné nonverbální tvorby. Vedle Adama Halaše do knihy přispěli Jan Hyvnar, Jana Návratová, Ladislava Petišková, Jana Pilátová, Marie Reslová, Jana Soprová, Hana Strejčková, Jaroslava Šiktancová a Eliška Vavříková.
Jan Hyvnar věří, že publikace dá podnět k „zamyšlení nad povahou samotného oboru, nad jeho prameny, skladbou, odkud získává svou energii a kde je původ všech těch neustále se množících uměleckých aktivit, které mají daleko méně výrazné hranice než v minulosti a ztrácejí svou žánrovou nebo druhovou stabilitu.“

Kolektivní publikace je koncipována tak, aby byla srozumitelná odborné veřejnosti i zájemcům o nonverbální divadlo a zároveň sloužila jako opora pro studenty oboru. Jedním ze záměrů bylo sestavit mozaiku textů, která nabízí pohled na provázanost a vývoj mezi historickou pantomimou a mimickým divadlem dnešní doby a pomáhá orientovat se v současných trendech české avantgardní divadelní scény.
Po dvou úvodních statích, osvětlujících úhly pohledů na danou problematiku, následuje část s názvem „Hybatelé změn“. Zde jsou studie všímající si částečně historie oboru, vyzdvihující především novátorská a hledačská úsilí jednotlivých tvůrců i skupin, jako jsou Ctibor Tubra, Boris Hybner, Divadlo Continuo, Farma v jeskyni, Děrevo a další. Následující část, nazvaná „Učení jako pěstování změn“, obsahuje teoretické stati ke klíčovým otázkám oboru a také rozhovory o současné pedagogické praxi. Knihu pak uzavírají rozsáhlejší rámující rozhovory, vedené editorem knihy Adamem Halašem a teoretičkou nonverbálního divadla Hanou Strejčkovou. Vizuální stránku knihy podtrhují portréty autorů i zařazených osobností, které pro knihu pořídil divadelní fotograf Michal Hančovský.

13.5.2024 21:05:10 Redakce | rubrika - Novinky...

Časopis 25 - rubriky

Archiv čísel

reklama

Lípa Musica 2024

Časopis 25 - sekce

HUDBA

Čáry života chystají album Sluníčko

Jan Boroš (Foto: Gabrielle Wildfeuer)

Nový singl Zoufalci spojený s kritikou vysokých pracovních nároků dnešní doby zveřejnila kapela Čáry života. J celý článek

další články...

LITERATURA/UMĚNÍ

Mexické drama Bez zvláštních znamení

Bez zvláštních znamení

Bez zvláštních znamení
Putování matky za ztraceným synem syrovou krajinou severního Mexika – končinam celý článek

další články...