zvláštní poděkování
Quantcom.cz

Víra tipy 13. týden

Naše tradice: Pašijový týden

autor: Česká televize  

zvětšit obrázek

Sváteční slovo arcibiskupa Simeona
O marnotratném synovi
Arcibiskup Simeon (vlastním jménem Radivoj Jakovljevič) se ve svém Svátečním slovu zamýšlí nad spravedlností lidskou a Boží. Východiskem pro jeho úvahu mu je Ježíšovo podobenství o marnotratném synu. Ten utratil svůj podíl jmění, který mu otec dal, a vrací se pokorně domů. Nadchází chvíle vystřízlivění. Z hříchu se vytrácí jeho půvab a přitažlivost, odhalí se jeho rub a ozve se bolestný hlad duše po tom, co bylo tak lehkomyslně promrháno a poztráceno. Pocítil to marnotratný syn a pociťujeme to i my, marnotratní synové a dcery boží, a začneme si přát z celého srdce, aby tomu tak nebylo. Nešťastný mládenec není odehnán, ale je přijat s radostí a zahrnut láskou. Jde o podobenství a Ježíš ví, že návrat pobloudilého dítěte k lidským rodičům, byť provázen kající lítostí, by nemusel být uvítán stejně. Spravedlnost lidská je totiž jiná než spravedlnost nebeského Otce. Ta lidská ráda trestá, ba mstí, a nerada odpouští, zatímco Boží spravedlnost je spravedlnost v rozdělování lásky...
Vysílání: 27.3., 00.50 hod., ČT1
Opakování: 31.3., ČT1., 02.4., ČT1

Cesty víry: Církevní devadesátky 2/2
Devadesátá léta byla mimořádnou dobou i v církevním prostředí. V médiích duchovenstvo reprezentovali hrdinové, ale také tajní spolupracovníci StB. Církve se učily žít ve svobodě. To, jak se tehdy etablovaly, ovlivňuje jejich postavení dodnes. Režie B. Jetelina (Premiéra). Mistr Jan Hus jako symbol rozdělení a postupného usmiřování církví, fenomén česko-německých vztahů a (ne)schopnost vyrovnat se s prorežimními kolaboranty z řad duchovních – to jsou hlavní okruhy, na které se zaměřuje závěrečný díl cyklu Církevní devadesátky.
Římské sympozium v roce 1999 a slova papeže o tom, že Jan Hus patří mezi církevní reformátory, byly do jisté míry mezníkem ve vnímání kostnického mučedníka. Husova osobnost tak po dlouhých letech přestala církve rozdělovat, ale stala se spíše spojnicí. Svatojánské oslavy v roce 1993, kdy si katolíci připomínali 600 let od světcova umučení, nebo svatořečení Jana Sarkandera – to byly zatěžkávací zkoušky pro křehké ekumenické vztahy. Nakolik se církvím podařilo překonat historické křivdy a hledat společnou cestu? A které z církví naopak přiživovaly protikatolický osten, protože právě v tomto pojetí snadněji nacházely svou vlastní identitu?
Na jedné straně masivní finanční a materiální pomoc od diecézí z tehdejší Spolkové republiky Německo a z Rakouska, na straně druhé strach, že si vysídlení Němci začnou nárokovat svůj zkonfiskovaný majetek a dojde k prolomení tzv. Benešových dekretů. To byly protichůdné emoce, které utvářely vztahy i v rámci církevních struktur, zejména pak v příhraničních oblastech. Díky tomu, že intenzita kontaktů mezi církevními institucemi zejména v Německou, v Rakousku a v Československu postupně rostla, začalo se zde hlasitěji mluvit o nutnosti vzájemného odpuštění a spolupráci. Církve v tomto smyslu pozitivně ovlivnily celospolečenské vnímání a přispěli ke konsolidaci vztahů zmíněných zemí.
Případ generálního sekretáře České biskupské konference Karla Simandla, o kterém později vyšlo najevo, že byl spolupracovníkem komunistické Státní bezpečnosti a byl dokonce záměrně tzv. vysazen do Říma, aby zde infiltroval český katolický exil, symbolizuje bolestnou kapitolu tohoto období. Osudy hrdinů se tu mísí s příběhy lidí, kteří sice podlehli tlaku komunistů, ale hořce toho celý život litovali, ale také s několika extrémními případy bývalých agentů, kteří po roce 1989 působili dál na významných církevních postech. I to je součást stále nedopsané kapitoly vlastního historického vnímání církví, která do jisté míry ovlivňuje i jejich současné osudy.
Vysílání: 02.4., 12.10 hod., ČT2
Opakování: 03.4., ČT2., 04.4., ČT2

Naše tradice: Pašijový týden
Čtyřicetidenní půst vrcholí týdnem před Božím hodem velikonočním, během nějž si naši předci připomínali utrpení Krista od Jidášovy zrady po vzkříšení (2014). Režie M. Nešlehová. Pašijovým týdnem si křesťané připomínají poslední dny Ježíše Krista, zradu, ukřižování, vzkříšení. Prvním důležitým dnem tohoto týdne je Škaredá středa, které nám má připomínat Jidášovu zradu. Co naši předci doporučovali po tento den dodržovat? Hlavními dny Pašijového týdne jsou pak Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Množství lidových zvyklostí v tomto období jakoby napříč časem propojuje křesťanské i předkřesťanské obyčeje, které zůstávají v naší kultuře živé do dnešních dní.
Vysílání: 02.4., 12.40 hod., ČT2

13.3.2023 15:03:49 Redakce | rubrika - Noc kostelů/ Víra

Časopis 13 - rubriky

Archiv čísel

reklama

Bavič (Divadlo Bez zábradlí)

Články v rubrice - Noc kostelů/ Víra

Max von Sydow jako Ježíš Nazaretský

Max von Sydow  (Největší příběh všech dob)

Největší příběh všech dob
Biblický příběh Božího syna a spasitele světa. Max von Sydow jako Ježíš Nazaretsk ...celý článek


Evangelium podle Mela Gibsona

Umučení Krista

Umučení Krista
Evangelium podle Mela Gibsona. Americký film o posledních dvanácti hodinách Ježíše Nazaretsk ...celý článek


Příběh muže Apoštola Pavla

Apoštol Pavel

Apoštol Pavel
Jeho víra otřásla impériem, jeho slova změnila svět. Příběh muže, jenž se stal jednou z nejdů ...celý článek


Víra velikonoční tipy 14. týden

Naše tradice: Boží hod velikonoční

Naše tradice: Boží hod velikonoční
Miroslav Táborský představuje tradiční pokrmy velikonočního hodování a ú ...celý článek


Máří Magdaléna a Roucho

Máří Magdaléna

Máří Magdaléna
Království Boží je tady a teď. Skutečný příběh ženy, která doprovázela Ježíše Krista v závěr ...celý článekČasopis 13 - sekce

DIVADLO

Bakchantky: první a poslední mejdan

Miloslav König a Petr Vančura (Bakchantky)

Činohra Národního divadla v Praze uvedla na scéně Stavovského divadla Eurípidéovu hru BAKCHANTKY. Režisér Jan celý článek

další články...