zvláštní poděkování
Quantcom.cz

Carlos Reygadas: Přítomnost

Z přebalu knihy Přítomnost

autor: archiv   

zvětšit obrázek

V knize Přítomnost, která právě vychází v Nakladatelství AMU, přichází výrazný mexický režisér Carlos Reygadas s vlastní reflexí filmového umění a jeho vyjadřovacích prostředků. Úkolem kinematografie v Reygadasově pojetí není vyprávět příběh prostřednictvím jazyka a symbolů, ale nechat diváka smyslově procítit jedinečnost zachyceného okamžiku. Jeho kniha je sestavena z esejistických úvah a vzpomínek, a stává se tedy spíše svébytným literárním útvarem než návodem k natáčení.

Reygadas patří mezi vůdčí osobnosti současného autorského filmu. Na festivalu v Cannes získal za obrazově hypnotické drama z prostředí náboženské skupiny žijící na severu Mexika Tiché světlo (2007) cenu poroty a za film Post Tenebras Lux (2012), citlivě zpracovaný příběh mladé rodiny, která se rozhodla odstěhovat z města na venkov, cenu za nejlepší režii. Původním povoláním právník a diplomat v současnosti přestavuje jeden z nejvýraznějších hlasů současné mexické kinematografie. Nestudoval na žádné filmové škole, učil se sledováním děl Michelangela Antonioniho, Alexandra Dovženka, Carla Theodora Dreyera nebo Andreje Tarkovského. Díky těmto vlivům se v jeho tvorbě mísí lokální kinematografická tradice a dědictví evropské avantgardy. Jeho debut Japonsko způsobil na počátku nového tisíciletí v mexické kinematografii revoluci. Reygadas již od tohoto prvního filmu odmítá přistupovat k filmovému obrazu jako k symbolu, naplněnému významy. Film je umění, které podle něj není třeba dešifrovat. Je to anti-jazyk, pracující s nevyslovitelným diskurzem, osvobozeným od významů.

Klade důraz na smyslový prožitek, hraje si se zvukomalebností, tvary, barvami a světlem stejně jako poezie, hudba nebo výtvarné umění. Jeho cílem není vyobrazit, ale nechat procítit hmotné bytí v časoprostoru. Kniha Přítomnost vychází jako první svazek nové edice Autorské myšlení. Jejím cílem je uchovávat a zprostředkovat setkání s tvůrci všech filmařských profesí, k nimž v rámci Filmové a televizní fakulty AMU dochází ve formě přednášek, seminářů či dílen. Po originálním španělskojazyčném vydání je čeština druhým jazykem, v němž Přítomnost vychází. Do češtiny ji přeložila Alexandra Moralesová. Vydání publikace bylo podpořeno Českou republikou prostřednictvím Státního fondu kinematografie.

26.2.2024 11:02:00 Redakce | rubrika - Filmová scéna