Hudební Rozhledy

Hudební rozhledy 04/03


Z obsahu tištěného čísla

 

 • Rožděstvenskij a Postnikova v Praze
 • Dvakrát Eugen Indjiæ
 • Havelkovo Znamení času v programu SOČR
 • Smyčce Komorního orchestru Berg
 • Švýcarská hudba na koncertě Pražské komorní filharmonie
 • 40 let Klavírního kvarteta Martinù
 • Jubilující žestě
 • Jitka Hosprová s Plzeòskou filharmonií
 • Amadeus podesáté
 • Klub moravských skladatelù jubilující
 • Z koncertního života JAMU
 • Pohoda s Šostakovičovým Rajokem
 • Česká premiéra opery Scotta Joplina
 • Festival Opera 2003
 • Ústecký Xerxes ve Stavovském divadle
 • Káťa Kabanová v Brně upoutala
 • Brittenùv „Albert Herring “ ve Vídni
 • Berlioz do Pantheonu?
 • Oněgin ve zhudebnění Sergeje Prokofjeva
 • Tajemství nultého kvartetu Karla Husy
 • Rozhovor se členy Pražákova kvarteta
 • Co si přečtete v příštím čísle?
  Magdalena Kožená a Karel Košárek – Sommerova Vokální symfonie s ČF- Sedmdesátiny Kühnova dětského sboru – Leoncavallova Bohéma v SOP – Jaroslav Tůma a unikátní komplet Antonína Rejchy na PJ