Hudební Rozhledy

Pocta Josefu Hrnčířovi

Zdeněk Šesták | 05/16 |Festivaly, koncerty

Tomu, kdo pozorně sleduje pražské hudební dění, nemohl ujít koncert, uspořádaný dne 2. 4. tohoto roku v Pálffyho paláci na Malé Straně. Koncert, na jehož realizaci se podílela celá řada sponzorů, byl věnován nedožitým pětadevadesátinám významného českého dirigenta PhDr. Josefa Hrnčíře (1921–2014).
Tento všestranný umělec, absolvent klavírního a dirigentského oddělení Pražské konzervatoře a hudební vědy na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, vešel do povědomí naší hudební veřejnosti jako letitý dirigent Symfonického orchestru Československého rozhlasu.

Počet jeho rozhlasových nahrávek je úctyhodný, zahrnující nejrůznější slohové období se zvláštním důrazem na hudbu soudobou. Celá řada českých skladatelů musí být Josefu Hrnčířovi vděčna za to, že jejich mnohdy velmi náročná díla úspěšně provedl nejen v samotných rozhlasových studiích, ale často i na veřejných koncertech. Pisatel těchto řádků patří k těmto vděčným autorům; jeho II. symfonie i Koncert pro smyčcový orchestr nalezly v Hrnčířovi znamenitého interpreta.
Koncert v Pálffyho paláci byl ve své dramaturgické náplni koncipován jako pocta této výjimečné osobnosti ze stran našich předních interpretů. A že šlo skutečně o špičky naší současné interpretační množiny, prozrazují jména Václav Hudeček, Miroslav Vilímec, Jiří Hošek, Radoslav Kvapil, Jiří Kollert, Jan Thuri nebo Pražské dechové trio (Zdeněk Rys, Milan Polák, Lukáš Kořínek). V pestrém programu jsme tak slyšeli Dvořákovu Sonatinu pro housle a klavír, op. 100, violoncellové skladby Klid lesa, op. 68/5 či Rondo g moll, op. 94, druhou a třetí větu z Kubelíkova Houslového koncertu č. 4 B dur, Sukovu Píseň lásky, op. 7 a dvě skladby – V očekávání a V roztoužení z cyklu Jaro, op. 22a a Janáčkův cyklus V mlhách. Ze starší hudby pak zazněla Partia in F Františka Xavera Duška, Vranického Duo G dur pro hoboj a violoncello, z novější hudby pak dvě skladby Františka Xavera Thuriho (Amoroso cantabile pro hoboj a violoncello, Elbrus) a Zdeňka Fornůska (2 Arabesky). Jako výborní klavíristé se tu v doprovodech uplatnili Petr Adamec, Věra Langerová a Vladislav Vilímec.
Byla radost poslouchat nejen skladby samotné, ale především jejich osobitá uchopení samotnými interprety. Zaujetí pro postižení hudebních obsahů bylo zřejmé a týkalo se nejen mnohokrát slyšených skladeb, ale především vrcholně virtuózních poloh (Kubelík). Proto díky za tyto cenné umělecké zážitky.
O přátelskou atmosféru se postaraly svými slovy dcera Josefa Hrnčíře paní Magda Hrnčířová a paní Prof. PhDr. Alena Morávková ze Společnosti pro vědu a umění. PhDr. Jiří Štilec, za jehož šéfredaktorství v Čsl. rozhlase právě dirigent Josef Hrnčíř působil, pak velice výstižně Hrnčířovu dirigentskou osobnost představil ve svém hluboce působivém zamyšlení.
Je třeba pochválit krásně připravený několikastránkový programový list tohoto koncertu, obsahující nejen profil Hrnčířův, ale i profily interpretů. Editory tohoto programu byli Hrnčířův vnuk Lukáš Pertl, Mgr. Magda Hrnčířová a doc. Mgr. Jiří Hošek.

Nahoru | Obsah