Hudební Rozhledy

Talent Prahy 5 plný skvělých muzikantů

Ludvík Kašpárek | 05/20 |Události

Dlouhodobě mimořádně úspěšný a oceňovaný projekt pro nejmladší generaci hudebníků, který pod názvem Talent Prahy 5 pořádá tamější městská část ve spolupráci s PKF – Prague Philharmonia, dospěl opět do svého finále. Na základě výsledků hodnocení odborné poroty pod vedením dirigenta Leoše Svárovského se v závěru února (27. 2.) uskutečnil v Národním domě na Smíchově Koncert laureátů již 13. ročníku této soutěže. Je třeba ocenit a vyzdvihnout iniciativu smíchovské radnice, která umožňuje úspěšným mladým hudebníkům vystoupit s vynikajícím profesionálním tělesem. V každém případě jde o výjimečný počin určený zejména talentovaným dětem ze základních uměleckých škol, stejně tak jako pěveckým sborům a v neposlední řadě pokročilejším muzikantům na samém začátku speciálního hudebního školení.

Koncert krátkým úvodním slovem zahájil místostarosta MČ Praha 5 Lukáš Herold, z jehož iniciativy soutěž vznikla a který se jejímu průběhu stále intenzivně věnuje. Zdůraznil také organizační přínos zastupitelky MČ Praha 5 Marie Ulrichové-Hakenové.
Posluchači měli příležitost obdivovat sebevědomá vystoupení nositelů 1. ceny ve všech kategoriích. Snad největší ohlas sklidil vítěz nejmladší 1. kategorie Ondřej Toman (ZUŠ Na Popelce) mimořádným výkonem v Concertinu pro klarinet a orchestr Es dur, op. 26 Carla Marii von Webera. Harfistka Veronika Čurdová (ZUŠ Zbraslav), nejúspěšnější ve 2. kategorii, přednesla bezchybně úvodní větu Händelova Koncertu pro harfu a smyčce B dur, op. 4 č. 6 a vítěz nejstarší 3. kategorie Marek Sůva (Hudební fakulta AMU) dostal příležitost zahrát si s PKF – Prague Philharmonia Rokokové variace pro violoncello a orchestr Petra Iljiče Čajkovského. Přehlídku vítězů v samém závěru večera doplnil sbor Besharmonie (Gymnázium Nad Kavalírkou) s acappellovými skladbami Zdeňka Lukáše a Gunara Eriksona a majestátním Hallelujah z Hän delova oratoria Mesiáš. Existence sboru na všeobecně vzdělávací škole není právě obvyklá, jeho účast byla proto příjemným překvapením. Klíčová úloha a cílevědomá práce sbormistra Libora Sládka přináší jasné výsledky: v hlasové kultuře, ladění i zvukové barvě.
Již tradiční součástí závěrečného koncertu jsou také vystoupení hostujících zahraničních hudebníků z partnerských měst Prahy 5. Nesporný primát si mezi nimi získal brilantní mladičký klavírista s velkými předpoklady Alexei Ormanji z rumunského Aradu svou interpretací 1. věty Koncertu pro klavír a orchestr D dur Josepha Haydna. Violoncellistka Lena Jovanovič Jočič (Bělehrad, Srbsko) přednesla Concertino č. 1 F dur Jeana-Baptisty Brévala, Ľubica Luščanová (ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava) si troufla na náročné Adagio z Mozartova Koncertu pro klarinet a orchestr A dur, a Gergely Szabó z Budapešti dokonce na finální rychlou větu Koncertu pro housle a orchestr a moll Antonína Dvořáka. Šlo o zdařilé výkony, které vzbuzují uznání, a obecenstvo je právem ocenilo.
Závěrem je třeba vyzvednout osobnost dirigenta Leoše Svárovského. Není dáno každému výsostnému profesionálovi pracovat s dětmi a mladými lidmi s takovou mírou empatie. Společně s orchestrem svým citlivým přístupem setřásl z účinkujících veškerou začátečnickou nervozitu a dokázal uvolnit maximum z jejich neobyčejných muzikantských schopností.

Nahoru | Obsah