Hudební Rozhledy

Melodramfest 2020

Věra Zemanová | 06/20 |Festivaly, koncerty

Věra Müllerová a Roman Janál

Rozšíření Melodramfestu o „jarní prolog“ ve spolupráci s mimopražskými pořadateli přineslo letos zahajovací koncert „Koncertní melodram a píseň gala“, který byl současně významným příspěvkem k jubilejnímu 40. ročníku Smetanovských dnů v Plzni. Konal se 3. 3. 2020 v mimořádně naplněném Domě hudby. Magnetem pořadu bylo propojení pražských a plzeňských skladatelů i výkonných umělců, které přineslo zajímavý program s hvězdným obsazením. Recitace se ujali Tereza Kostková a Jaromír Meduna, zpěvu Jaromír Janál, u klavíru se vystřídali Věra Müllerová a Miroslav Sekera, a to nejen jako komorní hráči, ale i jako sólisté.
Dramaturgie koncertu vyšla vstříc domácímu publiku uvedením písní, melodramů a klavírních skladeb českých klasiků a plzeňských soudobých skladatelů.

V polorecitálu barytonisty Romana Janála a klavíristky Věry Müllerové zazněla na úvod píseň Kdo v zlaté struny zahrát zná z Večerních písní Bedřicha Smetany, výběr z cyklu Milostné písně Antonína Dvořáka (č. 2 – V tak mnohém srdci mrtvo jest, č. 3 – Kol domu se teď potácím, č. 7 – V té sladké moci očí tvých) a klavírní cyklus Leoše Janáčka V mlhách. Soudobá tvorba byla zastoupena písňovými cykly Jiřího Temla Shakespearovy sonety pro baryton a klavír (č. 1 – Má láska sílí, č. 3 – Když v poklidu se tiše zahloubám, č. 5 – Když viděl jsem, jak ukrutný spár času) a Karla Pexidra Před hudbou a po hudbě na básně Jiřího Ortena (Hle, liják – Těžké cvičení – Po hudbě). Provedení byli přítomni také oba autoři.
Rovněž druhá část koncertu vzdala hold Bedřichu Smetanovi zařazením melodramu Rybář na báseň J. W. Goetha Der Fischer v českém překladu Otakara Zicha, který přednesl Jaromír Meduna s Miroslavem Sekerou u klavíru, a následující virtuózní klavírní etudou Na břehu mořském v podání Miroslava Sekery. Dvojí kulaté výročí (1850–1900) Zdeňka Fibicha pak připomnělo zařazení jeho nejzralejšího koncertního melodramu Hakon na text Jaroslava Vrchlického v interpretaci týchž umělců.
Závěr koncertu obohatily dvě novinky Jiřího Bezděka. Světovou premiéru tu měla Píseň beze slov pro klavír v podání Miroslava Sekery a melodram Neznámá ze Seiny na stejnojmennou báseň Vítězslava Nezvala. Autor ji komponoval přímo pro recitátorku Terezu Kostkovou, která melodram provedla ve spolupráci s klavíristou Miroslavem Sekerou. Novinka měla mimořádný ohlas u publika, přestože je to látka pro zhudebnění mimořádně náročná. Silný námět vede k zamýšlení nad životem a smrtí a přináší více pochybností než jistot. Nezvalovy strhující verše vykreslují bohatství obrazů, které se prolínají a vracejí v nových souvislostech. Jiřímu Bezděkovi se však podařilo nepodlehnout pouze pohledu básníka a na tutéž látku se podívat po svém. Přináší i nové smyslové představy, které původní báseň obohacují o další rozměr.
Jak uvedla místní recenzentka Eva Hubatová ve svém článku, večer byl „úspěšný a hojně navštívený“. Jednalo se o druhý koncert Smetanovských dnů, konaných tentokrát pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka, hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Baxy. Program i obsazení „bylo zárukou hodnotného kulturního zážitku“. Kladně byla ohodnocena také dramaturgie a režie Věry Šustíkové, která pořadem provázela spolu s ředitelkou Smetanovských dnů Lenkou Kavalovou. Toho večera ještě nikdo netušil, že byl v rámci Smetanovských dnů koncertem posledním. Další pořady už nebylo možno vzhledem k protikoronavirovým opatřením realizovat.
Melodramfest 2020 však pokračuje. Další plánované koncerty jarního prologu se uskuteční v náhradních zářijových termínech. Stěžejní podzimní část festivalu začíná 15. 10. tohoto roku. Na programu jsou jak komorní, tak velké orchestrální koncerty. Privátnějšího charakteru bude úvodní koncert k životnímu jubileu dlouholeté spolupracovnice Melodramfestu Soni Červené. Prvního listopadu se pak může pražská veřejnost seznámit s vítězi 11. ročníku Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů, která bude probíhat předchozí tři dny v prostorách HAMU. Letos se uskuteční v historii poprvé bez přípravného českého kola, které od roku 2019 nahradila Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v kompozici melodramů. Obě mezinárodní soutěže se tak budou po roce střídat. V Divadle Inspirace se také 15. 11. představí kolegové z brněnské JAMU s pořadem Shakespearovy Sonety, který osciluje mezi scénickým melodramem a hudebně-literárním pásmem.
Vyvrcholením letošního Melodramfestu je pak uvedení 1. dílu Fibichovy Hippodamie – Námluvy Pelopovy, který bude proveden v sále Pražské konzervatoře 6. 12. 2020. Své síly v tomto náročném projektu spojily: Společnost Zdeňka Fibicha, Severo- česká filharmonie Teplice a Městské divadlo Most a hosté. Mimořádnou událost z tohoto provedení činí fakt, že dílo bude nastudováno poprvé přesně podle kritické edice libreta (viz: Šustíková, Věra. Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického. Kritická edice libreta cyklu scénických melodramů. Praha: Národní muzeum 2016, ISBN: 978-80-7036-492-5), bez jakýchkoliv realizačních úprav a „modernizací“ textu.
Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách www.melodramfest.cz.

Nahoru | Obsah