Hudební Rozhledy

Galakoncert Asociace hudebních umělců a vědců k 30. výročí založení

Rafael Brom | 11/20 |Události

V úterý 6. 10. připomínal dramaturgicky bohatě naplněný koncert 30. výročí založení Asociace hudebních umělců a vědců, která podle zájmových a profesních oborů sdružuje celkem třináct samostatných společností. Sál Bohuslava Martinů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění byl poznamenán zvláštním proticovidovým opatřením, zahrnujícím registraci s měřením teploty hned u vrátnice, dezinfekci před vstupem do sálu a vyhrazená místa (volné zůstávaly každá druhá řada a některá sedadla). Sál pojal tedy jen hrstku posluchačů, včetně komponistů, jejichž opusy byly na programu. Zastoupeno bylo dvanáct společností od Šumavy po Moravskou bránu.

Programový leták uváděl skladby šestnácti skladatelů a k tomu úměrně interpretů. Z přehledu kompozic, který uváděl povětšinou kratší dílka nebo jejich části, vypadl opus Milady Červenkové Hudba pro žestě, neboť Olomoucké žesťové kvinteto na koncert nedorazilo. Zahájení koncertu obstaral jubilant roku Ludwig van Beethoven. Andante ze Sonáty pro klavír č. 14 cis moll, op. 27 č. 2 Quasi una fantasia skvěle zahrál Martin Kasík, reprezentant Společnosti koncertních umělců. Následovala delegace Klubu moravských skladatelů v osobách flétnistky Kateřiny Čechové, klavíristky Inny Aslamas a varhanice Hany Bartošové. Dámy hrály Invence pro flétnu a klavír od Vlastimila Lejska, moc pěkně, a Postludium pro varhany od Zdeňka Pololáníka v reprezentativním podání. Společnost českých skladatelů a Fórum mladých zastupovali Karel Pexidr se skladbou Spokojíme se s otazníkem? pro sólový klarinet, suverénně hrála Anna Paulová, a Miroslav Kubička se skladbou s názvem Komorní koncert pro kontrabas a dechové kvinteto. Jako z partesu hráli Adam Honzírek – kontrabas a Pražské dechové kvinteto. Autoři byli přítomni.
Další zastoupenou společností na koncertě – po přestávce – byl Kruh umělců houslařů, který zde reprezentovali – jeho předseda, mistr houslař Karel Vávra, dále mistr houslař Jan Baptista Špidlen s maminkou Veronikou Špidlenovou a mistr houslař Jan Richter. Ten však nikoli osobně, ale prostřednictvím violy op. 19 z roku 2020, na kterou soustředěně hrála Kristýna Fialová Preludium ze Suity č. 1 G dur Johanna Sebastiana Bacha, BWV 1007. Navzdory slavnostnímu charakteru události si dovolím malou poznámku. Traduje se, že nový nástroj potřebuje svůj čas k přehrání, aby vydal své přednosti, doufejme v to. Fialová vystoupila za Fórum mladých. Západočeské hudební centrum vyslalo na koncert skladatele Jiřího Bezděka. Jeho programně vyznívající skladbu Démony noci pro housle a klavír hráli Martin Kos – housle a Štěpán Kos – klavír. Za vstřícné provedení se autor poděkoval na pódiu. Tvůrčí centrum Ostrava reprezentovali interpreti Zbyšek Kaleta – klarinet, Marcela Kysová-Halmová – akordeon, Kateřina Gattnar – recitace a Jan Niederle – housle. Nejprve zazněla posluchačsky vděčná Taneční preludia pro klarinet a akordeon od Ireny Szurmanové ve vitálním provedení, poté se hrála skladba Škaredý holky Jana Grossmanna pro recitátora a akordeon, melodram na slova Jiřího Žáčka. Velmi vydařené pódiově hybné představení komentovala akordeonistka Marcela Kysová-Halmová sdělením, že obě jmenované skladby zazněly v Sále Martinů ve světové premiéře. Třetí skladbou z Ostravy byly Tři epizody pro housle a akordeon od Milana Báchorka. Jan Niederle byl excelentní, Marcela Kysová-Halmová obdivuhodná. Skutečným oživením v sále se stalo vystoupení tří dam zastupujících Společnost populární hudby a jazzu. Byla to Jana Rychterová – kytara, zpěv, Dája Šimíčková – zpěv a Eva Šašinková – kontrabas z formace Two Voices, které provedly čtyři humorně adaptované kompozice z tvorby klasiků s opravdu osvěžujícími texty Jany Rychterové. Na programu byly skladby od Clauda Debussyho Den odchází – Dívka s vlasy jako len, Arama Chačaturjana Šavlový tanec, Ludwiga van Beethovena Patetická sonáta a Johanna Sebastiana Bacha Navigace – Badinerie. Představení moderovala Jana Rychterová a k poslední skladbě přizvala profesora Jiřího Hlaváče jako recitátora.
Závěr koncertu patřil pěknému vystoupení Hudby Hradní stráže a Policie České republiky pod vedením Václava Blahunka, reprezentanta Společnosti dechové hudby. Hráli Andante ze skladby Zdeňka Lukáše s titulem Musica boema, dvě věty pro dechové a bicí nástroje, harfu, xylofon a zvonkohru, op. 137. Moderní, a přesto posluchačsky přístupné koncertantní dílo bylo náležitě slavnostním závěrem koncertu ke 30. výročí trvání Společnosti. Nechyběl samozřejmě ani slavnostní akt. Po přestávce koncertu vystoupil místo předsedy Asociace, violoncellisty Petra Nouzovského, který se omluvil ze zdravotních důvodů, klarinetista Irvin Venyš. Součástí koncertu byly dvě slavnostní události, první byla udělení Ceny Asociace mistru houslaři Karlu Vávrovi za celoživotní umělecké dílo spojené se stavbou nových a s rekonstrukcí historických smyčcových nástrojů. Vzápětí byl udělen dekret se jmenováním čestným prezidentem Asociace hudebních umělců a vědců panu profesorovi Jiřímu Hlaváčovi. Ve své řeči prof. Hlaváč připomněl počátky a dvacetiletí svého předsednictví ve Společnosti, s níž zůstává i nadále v nejužším kontaktu, aby byl nápomocen neocenitelnými radami a zkušenostmi v její bohaté činnosti. Pánům Vávrovi a Hlaváčovi v úctě gratulujeme a přejeme mnoho zdaru v další práci a životě.

Nahoru | Obsah