Hudební Rozhledy

Skvělé Mahlerovo Adagietto online

Rafael Brom | 01/21 |Události

Závěrečný koncert festivalu Mahler Jihlava – Hudba tisíců (30. 11.) se konal v přímém přenosu pouze cestou streamu a bez diváků, z vizuálně úhledného setmělého jeviště Domu kultury v Jihlavě s vlídně nasvíceným ansámblem. Komorní filharmonie Pardubice pod vedením dirigenta Marka Štilce nastudovala pro finále festivalu smíšený vokálně instrumentální program. Dirigent v rámci kompletní moderace večera přivítal virtuální obecenstvo a pozval na jeviště operní pěvkyni, mezzosopranistku Evu Garajovou k provedení první skladby programu, kterou byly Cigánské melodie, op. 55 Antonína Dvořáka. Původní partituru písňového cyklu komponovanou pro zpěvní hlas s doprovodem klavíru rozepsala skladatelka Sylvie Bodorová pro komorní orchestr, a to z podnětu světově proslulého barytonisty Thomase Hampsona.

Cyklus pak zazněl v této orchestrální úpravě jak ve Vídni, tak na zájezdech Vídeňské filharmonie. Garajová se skvěle vcítila do poetiky Cigánských melodií a v orchestrálním doprovodu zněl její výrazově mocný, operně stavěný mezzosoprán podivuhodně samozřejmě. Orchestrální zvuk v přirozeném ladění dodával zpěvu netušenou harmonickou naplněnost a dopřával dynamickému průběhu oporu. Garajová provedla jednotlivé písně s niterným ponorem do psychologie textového sdělení a emočního vkladu navzdory sterilnímu prostředí koncertního prostoru. Místo potlesku za vzrušující provedení znělo do mikrofonů přenosové techniky pouze klepání smyčců do notových stojanů, jako projev uznání hráčů smyčcové skupiny orchestru.

„Nebyl by to Mahlerův festival“, pravil Marek Štilec v následujícím průvodním slově, „aby nebyla na programu skladba jubilanta.“ Sedmého července jsme si připomenuli 160 let od jeho narození. Další hudbou v programu byla tedy čtvrtá věta Adagietto ze Symfonie č. 5 Gustava Mahlera. Hrál ji redukovaný orchestr hráčů na smyčcové nástroje a harfenistka. A se vší pozorností, citem a ansámblovou vyzrálostí stvořili nádherný obraz Mahlerova milostného dopisu své manželce Almě, pro který sám autor nenalézal slov.

Následující skladbou programu byl výběr ze Slovenských spevů rovněž letošního jubilanta Vítězslava Nováka, Mahlerova souputníka. No¬vák psal Slovenské spevy celých třicet let a vy¬dal v šesti sešitech celkem 80 písní. Poslední sešit uzavřel v roce 1930 a tehdy instrumento¬val výběr 36 písní pro orchestr. Pro koncertní provedení na závěrečném večeru festivalu Mahler Jihlava připravil muzikolog Jiří Štilec pět písní z orchestrálních rukopisů uložených v Českém muzeu hudby. Zpívala je – ve světové premiéře orchestrální verze – opět Eva Garajová s mimořádnou autenticitou a vitalitou a myslím, že i se zvláštním potěšením, neboť jí musel být text písní jako Bratislavance obzvláště blízký. Jednotlivé písně nebyly sice v programovém letáku vypsány, ale zde je s potěšením uvedu, kdy jindy se s Novákovými Slovenskými spevy setkáme. Byly to písně Čije sa to kačky, Vyletěl vták, Ej topol, topol, Čiaže je to rolička a Zapadaj slniečko. Slyšel jsem je jednak z vášn¬vé, přesto elegantní dikce Garajové, a kromě toho měl posluchač – divák přímého přenosu také k dispozici názvy všech skladeb na obra¬zovce. Garajová zaujala prvotřídním mezzosopránem s důvěrně hřejivým spodním rejstříkem, primadonskou zralostí velkého hlasového objemu a vzrušující tónovou elektrizací.

Závěrečnou kompozicí finálového koncertu byla Slovácká suita, op. 32 Vítězslava Nováka, čímž dramaturgie festivalu opět připomněla jubileum 150 let od skladatelova narození – 5. 12. 1870. Populární a hojně provozované dílo hrál komorní orchestr v tradičním, důvěrně známém romanticky vlídném provedení. Slovácká suita se nesla ve výstižném tempu s charakteristickými proměnami v každé jednotlivé části s pěknou účastí zvýrazněných hlasů jednotlivých nástrojů. V úvodní kostelní hudbě prosvítaly z hymnického zvuku milé tóny harfy, dechové nástroje excelovaly v rytmických imitacích dětských her a tanečního ruchu. Dirigent Marek Štilec s jistotou vedl ansámbl vyváženým a proměnlivým tempovým průběhem suity a ve finální části stvořil skvělou programní studii s půvabnou flétnovou melodií. Finále festivalu Mahler Jihlava – Hudba tisíců bylo zdařilé, ale zvláštní, neboť končilo v tichu.

Nahoru | Obsah