Hudební Rozhledy

Operní recitál sopranistky Zuzany Markové

Markéta Jůzová | 03/21 |Události

Zuzana Marková © foto archiv Nachtigall Artists – Petr Dyrc

Agentura Nachtigall Artists měla operní večer mezinárodně uznávané sopranistky Zuzany Markové ve svém dlouhodobém plánu. Pěvkyně měla vystoupit 30. 1. 2021 ve Dvořákově síni Rudolfina za klavírního doprovodu svého manžela, kterým je italský dirigent a klavírista Giacomo Sagripanti. Koncert se sice v tomto termínu nakonec uskutečnil, ale z důvodů aktuální pandemické situace se zásadními změnami. V síni nemohli být přítomni diváci a do České republiky nemohl přicestovat ani sólistčin partner. Nabídku ke komornímu programu pěvkyně však přijal rád Lukáš Klánský, jenž se řadí k nejvýznamnějším a nejžádanějším českým klavíristům mladé generace. Operní recitál Zuzany Markové se konal v rámci prezentace Spolku přátel hudebních talentů a v živém přenosu byl vysílán rozhlasovou stanicí Český rozhlas Vltava.

Když byly v poslední době natáčeny Českou televizí např. adventní a benefiční koncerty České filharmonie, připravilo vedení našeho prvního tělesa na jeho webové stránky pro zájemce i odborné průvodní slovo ke skladbám. K recitálu Zuzany Markové byly uvedeny na webu agentury Nachtigall Artists pouze důležité stěžejní informace, bez delšího odborného textu k programu. Pěvkyně pro večer zvolila árie z oper Vincenza Belliniho, Gaetana Donizettiho, Gioachina Rossiniho a Antonína Dvořáka.

Z tvorby nejvýznamnějších italských komponistů operního stylu bel canto si vybrala árie z oper Kapuleti a Montekové (Julie), Náměsíčná (Amina) a Norma. Zejména interpretací titulní hrdinky Normy, árií Casta diva... Ah! bello a me ritorna z 1. dějství, koloraturní sopranistka potvrdila své skvělé kvality, které navíc pro poslech bez zvukového obrazu mohly být pro posluchače zážitkem, jak mladá sopranistka dokáže vystihnout ve vokální linii rysy charakteru. Pěvkyně žije v současnosti v Itálii a v zahraničí její schopnost propojení zpěvu a hereckého ztvárnění velice kritici chválí.

Sopranistka upoutala publikum např. v Itálii (Benátky, Florencie, Janov, Řím, Palermo, Nea-pol, Turín), Německu (Státní opera Berlín), Rakousku (Vídeňská státní opera), ve Francii (Opera Marseille, Pařížská opera) i ve Spojených státech amerických (Los Angeles). Z Donizettiho operních děl si rozhlasoví posluchači vyslechli v jejím sugestivním podání ukázky z oper Dcera pluku (Marie), Linda di Chamounix (Linda) a Nápoj lásky (Adina). Emotivně vtáhla posluchače do prostředí komické opery, melodramatu či opery buffa. Je zajímavé, jakou širokou škálou barev a nejrůznějších odstínů disponuje pěvkyně především ve výškách. V Rossiniho árii Mathildy Sombre fôret z 2. dějství opery Vilém Tell, komponované v žánru grand opéra, prokázala zase vytříbený cit pro styl.

Lukáš Klánský zpestřil efektně její recitál klavírními díly Fryderyka Chopina a Bedřicha Smetany. Chopinovy romantické skladby Nocturno Des dur, op. 27 č. 2 a Nocturno Es dur, op. 9 č. 2 nasytil lyrikou, snovostí a senzitivním vnímáním skladatelovy hudby s širší škálou dynamiky a úhozové kultury. Smetanovy kusy Pensée fugitive a Poetická polka Es dur, op. 8 č. 1 zazněly v jeho podání své- rázněji, dramatičtěji a s nepříliš diferencovanou zvukovou paletou. Vzhledem ke skutečnosti, že Bedřich Smetana obdivoval mnohé kompozice Fryderyka Chopina, v dramaturgické linii byly sólové klavírní skladby zvoleny perfektně i z muzikologického a hudebně-historického hlediska. Také v souladu s ostatními operními ukázkami byly příjemné na poslech a další komponisté vedle nich vynikli svou specifičností.

Zuzana Marková završila svůj recitál působivě hudbou Antonína Dvořáka, vynikající árií titulní hrdinky opery Armida z 1. dějství Za štíhlou gazelou a árií Mariny Nechť vzhůru se poháry vznáší ze 2. dějství opery Dimitrij. Obě zazpívala srdečně a vroucně s akcentem na typickou skladatelovu melodičnost i hlubokou dramatičnost, v níž jsou patrné vlivy Richarda Wagnera, impresionismu i inspirace francouzským žánrem velké opery. Téma lásky v různých podobách vztahů se prolínalo velmi zdařile a jiskřivě celým programem. Lukáš Klánský doprovázel sopranistku soustředěně, flexibilně partnersky a interpretačně se ctí.

Operní recitál Zuzany Markové byl také zaznamenán Českou televizí (režie Blažena Hončarivová) pro zařazení do nadcházejícího programu ČT art. Agentura Nachtigall Artists ovšem upozorňuje, že vstupenky na koncert zůstávají v platnosti a jakmile se uvolní restrikce, uskuteční se operní gala Zuzany Markové ve Dvořákově síni Rudolfina v náhradním termínu.

Nahoru | Obsah