Hudební Rozhledy

Slunovrat, světová premiéra na festivalu Harmonia Moraviae

Karla Hofmannová | 12/21 |Festivaly, koncerty

Martin Kasík © foto archiv Filharmonie Bohuslava Martinů

Festival Harmonia Moraviae pokračoval v Kongresovém centru ve Zlíně (14. 10.) dalším koncertem, na kterém uvedla Filharmonie Bohuslava Martinů světovou premiéru skladatele Jana Ryanta Dřízala. Skladba vznikla na objednávku festivalu a s Filharmonií Bohuslava Martinů ji provedl dirigent Robert Kružík.

Jan Ryant Dřízal patří ke generaci mladých skladatelů a je osobností, která se prezentuje skladbami, jež jdou napříč kompozičním spektrem. Zahrnuje jak scénickou a filmovou hudbu, tak hudbu vážnou. V této oblasti dostal řadu ocenění, získal výroční cenu OSA za nejúspěšnějšího mladého skladatele vážné hudby a stal se historicky prvním vítězem skladatelské soutěže České filharmonie. Tehdy vznikla jeho skladba Kuře melancholik, kterou provedla Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.
Slunovrat je skladba, která vychází z moravského folkloru pod vlivem obrazů Joži Úprky. Ve skladbě využívá vnitřní expresivnost a barevnost a tušenou pohanskou tradici. „Rozhodl jsem se, že budu vycházet primárně z folklorní estetiky, respektive z lidové tvorby tak, jak působí na člověka, který vyrůstal ve velkoměstě, obklopen moderní kulturou,“ vyznal se skladatel. „… Útržky vzpomínek, vjemů a vnitřních obrazů jsou přetaveny v jeden zvukový celek…,“ uvádí skladatel v programu ke koncertu.
Skladbu zahajuje vpád smyčců, který následuje fanfára dua lesních rohů, které jsou zde v přirozeném ladění a jsou doplněné kravskými zvonci. Tenhle pastorální úvod je následován svištěním houslí a tympány, které vystřídá cifrující sólo prvních houslí. Nechybí melodické úseky s gradací žesťů do fortissima, které střídá impresivní houslová část spolu s melodií v lesním rohu a znovu ústí do fortissima, harmonické sekvence ze závěru Janáčkova Tarase Bulby jsou propojeny s charakterem cimbálové muziky. Krátký střih dává prostor pro nástup něžného sóla v prvních houslích, lesní rohy se vracejí v intervalových skocích a housle vedou skladbu do ztracena spolu s kravskými rohy. Působivá barevná skladba plná kontrastů sklidila u posluchačů nadšený potlesk a přítomný skladatel byl za svoji skladbu odměněn přízní publika.

Následoval Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33 Antonína Dvořáka, který interpretoval klavírista Martin Kasík. Jeho podání koncertu bylo suverénní a virtuózní, souhra s orchestrem vyvážená a virtuózní části byla podány s nadhledem, energií a precizní přesností. Dirigent vystavěl dynamicky postupně gradující plochy a orchestr s klavírem tvořil jednotný celek. Nadšení posluchačů vyústilo v přídavek, klavírista zahrál Toccatu Klementa Slavického, ve které udivoval svými technickými schopnostmi.
Po přestávce zazněla skladba, která se na koncertních pódiích objevuje jen sporadicky. Praga, symfonická báseň, op. 26 Josefa Suka, která oslavuje naše hlavní město, je dílo sice romantické, ale především expresivní a zvukově hutné. Klade vysoké technické nároky na všechny hráče orchestru, a především na souhru. Skladba má velké dynamické rozpětí a využívá zejména žesťů k navození hymnických a chorálových účinků. Velkou úlohu zde mají lesní rohy, jejichž fanfáry kreslí panovnickou dominanci města, a trombony, které v motivu parafrázujícím husitský chorál a přinášejí hrozivou atmosféru. Dílo plyne kompaktně, má několik expresivních vrcholů a je barevně plnokrevné a bohaté. Dirigent Robert Kružík dokázal skladbu architektonicky citlivě vystavět tak, aby ji postupně vygradoval do mohutného závěrečného hymnického vrcholu a současně aby svými fortissimy zvukově nezahltil sál s měkkou akustikou. Velebný závěr měl zvuk varhan a velké orchestrální plochy byly instrumentálně barevně vystavěné s maximální účinností. Orchestr se vzepjal do výrazového vrcholu, který posluchače uchvátil a současně ohromil. Koncert neposlouchali jen posluchači v sále, ale byl současně přímo přenášen Českým rozhlasem na stanici Vltava.
Festival Harmonia Moraviae pokračoval i nadále a vyvrcholil závěrečným Galavečerem Zlínských linií, který se uskutečnil 21. října 2021 v Kongresovém sále. Tento večer byl současně i slavnostním koncertem k 75. výročí založení Filharmonie Bohuslava Martinů a vystoupili na něm houslistka Ivana Kovalčíková, houslista Václav Hudeček, klavírista Ivo Kahánek a pěvci Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková. Filharmonii Bohuslava Martinů dirigoval Tomáš Brauner.

Nahoru | Obsah