Hudební Rozhledy

Forfest otevírá brány soudobému umění

Jan Vrkoč | 05/19 |Festivaly, koncerty

Miloslav Ištvan Quartet se zasloužil o jeden z vrcholů Forfestu…

Druhá polovina června patří tradičně v Kroměříži festivalu současného umění s duchovním zaměřením FORFEST. Hlavní částí programu na Forfestu jsou vždy koncerty a výstavy, druhým pilířem letos byly tzv. workshopy, pracovní setkání, v nichž se vystřídali např. malířka Ivica Krošláková, klavíristka Marina Horak, pěvkyně Nao Higano nebo izraelský skladatel Max Stern.

Letošní Forfest uvedl na 25 koncertů a tři hudebně-vizuální performance; výstava českých a slovenských výtvarníků se konala v kapli sv. Jana při františkánském klášteře v Bratislavě. Součástí Forfestu byl i letní kurs pro mladé skladatele tzv. Postfest. V Kroměříži a Olomouci vystoupili umělci z České republiky, Slovenska, Slovinska, USA, Francie, Izraele, Japonska, Itálie a Německa. Představily se soubory Ensemble Konvergence Praha, Komorní orchestr BERG a slovenský Quasars Ensemble. Na festival jsou zváni tradičně špičkoví čeští a slovenští interpreti, letos například Jiří Hlaváč, Daniel Wiesner, Marek Vrábel, Petr Nouzovský, Petr Matuszek, mezi zahraničními hosty festivalu byli slovinská klavíristka Marina Horak, izraelský skladatel Max Stern, ruský hudebník Jevgenij Iršai, japonská sopranistka Nao Higano, slovenská klavíristka Elena Letňanová a další.

Proběhly také tzv. vzpomínkové koncerty z děl skladatelů již zesnulých. Milan Slavický, Josef Rut, Alois Piňos, Jan Hanuš, Ilja Zeljenka, Josef Adamík a Petr Pokorný – všem těmto autorům byl věnován samostatný pořad.
Nelze vyjmenovat všechny akce a všechny zúčastněné osobnosti, proto se zaměřím jen na některé pozoruhodné okamžiky festivalového dění.

Miloslav Ištvan Quartet
Jedním z vrcholů festivalu se jeví koncert 26. 6., na němž vystoupil brněnský Miloslav Ištvan Quartet. Dílo skladatele Miloslava Ištvana, bohužel, zatím nebývá – mimo Brno – příliš na koncertech uváděno, tedy zaprvé vysoce hodnotím program koncertu. Dále jsme byli svědky mimořádné interpretace. A navíc se koncert setkal s nevídaným porozuměním obecenstva.
Dva smyčcové kvartety (č. 1 a č. 2) Miloslava Ištvana daly posluchačům v celé své hloubce nahlédnout do skladatelova myšlenkového světa. Rozhodně se u Ištvana nejedná o hudbu snadno poslouchatelnou a přístupnou. Publikum ovšem na náročnou hudbu přišlo zřejmě dobře připraveno, zaplněný chrám sv. Mořice sledoval provedení pozorně a s naprostým porozuměním. Kolem Forfestu v Kroměříži zřejmě již vzniklo určité „poučené“ publikum, tedy skupina pravidelně na koncerty přicházejících občanů, kteří jsou připraveni naslouchat i těm nejnáročnějším skladbám. A to je jistě dobře.
Skladatel Miloslav Ištvan kdysi říkal: „Budoucnost současné hudby? Je nutno pracovat na nejvyšší, pokud možno světové úrovni!“ Tentokrát by mohl být jistě spokojen. Soubor Miloslav Ištvan Quartet ve složení Jiří Klecker, Lukáš Mik, Stanislav Vacek a Štěpán Filípek se stal interpretačním objevem letošního Forfestu!

Duo Rust – Edelmann
Koncert 24. 6., na němž vystoupilo duo Rebecca Rust – Frie¬drich Edelmann, byl dalším jasným znamením, že Kroměříž navštívili umělci mimořádných kvalit. Německý fagotista Friedrich Edelmann přesvědčil o svých interpretačních kvalitách krásným světlým kulatým tónem, úžasným klenutím frází, dokonalou technickou připraveností. Violoncellistka Rebecca Rust uchvátila skvělou intonační jistotou a precizností přednesu. Její podání sólové Suity č. 1 Ernsta Blocha dosahovalo dokonalosti, jaké by dnes nebyli schopni mladí laureáti nejprestižnějších světových soutěží. Duo má v repertoáru unikátní díla, která psali skladatelé výhradně pro tento soubor. Například nedlouho před svou smrtí věnoval prý interpretům svou Sonátu český skladatel Jan Novák. Také Otmar Mácha vytvořil pro Duo svou partituru Apollon a Marsyas, a tu jsme na koncertě slyšeli.
Jako premiéra zazněla také skladba „Songs of Ascents“ izraelského skladatele Maxe Sterna.

Když právě Max Stern na workshopu předváděl videoukázky ze svého působení na Ariel University of Samaria, velmi poučně rozebíral dnešní situaci umělců, a to nejen izraelských. Z jeho pohledu je vždy zcela rozhodující vnitřní pravdivost hudebníka. Řekl doslova: „Jsou dvě skupiny umělců. Jedni využívají svých schopností pouze pro obživu, to je prostě byznys. Druzí ale za každou cenu hledají krásu a pravdivost, snaží se vytvářet trvalé hodnoty, ačkoli je to nevýhodné a oni sami musí v životě čelit těžkostem, nezájmu, nepochopení atd. Ti druzí nebudou mít úspěch v tomto světě, ale zato se stanou nositeli opravdových hodnot, skutečnými tvůrci.“
Forfestové zamyšlení zakončeme proto verši básníka Miloslava Bureše. Ve svých slovech z „Otvírání studánek“ vystihl totiž, co je leitmotivem každoročního usilování festivalu Forfest, tedy nalézat, chránit a předávat dál ty nejtrvalejší, životodárné umělecké hodnoty. Právě to dělá Forfest Forfestem! „Z těch dědů a bab, co přede mnou / vodám cestu písní otvírali,… / z těch jsem / a vracím se k nim znova. / Co na tom, že jejich dny / jsou nenávratně pryč, / z ruky do ruky si stále podáváme / těžký klíč – / klíč od domova.“

Nahoru | Obsah