Hudební Rozhledy

Classic Prague Awards 2016

Rafael Brom | 05/18 |Festivaly, koncerty

Kateřina Javůrková

První ceny v oboru klasické hudby v historii naší republiky byly uděleny na slavnostním aktu v Sále Martinů Akademie múzických umění, na Malostranském náměstí v Praze v sobotu 21. 1. 2017. Toho večera, který slovem provázel ředitel České filharmonie David Mareček, byl nejprve nastíněn celý epochální projekt a poté uděleny první ceny ve vybraných kategoriích.

Projekt ocenění Classic Prague Awards, který má stanoveny nominační a soutěžní kategorie, vstoupil totiž do života několik měsíců před slavnostním aktem – první schůzka hlavní poroty se uskutečnila v květnu – a proto byly za rok 2016 odměněni jen umělci v nominačních kategoriích. Jsou to: Talent roku, Propagace české hudby v zahraničí a Celoživotní přínos. Cenami byla křišťálová plastika s grafikou partitury části Glagolské mše Leoše Janáčka, kterou podle návrhu malíře, grafika a ilustrátora Jiřího Vovese vyrobila nižborská sklárna Rückl Crystal. Tuto trofej jako první z vyznamenaných získala vynikající mladá hráčka na lesní roh Kateřina Javůrková v kategorii Talent roku, jejím nejnovějším úspěchem a bezprostředním podnětem pro porotu k udělení ceny Talent roku 2016 byla 2. cena a titul laureáta, který Kateřina Javůrková získala v září 2016 v mezinárodní soutěži ARD v Mnichově. V kategorii Propagace české hudby v zahraničí – International ambassador of Czech Music získal cenu sir John Eliot Gardiner. Cenu mu předal osobně ve Velké Británii ředitel soutěže Jiří Besser a záznam aktu byl v Sále Martinů promítán. Jiří Besser poznamenal: „Jsem si jist, že cena International Ambassador of Czech Music je v těch nejlepších rukou. Nejvíce jsem si to uvědomil v momentě, kdy jsem cenu Siru Gardinerovi předával, jelikož on ihned poznal, že rytina na trofeji je část Janáčkovy partitury z Glagolské mše. Musím říct, že mě velmi dojalo, s jakým nadšením a pokorou ocenění přijal.“ Cenu za Celoživotní přínos převzala světově uznávaná cembalistka, klavíristka a pedagožka paní Zuzana Růžičková, která mimo jiné řekla: „Děkuji za cenu, kterou přijímám s pokorou a vděčností.“ Zuzana Růžičková je nositelka řady cen v Německu, kde v padesátých letech zvítězila v mezinárodní cembalové soutěži, ale i jinde – je nositelkou naší prezidentské Medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a získala francouzské ocenění Rytíř Řádu umění a literatury. Soutěžní kategorie, jejichž vítězové budou vyhlášeni v lednu následujícího roku, zahrnují obory Sólistický výkon, Komorní výkon, Orchestrální výkon, Vokální výkon, Crossover projekt, Soudobá kompozice a Nahrávka roku. Během slavnostního večera vystoupili Komorní orchestr Pavla Haase, klavírista Adam Skoumal, Dětský sbor Jitro pod taktovkou sbormistra Jiřího Skopala, Zemlinského kvarteto a mezi vystupujícími byla i oceněná Kateřina Javůrková.

Záštitu nad projektem Classic Prague Awards převzalo Ministerstvo kultury ČR a Hlavní město Praha. Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, poznamenal: „Praha 1 je přirozeným kulturním centrem hlavního města a na své půdě hostí řadu významných hudebních a dalších kulturních projektů, proto je, myslím, logické a správné, že přijala statut hlavního partnera Classic Prague Awards, které dle mého přesvědčení významně podpoří jednotlivá umělecká tělesa i českou klasickou hudbu jako celek.“ Hlavní porota zasedala ve složení Gabriela Beňačková, Václav Hudeček, Jiří Hlaváč, Ondřej Soukup a Ivan Klánský. Ředitelem soutěže je Jiří Besser z pořádající společnosti Voice of Prague.

Nahoru | Obsah