Hudební Rozhledy

SOČR a hvězdy pro Světlušku

Anna Šerých | 06/18 |Festivaly, koncerty

Mimořádný koncert v řadě koncertů 90. sezony Symfonického orchestru Českého rozhlasu, mimořádný dramaturgií i posláním, mimořádný účinkujícími umělci (27. 2., Smetanova síň). Nápad uspořádat koncert pro Světlušku, a to bez nároků na honorář, vyšel od orchestru a do svého projektu přizval Radka Baboráka, tentokrát s taktovkou, houslistu Václava Hudečka, violistku Jitku Hosprovou a kytaristu Vladimíra Brabce. Každý z nich má zaslouženou auru popularity a charisma dárce. Jejich výstupy byly krátké a plně virtuózní. Lákavě tanečně přednesl Václav Hudeček 3. větu, Tempo di menuetto, z Koncertu pro housle a orchestr č. 5 A dur, KV 219 Wolfganga Amadea Mozarta. Le Grand Tango, žhavý symbol argentinského naturelu, který Astor Piazzolla přenesl z ulic a parketů do uhrančivé podoby koncertního kusu, měl v podání Jitky Hosprové expresivitu vpravdě jižanskou a Vladimír Brabec zvolil pro Adagio z Concierta de Aranjuez Joaquina Rodriga tempo tak pomalé, že burcoval sugestivní lyriku a sentiment chvíle naplno.

Hlavními hvězdami večera byli ovšem mladí interpreti – flétnistky Eva Blažková a Simona Němcová, akordeonista Mário Bihári a pianistka Ráchel Skleničková. Nevidomí umělci, kteří své umění dotáhli do schopnosti suverénní sólové hry s orchestrem. Jejich vystoupení, jejich hru, posloucháte s napětím a očima hltáte, jak vlastně hrají, jak reagují na dirigenta, kterého nevidí, jak ovládají ruce, jak prsty kladou s neomylnou přesností na klapky a klávesy v tempu, souhře, výrazu. A k hudebnímu zážitku přidáte silný obdiv a úctu k těmto osobnostem, které nás svou hrou samozřejmě baví a obohacují, ale bezděky každému z nás posílají zároveň soukromý dotazník o stavu našeho životního úsilí, píle, proher a vítězství. A kdyby se po bouřlivém aplausu na rozchodnou dělala blesková anketa o životě s handicapem – co jiného bychom vyslovili než hlubokou úctu a obdiv také každému, kdo těmto umělcům na jejich cestě pomohl. Nadační fond Světluška existuje už patnáct let a výtěžek ze vstupného – víc než sto třicet tisíc korun – půjde na nákup nástrojů nevidomým hudebníkům, notopisů v Braillově písmu a jiné muzikantské potřeby.
Mário Bihári, nevidomý akordeonista, zpěvák, textař a skladatel začínal v kapele Zuzany Navarové a dnes koncertuje samostatně po celém světě. Pro tento koncert mu k dvěma písním z jeho repertoáru – Lol’ i rokl’a (Červená sukně) a Šukhar jakha (Krásné oči) napsal orchestrální doprovod, aranži Petr Wajsar. Bytostná verva, s jakou Mário Bihári hraje a zpívá, je strhující. Eva Blažková studuje flétnu a zpěv. Hrála v duu se Simonou Němcovou, která na konzervatoři studuje i akordeon a vystoupení s orchestrem bylo pro ni premiérové. Jednolitou souhrou, souzněním v absolutním, nerozptylovaném akustickém ponoru jim znělo Allegro z Koncertu pro dvě flétny a orchestr G dur Domenika Cimarosy, a zvláště kadence vyšla skvěle. Klavíristka Ráchel Skleničková je hvězda prvé velikosti, souhra s orchestrem pro ni není novinkou, na loňském Pražském jaru hrála s PKF – Prague Philharmonia Beethovenův Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll, op. 37 celý, pro tento benefiční koncert dobré nálady zvolila 3. větu Rondo. Allegro a hrála s plně bravurní jistotou. Zřetelně zúročuje své současné studium u prof. Ivana Klánského na pražské AMU, slyšíte radostnou muzikálnost a bezděky žasnete nad přesností pianistického pohybu, nad jejím precizním sžitím s klaviaturou, přitom to žertovné Rondo je náročně, úzce propojuje sólo s orchestrem a vyžaduje hravě rychlý spád. Ráchel Skleničková umí vydobývat zázraky. Rozhodnou oporou byl sólistům dirigent Radek Baborák, staví zřetelně na melodické linii motivické stavby děl a ta jednoduše logická, základní přehlednost je objevně vstřícná i posluchačům. Večer benefiční a charitativní byl hudbou krásné zábavy, počínaje hlaholem Svatodušní intrády Miloše Boka a konče ohnivou tarantellou Italského capriccia Petra Iljiče Čajkovského. Dobrá věc se vydařila, přispělo k tomu i příjemné moderování Jitky Novotné a Saši Rašilova.

Nahoru | Obsah