Hudební Rozhledy

Světová premiéra v Plzni – Jakub Jan Ryba

Anna Šerých | 12/18 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Tomáš Kořínek jako Jakub Jan Ryba

Sotva Miroslav Kubička dokončil svou operu Jakub Jan Ryba, plzeňské Divadlo J. K. Tyla po ní okamžitě sáhlo a v perfektním nastudování ji vrhlo do života. „Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta“ – Senekův citát promítnutý na oponě otvírá večer, připomíná Rybovu oblibu římského autora a důstojně také podobnost jejich smrti.
Názvuk dávného času podsune hned úvodem napětí, koncentraci, vtáhne vás klinkání podvečerního klekání, a hlavně lahodné pastýřské zatroubení. Skladatel Kubička si dal práci seznámit se s pastýřským vytrubováním na Podbrdsku a nechal zhotovit repliku pastýřské trouby z času Rybova, aby autenticita děje byla co nejupřímnější. Zjev pastýře a zvuk jeho trouby dává jakési osudové omen, děj otvírá, děj provází, děj uzavře.

Na Kubičkově opeře je znát, že je dílem letitého interesu a zrání, je koncízně stavěná. Impulzem byla hra Josefa Boučka Noc pastýřů z 80. let, v roce 2007 mu Jaroslav Gillar napsal libreto. Kubičkova operní prvotina dokonale zprostředkovává úctu i obdiv k velkému předchůdci, dílo má jednolitou dramatickou stavbu, nerozvláčnou, sevřenou a působivě narativní. Přitažlivě znělý neoklasicismus s mnoha účinnými, stručnými, decentně vkomponovanými citacemi Rybovy hudby i slov poutá precizností i jemností, má silnou sdělnost, aniž by sahal k hřmotným excesům. Imponuje stručná výstižnost dialogů, výstižná charakteristika postav (jedna role je mluvená). Kantor Ryba je na nejvyšší míru odevzdán svému učitelskému a obrozeneckému poslání a nadevšecko je ponořený do svého kompozičního soustředění. Mravní vyhraněnost jej vrhá do společenských střetů, konfliktu se všemi, kdo jeho ideály neumí nebo nechtějí akceptovat. Tomáš Kořínek jej zachycuje ideálně, zpívá a hraje naplno vše, odhodlání, lyriku i podtextovou depresi. Rybovým hlavním protihráčem je rožmitálský farář Kašpar Zach. Je to postava mentálně rozkročená od razantních pokusů Rybu zlikvidovat až po sebepoznání slabošské zášti a pokusu vše napravit. Jiří Kubík jej ztvárnil s vysokou mírou pěveckého a hereckého ztotožnění, imponuje dikcí, kvalitní artikulací, fonací. Sopranistka Petra Alvarez Šimková živě a přesvědčivě zpodobňuje Rybovu ženu Annu. Do mozaiky vztahů je vsazený i náznak milostného románku, o kantorovu přízeň usiluje správcovic Pavla; skladatel charakteristiku sopránových rolí bezvadně rozlišuje a taktéž Zuzaně Kopřivové se vyznění role dařilo. Ostatně svou výrazovou a zpěvní charakteristiku mají všechny postavy – neurvalý vojenský vysloužilec Ulovec je v podání Jevhena Šokala skvěle drsný, skvěle kladný hrdina je Pavel Horáček jako starosta Stránský, přesvědčivě naplno dává Martin Štolba svůj pěvecký a herecký um coby proradný radní Pokorný, chvála platí i Janu Ondráčkovi (kaplanu Česanému); ostatně všechny role jsou kvalitně ztvárněné, též správce Tichý (František Zahradníček) a další. Kvalitě představení přidává také výborně sezpívaný Dětský pěvecký sbor a Sbor opery DJKT. Symbiózní chemie složky hudební a vizuální naplno působí.

Hudební nastudování Jiřího Štrunce je slyšitelně precizní, vizuálně precizní je režie Tomáše Pilaře. Sáhl po základních teatrálních postupech, rozehrává točnu, rozehrává citlivě oba plány, i pozadí, horizont tvoří silueta Rožmitálu, z města postavy přicházejí, do něj se ztrácí, gesta pěvců jsou přirozená, výmluvná. Jednoduchou funkční scénu s esteticky účinným a dobře mobilním mobiliářem navrhl Aleš Valášek, je autor i kostýmů. Přívětivě sleduje Rybův obrozenský čas. Světelný design Antonína Pflegera využívá i stínohru, mnohá setkávání se odehrávají za efektního sněžení, patrně v asociačním skluzu k vánoční „Rybovce“. Kreativita inscenátorů respektuje naplno suverenitu nového díla i dávnou dobu, kterou zpodobňuje. Předkládá přitažlivou podívanou stejně jako přitažlivě originální hudební zážitek.

Plzeň, Divadlo J. K. Tyla – Miroslav Kubička: Jakub Jan Ryba. Dirigent Jiří Štrunc, režie Tomáš Pilař, scéna a kostýmy Aleš Valášek, světelný design Antonín Pfluger, sbormistr Zdeněk Vimr, Sbor opery DJKT, Dětský pěvecký sbor při DJKT, Orchestr opery DJKT. Světová premiéra 14. 10. 2017.

Nahoru | Obsah