Hudební Rozhledy

Melodramfest prošel dvacetiletou historii koncertního melodramu

Radmila Hrdinová | 12/18 |Festivaly, koncerty

Účinkující z koncertu Pocta Schönbergovi: Zleva Ladislav Horák, Věra Šustíková (režisérka), Michal Fořt, Marta Hrachovinová, Tomáš Hála a Markétka Laštovičková

Kulturní nabídku podzimní Prahy obohatil letos již 20. ročník Mezinárodního festivalu koncertního melodramu. Nově pod novým názvem Melodramfest.
Od 15. 10. do 3. 12. představil na šesti koncertech výsledky dvacetiletého úsilí o oživení unikátního umění propojujícího lidský hlas a hudbu. Projekt Znovuoživení českého koncertního melodramu vznikl v roce 1997 na půdě Společnosti Zdeňka Fibicha a za dvacet let existence přinesl nejen oživení klasických děl a zrod řady interpretů, ale i vznik úctyhodně rozsáhlé nové původní tvorby. O tom všem vypovídá publikace Nová vlna koncertního melodramu z pera muzikoložky Věry Šustíkové, jež je naši největší znalkyní umění melodramu; kniha, která mapuje dvacetiletou historii festivalu koncertního melodramu se soupisem repertoáru a jmény autorů i interpretů.

V praxi měli možnost seznámit se s výsledky dvacetileté archivní i tvůrčí práce diváci koncertní série, jejíž páteří byla řada Tři století melodramu věnovaná vrcholným tvůrcům tohoto žánru od 18. do 20. století, od Jiřího Antonína Bendy až po Arnolda Schönberga.
První koncert nazvaný 18. století – Pocta Bendovi, který se konal 15. 10. v Koncertním sále Pražské konzervatoře, spojil zajímavou dramaturgií přes propast staletí dvě díla – Bendovu Ariadnu na Naxu a světovou premiéru nového původního díla Ariadné – řecký mýtus, jímž na původní Bendův melodram současnými prostředky zareagovali skladatel Jiří Bezděk a básnířka Karla Erbová, autorka textu. Skladba vznikla na speciální objednávku festivalu pro jeho jubilejní ročník. Z hlediska formy i hudebního jazyka vzniklo velmi pozoruhodné dílo v jednolitém dramatickém proudu reflektující téma věčného sváru osobního života a společenského předurčení. Zaznělo v mistrném podání zkušených interpretů melodramu Apoleny Veldové a Petra Stacha.
Pro Bendovu Ariadnu získala dramaturgyně a režisérka těchto večerů Věra Šustíková novou interpretku v herečce Ivaně Jirešové. Ta má k melodramu blízko svým hudebním cítěním a celkovou múzičností svého projevu, v tak náročné postavě, jakou představuje Bendova Ariadna, však ještě zápasila s výstavbou frází, výrazovou prací s mikroportem i charakterem samotné Ariadny, jež v jejím podání vyzněla až příliš křehce a naivně. Do budoucna je ale Jirešová jistě pro melodram velmi cennou posilou. Výborný byl Theseus Petra Stacha.
Další položkou dramaturgické řady Tři století melodramu znamenal koncert věnovaný tvorbě 19. století – Pocta Fibichovi, který se konal 12. 11. v Městském divadle na Kladně ve spolupráci s tamními herci, doplněnými o zkušené mistry, mezi nimiž vynikl zvláště herec Petr Kostka. Vedle něho se prosadil především Jaroslav Slánský jako další nadějný interpret specifického umění melodramu. Koncert se konal za spoluúčasti klavíristy Borise Krajného a u kladenského publika měl velký ohlas.
Poslední položkou z této řady byl závěrečný koncert festivalu z tvorby 20. století – Pocta Schönbergovi, který přinesl skutečné vyvrcholení jubilejního ročníku. Konal se 3. 12. opět v Koncertním sále Pražské konzervatoře a jeho jediným autorem byl Arnold Schönberg a hlavním interpretem Apollon kvartet, který ve složení Pavel Kudelásek (1. housle), Radek Křižanovský (2. housle), Pavel Ciprys (viola) a Pavel Verner (violoncello) přednesl v první části koncertu strhujícím způsobem Schönbergův interpretačně náročný Smyčcový kvartet d moll, op. 7. Ve druhé pak spolu s klavíristou Janem Duškem citlivě doprovodil herečku Martu Hrachovinovou v premiéře české verze Schönbergova melodramu Óda na Napoleona, který s použitím básně Georga Gordona Byrona v překladu Jaroslava Vrchlického dramaturgicky i režijně připravila Věra Šustíková. Toto dílo přináší specifické propojení lidského hlasu s hudbou, kde recitační linie je do značné míry rytmicky i intonačně podřízena hudbě. Na interpreta tak klade velké nároky, jichž se na vysoké úrovni zhostila Marta Hrachovinová. Rytmizovaná recitace do jisté míry tříští text, jehož smysl se ztrácí za zvukovou podobou, velmi nesnadné je rovněž při nárocích hudební podoby udržet přirozenou akcentaci české deklamace. Jak Věra Šustíková v úvodním slově zdůraznila, uvedení Schönbergova melodramu na festivalovém koncertě bylo experimentem, od něhož se bude odvíjet další zkoumání možností jeho interpretace. Třetím uvedeným dílem večera byla Schönbergova skladba pro recitátora, sbor a komorní obsazení Kol Nidre. Pod taktovkou Tomáše Hály se díla na téma světla v lidských duších a závazcích plynoucích z víry dobře zhostili Michal Foršt (recitace), sbor PUNKT, Apollon kvartet, Ladislav Horák a Markéta Laštovičková (akordeony) a Radek Doležal (bicí).

Letošní Melodramfest přinesl také tradiční koncert vítězů českého kola interpretační soutěže (29. 10. v Galerii HAMU), v němž došlo ke generační obměně a úroveň tak ještě nedosahovala obvyklých kvalit kola mezinárodního. První cena proto nebyla udělena, druhou cenu získala Nikola Heinzlová (recitace) a Martina Povalová (klavír), obě z Pražské konzervatoře, a třetí cenu Michaela Žitná (recitace) a Jana Rambousková (klavír), absolventka VOŠH a posluchačka HAMU. Dalšími finalisty byli Anna Kaletová (recitace) a Daniel Rusnok (klavír) a Jiří Grüner (recitace) a Vladimír Heuler (klavír). Z ostatních aktivit festivalu uveďme večer věnovaný novým a nově objeveným dílům našich i světových autorů se světovými premiérami děl Ivana Kurze, Zdeňka Zahradníka a Jiřího Temla, a konečně i průřezový pořad dvacetiletí To nejlepší z festivalových premiér (26. 11. v Galerii HAMU). Kromě zkušených interpretů, úzce spojených s festivalem v průběhu jeho dvacetileté historie, jako jsou Soňa Červená, Jiří Klem, Jaromír Meduna či Filip Sychra se na nich představili i noví umělci (Petr Mikeska, Zbigniew Kalina či Bára Štěpánová), které současná podoba koncertního melodramu zaujala a kteří jsou zárukou, že toto umění bude mít své následovníky i do budoucna.

Nahoru | Obsah