Hudební Rozhledy

Jsem kněžna bláznů – Božena Němcová v opeře

Karla Hofmannová | 12/18 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Martin Javorský a Jarmila Balážová (Božena Němcová

Opera o Boženě Němcové, to je sama o sobě myšlenka podivná, myslela jsem si, když jsem na operu šla. A to ještě k tomu opera soudobá. Proč by tato obdivuhodná žena měla být předmětem současného operního hledání? Jsem kněžna bláznů. Ten název jsem sice příliš v kontextu nepochopila, ale kdo je blázen a kdo je normální? Jde vždy o úhel pohledu. Inscenaci připravil Ensemble Opera Diversa, libreto napsala paní Olga Sommerová, autorem hudby je Lenka Nota. Mladá autorka přinesla svěží a neotřelé hudební vyjádření, které se nesnažilo o prosazení sebe, ale účelně a funkčně podkreslovalo charaktery postav. V libretu se autorce podařilo vyhmátnout to důležité z Barunčina života i duše a udělat na malém prostoru její výstižnou skicu. Filmová dokumentaristka se nezapřela, ale myslím, že se povedlo oslovit diváka a dokonce přinést i momenty z života Barunky méně známé. Režie Kristiany Belcredi spojovala vkusně historické atributy se současným světem a cítěním.

Soudobá kuchyň v paneláku byla jediným místem, kde se celá opera odehrávala. Zašlá a opotřebovaná kuchyňská linka, lednička, trouba, stůl, barové židle. Zde se odvíjelo celé manželství spisovatelky, která se před nepříjemnostmi reality utíkala do kreativity, do snů a pohádek. Její role je zpívaná, zatímco role jejího muže je čistě činoherní. Zatímco ona utíkala do snů, on před realitou neměl kam utéct. Jeho frustrace z neustálého překládání a šikanování ze strany nadřízených, výčitky, že je jeho žena podvratný živel, a fakt, že je mu nevěrná, logicky vedly k frustraci a výbuchům. Na jevišti padla i facka.
V roli Boženy Němcové se představila čerstvá absolventka JAMU, mezzosopranistka Jarmila Balážová. Je vizuálně skvěle autentická, herecky přesvědčivá a pěvecký part, náročný na intonaci i na zvládání dechu, měla výborně připravený. Má pěkně barevný, kulatý mezzosoprán, dobrou techniku a dokáže mu dát vroucnost. Jejím partnerem je činoherec Lukáš Rieger, který je absolventem JAMU a členem Buranteatru. Jeho Josef Němec je nešťastný, uštvaný člověk, kterému občas „bouchnou saze“.
Dalšími postavami je kvarteto ve složení soprán – Tereza Maličkayová, alt – Pavla Radostová, tenor – Martin Javorský a bas – Aleš Janyga. Představují všechny postavy, které dějem projdou, hosté, udavači, děti, milenci či komentátoři. Vstupují do děje v nejméně očekávaných situacích a momentech. Nápad, že poslouchají za kuchyňskou linkou a protahují se skříňkami, troubou či ledničkou, je neobyčejně vtipný, svěží a propojuje dobu Bachova absolutismu s nedávným komunistickým systémem, obojí plné udavačů. Jednání postav je přirozeně uvolněné díky opravdové přípravě bábovky, která se v závěru na pódiu podávala a nezapomnělo se ani na publikum.
Propojení publika a jeviště bylo totiž zcela přirozené. Hrálo se v Mozartově sále divadla Reduta a jeviště bylo na stejné rovině jako hlediště. Jeviště vpravo, orchestr vlevo, vše propojené. Jen akustika byla zrádná. Dirigentka Gabriela Tardonová, která měla orchestr dokonale pod kontrolou, své svěřence někdy dynamicky neuhlídala, ti tak v zápalu boje přehlušovali protagonisty, takže nebylo slyšet, ani rozumět. Což v případě dokumentárního díla, čímž tato opera bezesporu je, byla škoda, neboť program je velmi úsporný a není v něm libreto, což by bylo velmi žádoucí. Už proto, že jde o počin velmi originální, doporučuji nenechat si ujít!

Brno, Ensemble Opera Diversa – Lenka Nota: Jsem kněžna bláznů. Libreto Olga Sommerová, hudební nastudování a dirigent Gabriela Tardonová, režie Kristiana Belcredi, scéna a kostýmy Sylva Marková. Premiéra 17. 11. 2017, Divadlo Reduta

Nahoru | Obsah