Hudební Rozhledy

Classic Prague Awards 2017

Rafael Brom | 12/18 |Události

Večerem provázel několika vstupy i tenorista Pavel Černoch

Slavnostní večer ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, který se konal v sobotu 20. 1. 2018, byl dějištěm vyhlášení hudebních cen v oboru klasické hudby. Druhé udělování cen v historii klasické hudby bylo komponováno jako literárně hudební pásmo a uváděl je, jako loni, opět David Mareček, ředitel České filharmonie. Hudební ansámbl tvořily spojené soubory Epoque Quartet, Belfiato Quintet, pěvec Pavel Černoch, kontrabasista Petr Ries a Jan Kučera, který vystoupil jako klavírista a umělecký vedoucí hudebního sdružení. Dramaturgie večera tím získala na atraktivitě, obzvláště při vkusné volbě hudebního programu, který připravili společně David Mareček s Jiřím Besserem.

Classic Prague Awards jsou rozděleny na dvě hlavní kategorie – nominační, která oceňuje Talent roku, Propagaci české hudby v zahraničí a Celoživotní přínos, a soutěžní (Sólistický výkon, Komorní výkon, Vokální výkon, Orchestrální výkon, Nahrávka roku, Crossover projekt a Soudobá kompozice). Cenami byly křišťálové plastiky s grafikou partitury části Glagolské mše Leoše Janáčka, které podle návrhu malíře, grafika a ilustrátora Jiřího Vovese vyrobila nižborská sklárna Rückl Crystal. V kategorii nominovaných cen je držitelem ceny za Celoživotní přínos 2017 – Libor Pešek, držitelem ceny za Propagaci české hudby v zahraničí 2017 – John Tyrrel a držitelem ceny za Talent roku 2017 – Petr Nekoranec.

V kategorii soutěžních cen je držitelem ceny za Sólistický výkon 2017 – Ivo Kahánek, držitelkami ceny za Komorní výkon 2017 jsou Kateřina Kněžíková a Kateřina Englichová. Cena za Vokální výkon 2017 patří Sboru Národního divadla, Sboru Státní opery a Kühnovu dětskému sboru (sbormistři Pavel Vaněk, Adolf Melichar, Jiří Chvála), cenu v kategorii Orchestrální výkon získala Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Cenu převzala vdova po zesnulém dirigentovi paní Anna Bělohlávková, po jejímž poděkování vzdalo obecenstvo Jiřímu Bělohlávkovi poctu potleskem vestoje.
V kategorii Nahrávka roku získali cenu violoncellista Petr Nouzovský a Plzeňská filharmonie s dirigentem Tomášem Braunerem. Cenu v kategorii Crossover projekt vybojoval ansámbl Clarinet Factory, cena v kategorii Soudobá kompozice nebyla udělena. Místo ní byla mimořádně zařazena zvláštní Cena České televize – Klasika roku, kterou si opět odnesla Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.
Hlavní porota zasedala ve složení Gabriela Beňačková, Václav Hudeček, Jiří Hlaváč, Ondřej Soukup a Ivan Klánský. Prezidentem soutěže byl Petr Stuchlík, ředitelem soutěže Jiří Besser z pořádající společnosti Voice of Prague. V oborových porotách jednotlivých kategorií zasedalo dalších devět umělců, mezi nimi i Václav Riedlbauch, který se, žel, slavnostního vyhlášení cen nedožil. Škoda, to letošní se opravdu vydařilo: mělo nejen slavností atmosféru jako v loňském roce, ale událo se za plného sálu Smetanovy síně, odkud dění uváděla v přímém přenosu Česká televize Art.

Nahoru | Obsah