Hudební Rozhledy

K nedožitým 91. narozeninám Zuzany Růžičkové

Ludvík Kašpárek | 12/18 |Festivaly, koncerty

Jiří Žáček blahopřeje Dominice Medlínové a Michalu Pazderkovi

V den nedožitých 91. narozenin prof. Zuzany Růžičkové, 14. led-na, uspořádal Nadační fond Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové ve spolupráci s HAMU vzpomínkový koncert k poctě této mimořádné ženy a světoznámé cembalistky. Pouhý rok předtím ve stejném dějišti Sálu Martinů Lichtenštejnského paláce jsme mohli navzdory vysokému věku a těžké nemoci obdivovat jedinečnou vitalitu nezapomenutelné paní profesorky… Koncert k její poctě obsáhl skladby Johanna Sebastiana Bacha (kterému věnovala stěžejní část svého interpretačního umění včetně dosud jediné kompletní nahrávky jeho klávesového díla), jeho nejmladšího syna Johanna Christiana a zejména tvorbu životního a uměleckého partnera paní profesorky, skladatele Viktora Kalabise, s nímž prožila více než pětačtyřicet let šťastného manželství.

V úvodu přednesl Václav Mácha Bachovu Toccatu G dur, po níž následovala Kalabisova invenčně nápaditá Duettina pro housle a violoncello ve znamenitém podání Ondřeje Lébra a Lukáše Poláka. V dalším průběhu večera Kalabisovo klavírní trio (tentokrát v obsazení O. Lébr, L. Polák a V. Mácha) uvedlo s výrazným vnitřním nábojem a technickou vybroušeností jedno z klíčových komorních Kalabisových děl – Trio pro housle, violoncello a klavír, op. 39 z roku 1974. Oprávněné ovace za svůj výkon si ovšem získal soubor, který není sice dosud příliš známý, ale překvapil zvukovou barevnosti a precizní technikou: Kalabisovo dechové kvinteto je složeno z pětice ambiciózních mladých dam, které se mohou stát zajímavým oživením koncertních pódií. V obsazení Zuzana Bandúrová – flétna, Jarmila Vávrová – hoboj, Anna Syslová – klarinet, Denisa Beňovská – fagot a Adéla Triebeneklová – lesní roh zahrály k potěšení publika uvolněně a s bezprostředností Dechový kvintet č. 3 B dur J. Ch. Bacha a své vystoupení korunovaly Malou komorní hudbou pro dechové kvinteto, op. 27. Viktor Kalabis, o jehož tvorbu Zuzana Růžičková po celý život obětavě pečovala, vybavil tuto skladbu nejen patřičnou hráčskou náročností, ale zejména v krajních větách jiskřivým vtipem a svěžestí.

Nahoru | Obsah