Hudební Rozhledy

Zázračný Talent Prahy 5

Rafael Brom | 03/19 |Události

Národní dům na Smíchově hostil ve středu 28. 2. vítěze 11. ročníku soutěže základních uměleckých škol – Talent Prahy 5 roku 2017 a trojici hostů z hudebních škol Rumunska, Slovenska a Maďarska. Dětské výkony tradičně doprovázela PKF – Prague Philharmonia pod taktovkou Leoše Svárovského. Orchestr, profesionálně jistý ve výkonu, vedený skvělým renomovaným dirigentem, poskytl dětským talentům pevnou interpretační podporu a bylo evidentní, že ansámbl hraje nejen svědomitě, ale i s mimořádnou dávkou empatie.

Večer uvedl zpěvák a herec Filip Sychra, známý z role skřítka Šímy doprovázejícho koncerty věnované ansámblem dětským divákům. Slovo pořadatele pronesli na koncertě pod patronací starosty Městské části Praha 5 Ing. Pavla Richtera nejprve zástupce starosty Bc. Lukáš Herold, duchovní otec projektu Talent Prahy 5, který vtipně konstatoval, že soutěž, která už „přežila mnoho starostů, bude žít dál a nic ji neohrozí“. Dr. Marie Ulrichová-Hakenová, členka poroty soutěže a zastupitelka Městské části Praha 5, s nadšením slíbila excelentní výkon hostujícího jedenáctiletého pianisty z Bratislavy. A toho jsme se také v závěru koncertu opravdu dočkali.
Na koncertě jsme vyslechli nositele první ceny v kategorii do 15 let Matouše Vonáška, posluchače ZUŠ Štefánikova, který přednesl Koncert pro zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo D dur Antonia Vivaldiho, RV 428 – a to s podivuhodnou jistotou, pozorností k souhře a s výtečně provedenými výškami v sólech. Dvojice klarinetistů Richard Kobza a Martin Fried ze ZUŠ Praha Zbraslav, kteří obsadili druhé místo v I. kategorii, hráli stylově vkusně, s čistým tónem, bezchybnými nástupy, pěkně předávanými sóly a v sebevědomém společném souzvuku. Třetí místo v I. kategorii obsadil houslista Richard Kollert ze ZŠ Weberova, který provedl 1. větu z Koncertu pro housle a orchestr e moll, op. 64 Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Technicky mimořádně zdatný a sebevědomý projev zdobila hmatově jistá levačka a pevné vedení smyčce. Ve II. kategorii nebylo první místo uděleno, druhá byla sopranistka Zsófia Moravcsíková z Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy. Vybavena znělým zvučným hlasem zazpívala bez zaváhání árii z opery La serva padrona „Stizzoso, mio stizzoso“ Giovanniho Battisty Pergolesiho. Nositel třetí ceny ve II. kategorii, trumpetista David Ševčík, přednesl Allegro, I. větu z Koncertu pro trubku a orchestr Jana Křtitele Jiřího Nerudy. Hrál smělým silným tónem se slyšitelným nádechem a slibným náznakem odlehčenosti. Samozřejmou odměnou početnému publiku se stal výkon tří hostů. První z nich, Sara Gheorgheová z Rumunska, předvedla excelentní výkon na marimbu ve skladbě Isaaka Albénize Asturias (Leyenda). Rovněž vystoupení dalšího hosta, kterým byl maďarský kytarista Benze Rizmajer, mělo vysoké parametry. V jeho podání zazněl Koncert pro kytaru a smyčce č. 1 A dur, op. 3 Maura Giulianiho.
A závěr již patřil zmíněnému klavíristovi z bratislavské ZUŠ Jána Albrechta, Ryanu Martinovi Bradshawovi, který posluchače doslova a do písmene zcela okouzlil. Klavírní koncert D dur Josepha Haydna, Hob XVIII:11, totiž obdařil více než sebevědomým výkonem, jistým po technické stránce, s brilantními škálami, hravě provedeným kadencemi, propracovanou dynamikou, odvážnou rytmickou hrou, výrazem a projevem virtuosa, který hudbu náležitě prožívá a zároveň odevzdává publiku. Koncert navštívili také maďarský charge d’affaires a. i. – David Szesztai, ředitel Slovenského institutu v Praze, Vladimír Valovič, rumunský diplomat Nicolae Blîndu, ředitel ICR Praha Ionut Munteanu a český předseda sdružení Rumunů v ČR Ing. Nicolae Dedulea.
PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová ke koncertu poznamenala: „Myslím si, že letošní Koncert vítězů byl jeden z nejlepších, co jsme za těch jedenáct let existence soutěže Talent Prahy 5 uskutečnili. Skvělými sólistickými výkony totiž překvapil nejen publikum, ale, samozřejmě v dobrém slova smyslu, i dirigenta a hráče z orchestru, jak bylo zřejmé z jejich dirigentské a hráčské spontaneity. Měla jsme to štěstí, že jsem mohla vývoj hry všech zúčastněných mladých talentů sledovat od jejich soutěžních vystoupení před pár měsíci až ke generální zkoušce a k samotnému koncertu. Proměna za tu dobu byla opravdu zázračná: k pozitivnímu vývoji bezpochyby přispělo i vědomí naskytnuté příležitosti vystoupit s renomovaným orchestrem a skvělým dirigentem. Viděla jsem, že děti se opravdu snaží, mnohé bez ostychu a s radostí, čemuž odpovídaly i bouřlivé ohlasy všech přítomných. Určitou symboliku vidím i v tom, že na koncertě vítězů měl závěrečné sólo jedenáctiletý, neuvěřitelně hudebně disponovaný klavírista. Všichni jsme se shodli, že toto zázračné dítě se nepochybně v hudebním světě proslaví. Ryan Martin Bradshaw vystoupil jako host a je radostným zjištěním, že právě hosté přinášejí do soutěže jistou konkurenční vzpruhu, a to v obou vyhlášených věkových kategoriích. Ryan a Rumunka Sara Gheorgheová patří do té první, maďarský kytarista Benze Rizmajer do druhé. Je zajímavé, že hudební škola z Maďarska, odkud pocházejí dokonalí dechaři, vyslala tentokrát kytaristu, který nicméně ozdobil koncert profesionálním výkonem. Skvělý koncert s krásnými sóly také našich domácích mladých muzikantů by ovšem neměl takový ohlas bez obětavé podpory dospělých. Velký dík tak patří zejména rodičům a prarodičům účinkujících dětí a také profesorům základních uměleckých škol. Nejen těch, které máme v naší městské části. Jejich práce s dětmi a všeobecná vzájemná spolupráce je úctyhodná. Toho, že rodiče dokáží zájem dítěte o hraní na nástroj udržet a profesoři nejen odhalí a podpoří jeho talent, ale rovněž dítě motivují natolik, že hraní nevnímá jako nějakou školní nebo rodinnou povinnost, je třeba si velice vážit. A třebaže mnohé z nich nezvolí profesionální hudební kariéru a budou působit v jiných profesích, stane se jim hudební aktivita koníčkem na celý život. Hudba rozhodně charakter dítěte zušlechťuje a stává se zpestřením života každého z nich.“.

Nahoru | Obsah