Hudební Rozhledy

V Panově říši s Patrickem Hemmerlém

Jakub Zahradník | 01/19 |Festivaly, koncerty

Slyšet živě „báseň v tónech o pěti větách“ Pan od Vítězslava Nováka (1870–1949) v klavírní verzi jste nemohli (až na jediný koncert Ivana Klánského začátkem 80. let), není-li vám více než 44 let. Přesně tak dlouho se totiž na pražském (českém?) pódiu nevyskytla. Výjimečnou možností nechat ji zaznít byl koncert u příležitosti založení Ústavu pro propagaci díla a odkazu Vítězslava Nováka, do nějž se integrovala dosavadní Mezinárodní společnost V. Nováka. Konal se v Senátu 26. 4. 2018 z iniciativy předsedy této instituce Milana Štěcha a Ivana Pfaura, starosty rodného města Novákova – Kamenice nad Lipou.

Patrick Hemmerlé je Francouz momentálně žijící ve Velké Británii, v Cambridge. S brýlemi a v obleku působí jako pilný studentík, ovšem jeho repertoárový záběr a styl je imponující. Kromě těch největších a nejobtížnějších hudebních kusů napsaných pro klavír se intenzivně věnuje okrajové a spíše „luxusní“ činnosti: objevuje neznámé či zapomenuté skladatele a jejich díla. Takto se dostal k Novákově básni Pan, jejíž orchestrální verze je daleko známější než ta klavírní. Hodinovou kompozici, kterou pro její obtížnost a „nevděčnost“ nastudovalo jen minimum pianistů (z českých interpretů ji v kompletu Novákova díla natočil Martin Vojtíšek), nabídl Hemmerlé z perspektivy světové. Pianista nezná technické limity, a tak se mohl soustředit na zvukové obrazy Novákových vizí. Hodinová produkce přimrazila publikum k židlím a posluchači běželo hlavou, jak to, že toto dílo, srovnatelné s velkými cykly Debussyho či dalších představitelů hudby 20. století, není na repertoáru častěji. Pianista se s rozmyslem přenesl přes obtížnosti dané orchestrální řečí převedené na klaviaturu. Jeho dynamický rozptyl umožnil vygradovat jednotlivé části a celek tak, že mu publikum „viselo na rtech“. Vítězslav Novák má v Hemmerlém skvělého ambasadora.
Ústav pro propagaci díla a odkazu Vítězslava Nováka se zabývá soustavným šířením skladatelského a pedagogického odkazu komponisty v českém i mezinárodním kontextu. Podle informací na svých stránkách chce iniciovat koncertní činnost zaměřenou na interpretaci Novákova díla, organizovat putovní „Novákovské dny“ na různých místech republiky, podněcovat badatelskou, publikační a přednáškovou činnost a připravovat každoroční Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže v umělcově rodišti Kamenici nad Lipou. Pokud budou i další výstupy takto reprezentativní, máme se nač těšit.

Nahoru | Obsah