Hudební Rozhledy

Novinky ze zahraniční muzikologické literatury III

Oldřich Kašpar | 02/19 |Knihy a notoviny

Poté, co jsem se začal podrobněji zajímat o soudobou zahraniční muzikologickou literaturu, zjistil jsem s příjemným překvapením, že tento žánr tvoří pevnou součást vydavatelských aktivit mnoha nakladatelství v různých zemích Evropy i světa, a to v nepřetržité linii. Z toho důvodu je možno seznamovat čtenáře se vskutku nejnovějšími tituly, v současné době například i s těmi, jež vyšly v letošním roce. Pokud se obracím do „minulosti“, je to díky významným dílům a nejedná se o více než dva či tři roky, takže i tyto knihy je stále ještě možno považovat za „novinky“.

Dnešní přehled otevírám klasickým titulem, jejž vydalo v březnu letošního roku londýnské nakladatelství Routllege. Je to již 34. (doplněná a obnovená) edice oblíbené – dalo by se říci slovníkové příručky International Who’ s who in Classical music 2018 (Europa Bibliographical Reference) – Kdo je kdo v mezinárodní klasické hudbě 2018 (Evropské bibliografické odkazy). Tuto knihu není třeba zvláště představovat, je dostatečně známa již po dlouhou dobu (1024 s., ISBN 978-1857439244). Lze však vcelku nepochybně tvrdit, že by neměla chybět v knihovně nejen žádného muzikologa, ale i člověka se širokými kulturními zájmy.

Madridské nakladatelství Casimiro vydalo v tomto roce (kupodivu ve francouzštině) teoretickou příručku Juana Andrése Histoire de la teorie de la musique – Dějiny hudební teorie. Práce, jak sám název napovídá, se zabývá vývojem teoretického myšlení o hudbě (324 s., ISBN 841168919).

Carlo Pasceri je autorem a současně i vydavatelem knížky, která nabízí nevšední vhled do hudby z vnitřního pohledu jedince. Jeho Viaggio all’ interno della musica – Cesta do nitra hudby (2015, 222 s., ISBN 1505900336) přináší celou řadu zajímavých, mnohdy překvapujících úvah.

Sto a jednu základní otázku týkající se klasické hudby zodpovídá publikace Winifred Böningové a Annette Herr-Kreutzingerové, jež vyšla ve španělském překladu Gabriela Menendéze v madridském nakladatelství Alianza Editorial (2015) pod názvem La música clásica – 101 preguntas fundamentales – Klasická hudba – 101 základních otázek (264 s., ISBN 978-84-206-6417-0).

Arlette Biget se ve své didaktické publikaci La pedagogie de groupe dans l’enseignement instrumental – volně přeloženo Pedagogická práce se skupinou v instrumentální výuce, se věnuje, jak je zcela zjevné, pedagogickým otázkám při procesu výuky instrumentální hudby (Paris, Philharmonie de Paris, 2017, 136 s., ISBN 13: 979-1094642221).

Na hudební jazyk zaměřil svoji pozornost Federico Abad v didaktické příručce Música Fácil. Manual didactico de lenguaje musical. Un metódo directo y sencillo para iniciarte en mundo de la música – Snadná hudba. Didaktická učebnice hudebního jazyka. Přímá a jednoduchá metoda, jak tě uvést do světa hudby (Córdoba, Berenice Editorial, 2018, 288 s., ISBN 978-84-16750-33-7).

Poněkud provokujícím nicméně nápaditým názvem se vyznačuje publikace Edgara Martína Música clásica. Para los que aún no saben que les gusta Música clásica – Klasická hudba. Pro ty, kteří ještě nevědí, že se jim líbí vážná hudba (Madrid, Editatum Edición, 2018, 144 s., ISBN 13: 978-8494-645781). Upřímně řečeno, nejsem si tak zcela jist, zda po prostudování této nevelké knížky ti, kteří do té doby vážnou hudbu nevnímali, si ji najednou oblíbí, ale je mi sympatický autorův optimismus a koneckonců všechno je možné.

Po úvodních teoretických dílech následují dva tituly věnované obecnějším otázkám klasické hudby. Jako první se objevil přehled evropské hudby od Bacha po Debussyho Il racconto della musica europea. Da Bach a Debussy (Roma, Ed. Carocci, 2017, 559 s., ISBN 978-8843089369).

Úvod do vážné hudby vydal Jan Swafford (původně v angličtině), do španělštiny jej přeložila Ana Herrera Ferrerová. Poměrně obsáhlé dílo nese poetický název Por amor a la música – Pro lásku k hudbě (Barcelona, Antoni Bosch Editor, 2018, 352 s., ISBN 13: 9788494627170).

A nyní se budeme věnovat dílům zabývajícím se dějinami klasické hudby a osudům jejích jednotlivých tvůrců a osob jinak s tímto uměním spjatých, a to víceméně v chronologickém pořadí.

Jedné z nejstarších vrstev španělského hudebního umění je věnována monografie Franceska Villanuevy Serrana La música en la corte de Juan II. de Aragón – Hudba na dvoře Juana II. Aragonského (Madrid, Sociedad Española de Musicología /SEDEM/, 2017, 422 s.). Hudbymilovný aragonský král Juan II. (1398–1497) se i přes složitý životní osud (naplněný řadou válek) dožil na svoji dobu úctyhodného věku. A hudba nesporně představovala vítanou relaxaci v jeho nelehkém životě.

Academia Nazionale di S. Cecília v Římě (o které již byla řeč v předcházejících textech) vydala zajímavou publikaci věnovanou Antoniu Stradivarimu (1644–1737), více než mistrovi houslařského řemesla, o jehož díle se dá říci, že nástroje jím vyrobené dopřávají posluchači možnost vychutnat si prakticky dokonalý zvuk. Kniha s názvem Il violino del signor Stradivari – Housle pana Stradivariho (2018, 110 s., barevné ilustrace + CD ISBN 10: 8895342376) si rozhodně zaslouží pozornost zaujatého čtenáře.

V Itálii ještě zůstaneme, jestliže byl vynikající skladatel a houslový virtuos Antonio Vivaldi (1678–1741) za svého života přezdíván „Il Prete Rosso“ – Ryšavý kněz, podle ohnivě zrzavé barvy svých vlasů, Gianfranco Formichetti zvolil pro titul své „vivaldiovské“ monografie název odrážející vzdáleně tuto skutečnost – Venezia e il prete col violino. Vita di Antonio Vivaldi – Benátky a kněz houslí. Život Antonia Vivaldiho (Firenze, Ed. Bompiani, 2017, 342 s., ISBN 978 8884 528 4021).

Tři následující publikace z let 2016–2017 jsou věnovány geniálnímu německému skladateli Johannu Sabastianu Bachovi (1685–1750). John Butt ve své poměrně obsáhlé publikaci shrnuje Bachův život a jeho dílo Vida y obra de Johann Sebastian Bach – Život a dílo Johanna Sebastiana Bacha (Ed. Akal, Madrid, 2016, 304 s., ISBN 978-8444-6042-78-5).

Bacha vysoce oceňuje André Tubeuf v knize Bach ou le meilleur des mondes – Bach neboli nejlepší ve světech (Paris, Ed. Passeur, 2017, 250 s., ISBN 13: 978-2368-9050-74).

Pod prostým názvem Bach vychází objemná analytická monografie Piera Buscaroliho, jež od svého prvního vydání v roce 1985 nic neztratila ze svého významu (Milano, Editore Mondadori, 2017, 1168 s., ISBN 978- 8046-8240-0).

Z anglosaského knižního světa zabývajícího se hudební klasikou zaujme rozbor Ellen T. Harrisové jedné z oper anglického barokního ostrovního skladatele Henryho Purcella (1659–1695) Dido a Aeneas – Henry Purcell’ s Dido and Aeneas (New York, OUP USA /Oxford University Press USA/, 2018, 256 s., ISBN 10: 0190271671).

Již několikrát jsme se v předcházejících „Novinkách“ zmiňovali o literatuře věnované geniálnímu rakouskému skladateli a hudebníkovi nelehkého životního osudu Wolfgangu Amadaeovi Mozartovi (1756–1791), jehož výjimečnost poněkud zastínila jeho otce Leopolda Mozarta (1719–1787), rovněž skladatele, ale také hudebního pedagoga, jehož hlavní dílo z této oblasti vyšlo v Augsburgu v roce 1756 pod názvem Versuch einer gründlichen Violinschule (Pokus o důkladnou houslovou školu). Anglické nakladatelství Forgotten Books v Londýně vydalo v letošním roce novodobou edici této Mozartovy učebnice pod názvem Leopold Mozarts Hochfürstl. Salzburgischen Vice-Capellmeisters Gründliche Violinschule: Mit Vier Kupfertafeln und einer Tabelle – Důkladná houslová škola od knížecího salcburského vicekapelníka Leopolda Mozarta. Se čtyřmi mědirytinami a tabulkou (292 s., ISBN 978-88452944021).

Otto Schmid je autorem dílka zasvěceného Johannu Michaelu Haydnovi – Johann Michael Haydn (1737–1806). Sein Leben und Wirken – Johann Michael Haydn (1737–1806). Jeho život a dílo (London, Forgotten Books, 2018, 26 s., ISBN 978-0-267-034220-8).

Walter Dürr a Andreas Krause věnovali pozornost Franzi Schubertovi (1978–1828) v titulu Schubert Handbuch – Schubert příruční kniha (Kassel, Bärenreiter Verlag, 2015, 701 s., ISBN 10: 376-182-3976).

Zatím poslední biografie Jacquesa Offenbacha (1819–1880), která se objevila na knižním trhu, pochází z roku 2018. Jejím autorem je francouzský muzikolog Jean Philippe Biojout. Kniha nese prostý název Jacques Offenbach (Paris, editeurs Bleu Nuits, 2018, 260 s., ISBN 2358840750).

Francouzský skladatel a hudební publicista Hector Berlioz (1808–1869) je znám zejména jako tvůrce programní symfonie. Dnes uvádíme jeho dílo z oblasti publicistiky Critique musicale 1852–1855 – Hudební kritika 1852–1855 (Paris, Societé Française de la Musique, 2016, 664 s., ISBN 2853572544).

Giulio Briccialdi (1818–1881) byl za svého života nazýván knížetem flétnistů, stejným označením uvádí Gian-Luca Petrucci monografii o životě proslulého hudebníka – Giulio Briccialdi. Il principe dei flautisti – Giulo Briccialdi. Kníže flétnistů (Varese /Itálie/, Ed. Zechini, 2018, s., 440 ISBN 978-8654-0119-0).

Richard Wagner je dnes v našem přehledu zastoupen edicemi dvou svých písemných děl. V roce 1870 u příležitosti stého výročí narození Ludwiga van Beethovena (1770–1827) napsal esej o tomto význačném německém skladateli. Zajímavá je skutečnost, že z hlediska filozofického vycházel při jeho hodnocení z díla Schopenhauerova a v estetickém náhledu se inspiroval idejemi Goetheovými a Schillerovými. Nerozsáhlé dílko je uvedeno názvem Beethoven. La dirección del orquesta – Beethoven. Dirigování orchestru (Madrid, Fórcola Ediciones, 2016, 192 s., ISBN 978-84-16247-60-8)
.

Druhou položkou je část Wagnerovy korespondence z let 1840 a 1882, je to výběr, jenž zahrnuje padesát dopisů, v nichž Wagner popisuje tvrdé podmínky, za nichž žil během pobytu v Paříži, své seznamování s francouzskou hudbou i svůj obdiv k Hectoru Berliozovi (1803–1869). Lettres Françaises – Francouzské dopisy z němčiny přeložil Julien Tiersot Poche (Paříž, Ed. Grasset, 2018, 168 s., ISBN 10: 2246815770).

Wagnerova manželka Cosima (1837–1930) původně Lisztová, později von Bülowová se stala předmětem zájmu Olivera Hilmese, jenž dopodrobna popisuje její život plný zvratů v knize s příznačným názvem Herrin des Hügels. Das Leben de Cosima Wagner – Paní vzestupů a pádů. Život Cosimy Wagnerové (London – New York, Penguin Verlag/součást nadnárodního nakladatelství Random House/, 2017, 496 s., ISBN 10: 33328101608).

Obsáhlou monografii věnovanou Antonu Brucknerovi (1824–1896) nazval její autor Alberto Fassone velmi výstižně Anton Bruckner und seine Zeit – Anton Bruckner a jeho doba (Laaber /u Řezna/, Laaber Verlag 2018, 400 s., ISBN 10: 389-00-7806-0).

Velmi zajímavým nakladatelským počinem je nesporně vydání korespondence Georgese Bizeta (1838–1875) z let 1857–1860 a 1871. První čast z jeho dopisů představuje dojmy z návštěvy Říma a druhá možná ještě zajímavější autorovy názory na Pařížskou komunu, což bylo dočasné politické zřízení ve Francii trvající pouze od března do května roku 1871. Ve své podstatě znamenalo zápas socialistů proti neúnosným pracovním podmínkám s buržoazií, která se snažila upevnit svou moc. Bezprostředním důvodem vypuknutí povstání byla prusko-francouzská válka (1870–1871), která Francii velmi výrazně vyčerpávala a jež také skončila její drtivou porážkou. Zmíněná publikace nese název Lettres de Georges Bizet. Impressions de Rome (1857–1860), La Commune (1871) – Dopisy Georgese Bizeta. Dojmy z Říma (1857-1860), Komuna (1871) – (London, Forgotten Books, 2018, 384 s., ISBN 13: 978-0666573483).

Název knihy polské autorky Iwony Kienzlerové poukazuje na méně známou tvář Ignacyho Paderewského (1860–1941) a je sám o sobě vcelku výmluvný – Ignacy Paderewski ulubie-niec kobiet – Ignacy Paderewski, idol žen (Warszawa, Wydawnictvo Bellona, 2017, 300 s., ISBN 978311150461).

Maurice Ravel (1875–1937) nabízí svoje vlastní pohledy na umění v knize Écrits et propos sur la musique et les musiciens – Písemné názory o hudbě a návrhy pro hudebníky. Na konečné verzi tohoto vydání se podílely Sylvie Laniéce a Sylvie Rozenker (Paris, Societé française de Musicologie, 2016, 664 s., ISBN 10: 285-3572544).

Svůj obdiv k tvorbě finského skladatele Jeana Sibelia (1865–1957) vyjádřil mladý francouzský komponista Éric Tanguy (1963) v nerozsáhlé brožuře Écoutez Sibelius – Poslouchejte Sibelia (Paris, Buchet-Chastel, 2017, 134 s., ISBN 978-2-283-03023-3).

A konečně Brigitte Cormierová nabízí nevšední pohled do života současné polské pěvkyně Ewy Podleś, s níž a jejím mužem Jerzym Marchvińskim vedla celou řadu rozhovorů. Výsledkem pětiletého úsilí je knížka Ewa Podleś. Contralto assoluto – Ewa Podleś. Absolutní kontraalt (Krakow, Wydawnictwo PWM, 2018, 328 s., ISBN:9788322409442).

Tak to by bylo pro tentokrát vše, další zajímavé publikace, zejména z roku 2018, jsou v podstatě už připraveny do dalšího pokračování „Novinek“.

Nahoru | Obsah