Hudební Rozhledy

Mezinárodní hudební festival Petrof Fest 2018

Markéta Jůzová | 06/19 |Festivaly, koncerty

U klavíru Saul Ibarra Ramos a Keishir Mikawa

V létě se v České republice konal poprvé Mezinárodní hudební festival PETROF FEST 2018, na který přijali pozvání významní pedagogové a studenti z různých zemí světa. Festival probíhal v Hradci Králové ve dnech 11.–25. 8. a v rámci programu se konaly mistrovské kurzy pro piano, housle a violoncello pod vedením významných zahraničních profesorů. Akce byla obohacena večerními koncerty a řadou společenských set-kání umělců různých generací. Mezinárodní hudební festival vyvrcholil slavnostním večerem 24. 8. v Sukově síni Rudolfina, kde se setkali vítězové mezinárodní soutěže PETROF FEST 2018, mistři a mladí virtuosové z České republiky a ze zahraničí.

Galakoncert otevřela úspěšná manažerka Zuzana Ceralová Petrofová, jednatelka a prezidentka společnosti PETROF, která v českém a anglickém jazyce navodila příjemnou atmosféru jak pro vzácné hosty, tak pro širší veřejnost. Koncertním programem provázela již jen v angličtině, vtipná a elegantní moderátorka, klavíristka Vlada Vassilieva, která vyučuje na mexické Univerzitě v Colimě a Národní konzervatoři hudby. Večer se představila se svým kolegou klavíristou Anatolym Zatinem, s nímž tvoří od roku 2003 úspěšný umělecký pár vystupující pod názvem Duo Petrof.
Návštěvníci měli, bohužel, k dispozici jen poněkud strohý česko-anglický leták s přehledem koncertních skladeb, přičemž všichni interpreti byli uvedeni velmi malým písmem až pod sledem děl v sekci Účinkující, kde byli vypsáni za sebou bez uvedení čísel a souvislosti k hraným dílům. Nutno dodat, že koncert byl obohacen i o jiná díla, o kterých program nepřinesl žádné informace. S přihlédnutím k zahájení, které proběhlo poněkud amatérsky – s laděním klavíru krátce před začátkem koncertu a leštěním nástroje ještě po 19. hodině, kdy již měl galakoncert probíhat – je škoda, že slavnostní večer nebyl perfektní po všech stránkách prezentace.
Řazení skladeb sólové a komorní hry hudebně gradovalo, interpretačně nabídli mladí virtuosové a lektoři letošního Mezinárodního hudebního festivalu PETROF FEST 2018 různé výkony. Převážně hráli romantická díla a kompozice moderní hudby 20. století.
Z celého koncertu předvedl nejzářivější výkon sedmnáctiletý Saul Ibarra Ramos, vítěz Mezinárodní klavírní soutěže Cuervo-Petrof v Mexiku v kategorii pro pokročilé. Úvodní Trio élégiaque č. 1 g moll Sergeje Rachmaninova přednesl nesmírně citlivě s výsostným pochopením hudební logiky díla a současně s niterným poslechem interpretace svých kolegů, hrál technicky skvěle po boku houslisty Victora Abramiana a violoncellisty Keishira Mikawy. Sólovou Sonátu, op. 22, IV. Ruvido ed ostinato Alberta Ginastery rozehrál vrstevnatě v celistvém toku hudby s nadhledem propojování a rozvíjení motivů a témat. V závěrečném Galopu-marche pro osmiruční klavír Alberta Lavignaka, společně s talentovanou Lucianou Murairou de la Garza, rovněž vítězkou stejné soutěže ve střední kategorii (o místo se dělila v soutěži s Luisem Villou), Vladou Vassilievou a Anatolym Zatinem, prokázali všichni v zábavném provedení i hudební smysl pro humor.
Na slavnostním večeru byla přítomna J. E. Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez, velvyslankyně Spojených států mexických se sídlem v Praze, jíž se od pořadatelů festivalu a soutěže dostalo mimořádného poděkování za současnou podporu kulturních mezinárodních vztahů.
Milovníci hudby z České republiky by si měli najít čas a navštívit v Hradci Králové Petrof Gallery, která je jedním z nejmodernějších a největších pianosalonů v Evropě.

Nahoru | Obsah