Hudební Rozhledy

V Brně proběhla soutěž Leoše Janáčka

Jindra Bártová | 04/19 |Festivaly, koncerty

Na Hudební fakultě brněnské JAMU skončil 15. 9. 24. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka. Tato akce se v posledních letech zařadila mezi nejvyhledávanější soutěže mladých interpretů, jak dokazuje stále stoupající zájem kandidátů – letos se jich přihlásilo sto dvacet! – i vysoká úroveň finalistů. Letošní ročník byl vypsán pro obory violoncello a kontrabas a jeho účastníci předvedli ve tříkolovém klání vesměs pozoruhodné hráčské kvality.
Violoncellisté soutěžili od 8. 9. a do 3. kola postoupili čtyři z více než padesáti kandidátů. Finále probíhalo 14. 9. v Besedním domě za spolupráce tělesa Czech Virtuosi řízeného Petrem Vronským (bylo požitkem sledovat, jak citlivě podporuje sólisty!) a všichni finalisté hráli Dvořákův Violoncellový koncert h moll. Javier Huerta Gimeno ze Španělska svým krásným tónem a vnitřně projasněným výrazem zaujal pětičlennou mezinárodní porotu natolik, že mu udělila první cenu, a navíc cenu za nejlepší interpretaci skladby Leoše Janáčka.

Nositelkou druhé ceny se stala Park Yoosin z Korejské republiky, která předvedla (v kontrastu se svým křehkým zjevem) výkon zvukově průrazný a citový, s jakýmsi nádechem smutku v pozadí. O třetí cenu se rozdělily Rakušanka Alexandra Kahrer a Češka Dora Hájková, která navíc získala i cenu časopisu Opus musicum určenou pro nejlepšího českého interpreta v oboru hry na violoncello.
Soutěž ve hře na kontrabas skončila v sobotu 15. 9. a předseda její poroty, německý kontrabasista a skladatel Stefan Schäfer uzavřel její dění prohlášením, že česká hudba pro kontrabas patří ke špičce v evropském formátu. Jeho slova potvrzovala na soutěži repertoárová převaha děl českých skladatelů (například student HF JAMU Miroslav Tomeček hrál výlučně originální skladby českých autorů pro kontrabas a byl za svůj repertoárový výběr odměněn čestným uznáním), a na druhé straně potvrzovala tuto Schäferovu devízu i skutečnost, že většina z oceněných finalistů reprezentovala kontrabasovou třídu profesora Miloslava Jelínka z brněnské JAMU. Byl to především lotyšský Matiss Eisaks, jemuž výsostně kultivovaná práce s tónem zajistila první místo. Druhou cenu získala Maria Krykov z Finska technicky vytříbeným výkonem, znásobeným vynikajícím nástrojem, třetí cena připadla opět posluchači JAMU Yannicku Adamsovi s nizozemským pasem a čestné uznání za čtvrté místo obdržel Donatas Butkevičius z Litvy, který na brněnské JAMU studoval dva roky v rámci výměnného programu Erasmus.
Všichni soutěžící hráli ve třetím kole Koncert pro kontrabas a orchestr č. 2 h moll Giovanniho Bottesiniho, na jehož provádění spolupracoval Ensemble Opera Diversa velmi pozorně řízený Gabrielou Tardonovou.
Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka prokázala svým 24. ročníkem, že je akcí vysoce reprezentativní. Střídají se na ní v pětiletých cyklech různé obory (příští rok bude na pořadu flétna a klarinet) a jedním z nečekaných, ale o to přesvědčivějších dokladů její vysoké úrovně byla zpráva, která se roznesla v jejím průběhu, že vítěz loňského ročníku, pianista Pavel Zemen, postoupil v obrovské konkurenci do 3. kola klavírní soutěže v Leedsu, což se dosud žádnému českému pianistovi nepodařilo.

Nahoru | Obsah