Hudební Rozhledy

Šedesát let Kruhu umělců houslařů

Rafael Brom | 07/19 |Festivaly, koncerty

Společenství mistrů houslařů České republiky slavilo na schůzi v sobotu 24. 11. své šedesátileté jubileum. Pod názvem Kruh umělců houslařů působilo výběrové seskupení sdružující profesionální houslaře, smyčcaře a restaurátory smyčcových hudebních nástrojů od roku 1958. V období znárodňování průmyslu a živnostenských podniků zaniklo už v roce 1948 také Společenství výrobců hudebních nástrojů, jehož řemeslníci měli být organizováni v národních podnicích nebo družstvech. Nicméně po účinné podpoře výkonných hudebních a dalších umělců a hudebních vědců přistoupil lidově demokratický režim (podle znění ústavy čtvrté Československé republiky) či komunistický režim k sofistikované výjimce. Podle návrhů mnoha umělců a houslařských mistrů založil výběrovou organizaci Kruh umělců houslařů a začlenil ji jako samostatnou sekci do struktury Svazu československých skladatelů. Dnes je členem Asociace hudebních umělců a vědců. Na schůzi houslařů navazoval odpolední seminář a večerní koncert komorního souboru Eben Trio, které se konaly v prostorách Českého muzea hudby.

Tamtéž byla instalována výstava vzácných nástrojů. Moderátorem přednáškové části schůze byl mistr houslař Jan Baptista Špidlen, který rovněž přednesl vzrušující, poučenou a obsáhlou studii s námětem Inovace v houslařství. Poutavou a objevnou studii s názvem Z prehistorie státní sbírky hudebních nástrojů a význam Josefa Jana Friče přednesla PhDr. Eva Paulová, vedoucí Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Českého muzea hudby. Dalším přednášejícím byl mistr houslař Bronislav Bursík, který na základě méně známých pramenů doplnil obraz o historii českého houslařství přednáškou s titulem Brněnská houslařská škola.
Program večerního koncertu souboru Eben Trio zahájilo Klavírní trio E dur Josepha Haydna, Hob. XV:28 a ansámbl si okamžitě publikum získal stylově výstižným provedením díla. Druhou a stěžejní skladbou koncertu bylo Klavírní trio e moll, op. 67 Dmitrije Šostakoviče. Eben Trio hrálo fantasticky, soubor byl neuvěřitelně jednotný v souhře a vystižení všech nálad a proměn, jež byly obohaceny individuální nástrojovou virtuozitou. Violoncellista Jiří Bárta, jenž první větu vybavil neskutečně etérickými flažolety, ohromil ďábelskou technikou, s níž realizoval krkolomný part druhé věty Allegra non troppo. Houslista Roman Patočka vyhrával jak nádherné jímavé kantilény i tklivě snivé pasáže, tak samozřejmě přinutil nástroj ke kvílení a drsným zvukům. Terezie Fialová u klavíru stmelovala veškerý ruch skladby do dokonalého organismu a excelovala v místech, kde autor předepsal pohyb po celé klávesnici. Závěrečnou skladbou koncertu bylo Klavírní trio, op. 90 Dumky Antonína Dvořáka, jehož místy, oproti interpretační tradici, objevitelské a nevšední provedení dalo zapomenout na sarkasmy, drsnou zvukovost a prudké rytmy předchozí Šostakovičovy hudby. Avšak zejména pro houslařskou obec byla tato hudba tou nejlepší demonstrací toho, čím procházejí nástroje, které ve své dílně vyrobí.
Umělcům poděkovali mistři houslaři Jan Baptist Špidlen a Karel Vávra, který je členem Kruhu umělců houslařů od jeho založení a nyní od roku 1989 jeho předsedou. Ten také uzavřel jednání Kruhu v průběhu odpoledne autentickým proslovem k jeho historii.

Nahoru | Obsah