Hudební Rozhledy

Baletní Re-start

Jaroslav Someš | 10/19 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Z inscenace Chvilka POEzie…

Pražský komorní balet a Balet Praha Junior spojily své síly do projektu s názvem Re-start 2019, který měl premiéru 9. 1. tohoto roku na Nové scéně v Praze. Šlo o čtyři kratší choreografie, dvě starší, jednu v obnovené premiéře a jednu zbrusu novou. Večer zahájil Pražský komorní balet svou loňskou inscenací Svět sedmikrásek v nastudování Jiřího Pokorného na původní kompozice Nilse Frahma a Davidsona Jaconella. Programový výklad libreta o kontrastu mezi bílými a černými sedmikráskami z výsledné podoby čitelný nebyl, přesto celek vynikal velkou emotivitou. Spíš než o vztahu člověka s rostlinnou říší vypovídal o jeho vztahu k říši živočišné. Pohyby lidí se tu střídají s pohyby zvířat, navazují kontakty a naopak spolu zápasí, sbližují se i míjejí. Výtvarně se pracuje s lidským tělem (např. siluety na pozadí prosvětlených „pahorků“, shrnutí textilie smýkáním těla atp.) i se světlem (světelný design Pavla Beranová). Celkový obraz Pokorného Světa nevyznívá nadějně, útěchu nepřináší ani životodárný déšť.

Také druhá část večera patřila Pražskému komornímu baletu. Šlo o obnovenou premiéru inscenace Intimate Spaces (Důvěrná místa) belgického choreografa Samuela Delvauxe, původně z roku 2014. Je postavena na výběru z Janáčkova Smyčcového kvartetu č. 1, Kreutzerova sonáta a námětem se dotýká skladatelova osobního života, konkrétně jeho inspirace ženami, které ho obklopovaly. Po zbytečně dlouhém úvodu bez hudby, kdy nekonečné zhasínání a rozsvěcení stolních lamp působí jako hra na pohotovost, se daří v dramatické zkratce vystihnout obecnou podstatu citů i běsů každého umělce. Závěr, v němž je tvůrce ženským elementem doslova udolán, byl velkým tanečním sólem Michala Vacha, hostujícího člena Baletu Praha Junior.
6. a 7. ročník Baletu Praha Junior se představil v premiéře pohybové etudy A New Beginning (Nový začátek) polsko-švédské choreografky Lidie Wos na hudbu ansámblu Orkestra Del Sol. Dva mládenci a čtyři dívky v nápadité a vynalézavé choreografii předvádějí, co všechno je možno udělat s kufry a stoličkami. Místy je to veselý taneček, místy ekvilibristika, má to švih i vtip, ale stejně je nejlepší, když celá šestice odloží všechny rekvizity a ke slovu přijde volný tanec.
Celý večer uzavřela Chvilka POEzie Pražského komorního baletu a choreografa Marka Svobodníka na hudbu Jaroslava Ježka a Bedřicha Nikodéma. Inspirací inscenace, která vznikla přede dvěma lety, byla známá báseň Edgara Allana Poea Havran. Ve Svobodníkově pojetí je to napůl groteska, napůl dance macabre. Jednoduchý příběh se odehrává na klaustrofobii navozující scéně Petra Siedlaczeka. Starému muži (v neuvěřitelně mladém podání doyena Igora Vejsady) kráká svoje „Never more“ trojice havranů (Patrik Čermák, Aleš Krátký a Dominik Vodička), pánů v černých fracích a cylindrech. Tančí s Mužem nejprve Tango Funèbre, pak groteskní Black Bottom, a když je rozluštěna tajenka „E. A. Poe“, přinášejí mu oživlou Mrtvou nevěstu (Tereza Kučerová). Tanec Starého muže na kolečkovém křesle a jeho duet s Nevěstou, která se „vznáší“ ve vzduchu, jsou opravdu okamžikem poezie. Za zpěvu Ježkova slowfoxu „Svítá“ vyzná Starý muž Nevěstě lásku, a ona mu opět umírá. Jak celý námět, tak jeho choreografické ztvárnění vyniká mimořádnou jednotou všech prvků i precizností provedení. Chvilka POEzie úspěšně uzavírá celý večer a dokazuje, že Pražský komorní balet nese se ctí dál odkaz svého zakladatele Pavla Šmoka.

Praha, Národní divadlo
Pražský komorní balet: Svět sedmikrásek. Choreografie Jiří Pokorný, hudba Nils Frahm a Davidson Jaconello, asistenti Igor Vejsada a Linda Svidró, scéna Jiří Pokorný a Věra Beranová, kostýmy Joke Viesser a Jiří Pokorný, světelný design Věra Beranová. Premiéra 29. 4. 2018;


Pražský komorní balet: Intimate Spaces. Choreografie Samuel Delvaux, hudba Leoš Janáček, asistent Antonín Schneider, scéna Samuel Delvaux, kostýmy Evelyna Martirosyan Buglak, Mireia Agustí Ferrando a Markéta Kubíčková. Premiéra 23. 4. 2014;

Balet Junior Praha: A New Beginning. Choreografie Lidia Wos, hudba Orkestra Del Sol, asistent Jan Schneider, scéna a kostýmy Lidia Wos. Premiéra 9. 1. 2019;

Pražský komorní balet: Chvilka POEzie. Choreografie Marek Svobodník, hudba Jaroslav Ježek a Bedřich Nikodém, hudební koláž Marek Svobodník, asistenti Linda Svidró a Igor Vejsada, scéna Petr Siedlaczek, kostýmy Pavel Knolle a Marek Svobodník. Premiéra 18. 12. 2016, psáno z představení 9. 1. 2019, Nová scéna.

Nahoru | Obsah