Hudební Rozhledy

Česká filharmonie a Javier Perianes

Rafael Brom | 10/19 |Pražské jaro

Nevšední volba koncertního sálu pro recitál harfové virtuosky Kateřiny Englichové, který se konal v pondělí 20. 5. v Národním technickém muzeu, se opravdu vydařila. První skladbou programu byla Předehra k oratoriu Mesiáš Georga Friedricha Händela v sympaticky stylově hladivém provedení Ensemble 18+ s koncertní mistryní Magdalenou Malou, elitního souboru pěstujícího barokní hudbu. Další kus od stejného autora nesl titul Koncert pro harfu a orchestr B dur, op. 4, č. 6. Působivý byl už samotný nástup ansámblu v nádherné symbióze se sólovým nástrojem, který se bezprostředně přehoupl do okouzlující sólové kadence. Orchestr hrál v čistém jásavě jasném zvuku a v sólech nechával vyniknout nástroji jak v působivé technice echa, tak v podivuhodných pianissimech, která jako zázrakem zněla bez problémů v celé hale. Englichová ozdobila provedení elegantními arpeggii, hudba s jemným doprovodem smyčců vytvořila pohádkovou zvukovou scenérii v kontrastu k technickému prostředí.

Koncert měl vynikající rozlišení tempově a dynamicky kontrastních vět. Poté v programu následovala Sinfonia in C od Carla Philippa Emanuela Bacha, Wq 183/3, kterou Ensemble 18+ ztvárnil v příjemně náladovém tempovém a kontrastním rozvrhu jednotlivých částí s krásnou vnitřní dynamikou a pěkným podílem virtuózního partu prvních houslí v úvodu. Pak zazněl Koncert C dur Josepha Haydna, Hob. XVIII:5. Kateřina Englichová vdechla sólovému partu, často vedenému v dolním rejstříku, nevšední kouzlo a pohodu, kterou neomylně potvrzoval půvabný Ensemble 18+. Po přestávce koncertu byly na programu Dva tance pro chromatickou harfu a orchestr Clauda Debussyho. V této specifické kompozici realizovala Englichová v pravém slova smyslu umění harfy. Posvátný tanec, první část kompozice, obdařila jasným zvukem a opět krásnými pianissimy a samotný povinný kontrast s druhou částí skladby – Světským tancem – byl sám o sobě mistrovským interpretačním dílem. Po kratičké hudbě provedené Ensemblem 18+ – Sinfonii Franze Aspelmayra – s nádherně hraným charakteristicky teatrálním průběhem a ukázněnou klasickou dynamikou, došlo na světovou premiéru skladby s názvem Harfenianna, op. 55 Ondřeje Kukala. Ensemble 18+ vyměnil dobové smyčce za moderní a Kukalovu skladbu o dvou částech attacca přednesl s vystižením impulzivní kompoziční podstaty autora, s citem pro detaily, s vystižením charakteristických momentů a s nevšední vnímavostí k temporytmickému průběhu skladby. Kateřina Englichová nalezla v Kukalově kompozici prostor pro uplatnění maximálních charakteristik, možností a předností svého nástroje. Při přídavku se sólistka vrátila k již provedenému Händelovu koncertu, z něhož vybrala druhou větu.
Setkání s Kateřinou Englichovou, Ensemblem 18+ i světovou premiérou Ondřeje Kukala bylo inspirativní s osvobozujícím vědomím zážitku ze skvělého provedení.

Nahoru | Obsah