Hudební Rozhledy

Mládí s filharmoniky

Lenka Přibylová | 12/19 |Festivaly, koncerty

Jan Čmejla, který se představil v Koncertu pro klavír a orchestr č. 1 g moll Felixe Mendelssohna-Bartholdyho

Mládí s filharmoniky – takto výstižně byl nazván jeden z koncertů letošního 55. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena v severočeských lázních Teplice. Jmenovaný koncert se uskutečnil v úterý 28. 5. v koncertním sále teplického Domu kultury a společně se členy Severočeské filharmonie Teplice se představili nejlepší žáci základních uměleckých škol Ústeckého kraje a Konzervatoře Teplice. Projekt byl zařazen do celostátního happeningu ZUŠ OPEN podporovaného Nadací Magdalény Kožené a byl zrealizován ve spolupráci ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem, ZUŠ Teplice a Konzervatoře Teplice. Hlavním organizátorem celého projektu se stal Marek Korbélyi, ředitel ZUŠ E. Randové, ostatně myšlenka spolupráce profesionálních hráčů Severočeské filharmonie Teplice s výbornými mladými hudebníky regionu vznikla na uvedené ZUŠ již v roce 2017.

Po dvou letech byl tedy tento projekt s velkým úspěchem zrealizován podruhé. Žáci svědomitě studovali jednotlivé party pod vedením svých učitelů a dále pod dohledem lektorů z řad členů Severočeské filharmonie. Jak uvádí speciálně pro projekt Mládí s filharmoniky vydaná brožura, do projektu se zapojilo spolu s teplickou konzervatoří 15 ZUŠ Ústeckého kraje v souhrnu více než šest desítek žáků ZUŠ. Příkladně houslistů se zde představilo 13, flétnistek 11. Dirigentem projektu se obdobně jako v roce 2017 stal Ladislav Cígler, který má s interpretačním spojením profesionálních a začínajících hudebníků bohaté zkušenosti, neboť se již v minulých letech podílel mimo jiné na vzdělávacích projektech České filharmonie. Tento nejen organizačně, ale též finančně náročný projekt podpořily regionální úřady státní správy a řada sponzorů.
Na úvod posluchače ve zcela vyprodaném sále pozdravil primátor statutárního města Teplice Hynek Hanza, mezi jednotlivými programovými čísly se představil též Marek Korbélyi, následně Roman Dietz, ředitel Severočeské filharmonie, a další hosté. Ostatně koncert byl symbolicky nesený ještě další událostí, neboť 28. 5. jsme si připomenuli rovněž narození velké osobnosti české hudby Václava Talicha (nar. v roce 1883).
Dramaturgie koncertu velmi poučeně zařadila do programu skladby se spontánní atmosférou, a přitom technicky a výrazově přijatelné pro uvedené složení orchestru. S mladými hudebníky, kteří se ostatně většinou v jednotlivých skladbách střídali, hrál vždy jejich lektor, člen filharmonie. První skladbou večera se stala Předehra k opeře Bedřicha Smetany Hubička, znamenající první velké operní dílo, které skladatel tvořil již v době své hluchoty. Předehra komponovaná až po dokončení celé partitury přináší slavné melodie, kterým v opeře patří významné dějové postavení. Dirigent Cígler nechával jednotlivé melodie vyznít v jejich plné šíři a logickém dynamickém rozlišení. Dále zazněla málo hraná skladba, Koncert pro klavír a orchestr č. 1 g moll, op. 25 Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Sólistou koncertu se stal letos teprve šestnáctiletý Jan Čmejla, vítěz řady českých a zahraničních klavírních soutěží, zde se představil jako laureát 51. ročníku mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte 2018 v Ústí nad Labem. V tradičně třívětém koncertu J. Čmejla zaujal mistrovským pro- vedením bravurních technických pasáží, které kontrastovaly se zvukovým kouzlem chopinovsky koncipovaných melodických ploch. Souhra s orchestrem se odrážela také v dynamických detailech a promlouvala o celkovém vnitřním pochopení koncertu. J. Čmejla se věnuje též kompozici, o čemž svědčil přídavek, Mozartův slavný „Turecký pochod“, vtipně obohacený o jazzové prvky.
Po přestávce zazněl Slovanský tanec č. 6 D dur Antonína Dvořáka a zvukomalebná Symfonická suita č. 1, op. 46 Peer Gynt Edvarda Griega. Obě díla nabídla zejména mladým interpretům prostor pro hudební melodickou šíři a nástrojovou barevnost. Závěrečná skladba podtrhla atmosféru současné obliby zvlášť u mladých posluchačů, hudba z filmu Piráti z Karibiku od Klause Badelta vyzněla v duchu spontánního muzicírování všech zúčastněných.
Teplický koncert zazněl ve velmi úspěšné repríze též o den později, ve středu 29. 5., v Městském divadle v Děčíně. Oba koncerty se tak staly skvělou realizací projektu ZUŠ OPEN.
Vrátíme-li se zpět k teplickému koncertu, nutno ocenit práci dirigenta Ladislava Cíglera, který bezproblémově ovládl takto poněkud nesourodé těleso, přesně pracoval s nástrojovými nástupy, dynamickými detaily a celkově kontrastní náladou a tempem jednotlivých skladeb. Pro mladé začínající hudebníky koncert nesporně znamenal díky spolupráci s profesionálními hráči filharmonie neocenitelnou zkušenost a povzbuzení do dalšího studia. Obtížná práce organizátorů, jejich nadšení pro dobrou věc a úsilí oceněné též spontánním potleskem publika nesporně přinesly zasloužené ovoce.

Nahoru | Obsah