Hudební Rozhledy

Ostravské dny plné světových premiér

Milan Bátor | 01/20 |Festivaly, koncerty

Klavírista Daan Vandewalle se zhostil sólového partu v Ratajově kompozici Movis

Festival nové a experimentální hudby Ostravské dny (22.– 31. 8.) opět přivedl do Ostravy družinu mladých skladatelů a lektorů, kteří společně vytvořili komunitní publikum. Během let se dal dohromady určitý okruh autorů spřízněných s iniciátorem a zakladatelem festivalu Petrem Kotíkem, proto některá jména na Ostravských dnech zaznívají s železnou pravidelností, naopak jiná (a bohužel i velmi zásadní) zcela absentují.
Zahajovací orchestrální koncert proběhl 25. 8. a postavil vedle sebe díla rezidentů i zkušenějších skladatelů. Tato sympatická filozofie organizačního týmu nabízí konfrontaci, která staví na premise, že nikdo není učitel a žák, neboť komponovat může podle Petra Kotíka úplně každý. Orchestrální koncert představil zajímavé skladby. The Luminiferous Aether Marka Sabata byla zřejmě nejzajímavější svou atmosférickou harmonií a osobitým tvarováním hudebního času. V programu se neztratili ani čeští skladatelé Petr Cígler a Michal Rataj.

Cígler představil první větu rozpracovaného Koncertu pro lesní roh a orchestr. Sólového partu se znamenitě ujal hornista Ondřej Vrabec, který rytmicky výraznou větu zahrál s absolutní koncentrací a technickým nadhledem. Podobně zajímavá byla kompozice Movis od Michala Rataje, která je psána pro klavír a orchestr. Sólistou byl význačný interpret nové hudby Daan Vandewalle, jehož interpretace byla niterná a bedlivá. Izraelskou komponistku Chayu Czernowin prezentovala skladba s názvem Guardian, v níž se představila violoncellistka Séverine Ballon. Ta podala rovněž excelentní výkon. Sebedestruktivní performanci na závěr předvedl klarinetista Gareth L. Davis, pro něhož napsal svou kompozici Bernhard Lang. DW28 Loops for Davis strhávala hlavně jeho technicky a výrazově zcela bezprecedentním výkonem než samotnou hudbou. Nutno poznamenat, že Ostrava New Orchestra, složený vesměs z mladých instrumentalistů z různých koutů světa, svou festivalovou premiéru zvládl na výbornou.

Ostravská banda se poprala s díly rezidentů i zkušených autorů
Na dalším z koncertů festivalu Ostravské dny, který přináší novou a experimentální hudbu, vedle sebe stála díla mladých rezidentů a zkušených autorů. Pro ty, kdo neznají význam onoho pojmu rezident, se jedná o účastníky lektorských kurzů, kteří své kompozice tvoří nebo podrobují konzultacím se svitou několika renomovaných světových skladatelů. Výsledná podoba je pak představována na festivalových koncertech. Jedním takovým byl i koncert Ostravská banda I, který 26. 8. prezentoval díla mladých rezidentů Symona Henryho, Iana Davise a Daniela Lo. Zazněla hudba skutečně velmi různorodá, vycházející z diametrálně odlišných inspiračních stimulů. Obecně se dá shrnout, že zdrojovými kódy mladých autorů jsou dvě základní linie: první je minimalistická, ambientní a neoromantická, jejímž cílem je hudbou nešokovat, nýbrž komunikovat. Druhou linií jsou díla, která navazují především na experimentální cesty hudby prezentované osobnostmi Johna Cagea, Iannise Xenakise, Mortona Feldmana a dalšími inovátory, pro něž je příznačné odosobnění a hledání nových cest. Hudba mladých autorů neukázala ani v jednom případě vyhraněný ani originální tvůrčí talent, jako problematickou hodnotím jejich schopnost výstavby větších hudebních bloků a instrumentační bizarnost, jež se odrážela v nevýrazné úloze mnohých nástrojových partů. Vedle děl rezidentů zazněly skladby Salvatora Sciarrina, Christiana Wolffa a Isabel Mundry. Italský skladatel Sciarrino je festivalem pravidelně hrán a každá jeho kompozice přináší zajímavé řešení. Bylo tomu tak i v případě jeho Il Cantiere del Poema, jejíž sólový part úchvatně ztvárnila mladá talentovaná mezzosopranistka Anna Radziejewska. Wolffova Small Orchestra Piece zazněla ve světové premiéře, kromě tohoto prvenství mne ovšem její hudební výrazivo neoslovilo ničím víc než chvílemi organizovaným, chvílemi neřízeným hlukem, ať už si to někdo vykládá sebevíc filozoficky. Nejzajímavějším bodem programu byla Endless Sediments velmi talentované Isabel Mundry. Skladba prokázala její osobité myšlení, schopnost tektonicky promyšlené výstavby a zajímavé zvukovosti. Orchestr Ostravská banda zahrál všechny kompozice s nadhledem a jistotou.

Nahoru | Obsah