Hudební Rozhledy

Opera Nova

Helena Havlíková | 01/20 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Festival Opera Nova, k němuž se před rokem váhavě rozhoupal umělecký ředitel obou operních souborů Národního divadla Petr Kofroň, po loňském nultém ročníku zahájil 23. 6. 2019 na Nové scéně několika strohými větami ředitel Jan Burian jako první ročník ve dnech 23.–27. 6. 2019. Opera Nova má být přehlídkou současného hudebního divadla a letošní program zahrnoval šest produkcí. Vedle „domácí“ inscenace Opery Národního divadla Tramvestie Petra Wajsara, která měla premiéru na Nové scéně 17. 4. 2019, pražská přehlídka převzala inscenaci opery Rudolfa Komorouse Němý kanár – tu známe z loňských New Opera Days Ostrava (NODO) – v hudebním nastudování Owena Underhilla a v režii Jana Horáka.

Ze Slovenska opět hostoval soubor Cluster Ensemble s hudebně-taneční světelnou performancí Patterns na rané kompozice Stevea Reicha Four Organs, Phase Patterns a Music for Pieces of Wood. Slovenskou produkci zastupovala ještě dokumentární opera Marka Piačeka 66. sezón podle stejnojmenného filmu Petra Kerekese s osobními příběhy obyvatel multikulturních Košic a momentkami ze středoevropské historie; se slovenskými sólisty se na nastudování podílela Pražská komorní filharmonie a Sbor Státní opery. Dále byl přizván maďarský projekt Tibora Semzöa Poselství – poslední láska dr. Kafky s kombinací četby úryvků ze svědectví lékaře Roberta Klopstocka a Dory Diamant, kteří s Franzem Kafkou sdíleli poslední léta jeho života, hudebních ploch a filmu s dokumentárními záběry míst, o kterých se pojednává. Britský soubor Icebreaker prezentoval koncertní verzí ambientního alba Briana Eno Apollo jako meditativního kontrapunktu k filmovému záznamu NASA z vesmírného programu Apollo. K přehlídce patřil ještě doprovodný program se showcase a pop-up výstavou Intermezzo.
Přehlídka Opera Nova, jíž se chce naše první scéna přihlásit ke své povinnosti péče o soudobou operu, při prvním ročníku hlavně otevřela řadu otázek. Hned ta první se týkala koordinace termínu, protože se produkce Apollo překrývala s operní premiérou v historické budově, kde Národní divadlo uvedlo Dalibora.
Druhá otázka se vztahuje k žánrovému vymezení danému názvem Opera Nova, ze kterého lze dovodit koncentraci na operní žánr. Šéf festivalu Petr Kofroň ale říká, že ho opera se zpěvem nezajímá a přitahuje ho instrumentální divadlo. A skutečně Patterns patřily spíše na některou z přehlídek pohybového divadla a audiovizuální projekt Poselství – poslední láska dr. Kafky do klubového filmového prostoru.
A konečně otázka nejzásadnější: Jaký význam přikládá Národní divadlo takovému festivalu a jaké vlastně byly Kofroňovy kompetence v rámci ND, když si ze své umělecky nejvyšší pozice, kterou až do května zastával, stěžuje na podmínky pro uspořádání takového festivalu? A když z pozice naší první scény, o tolik nesrovnatelně štědřeji dotované než Národní divadlo moravskoslezské a Ostravské centrum nové hudby, závidí luxusnější finančně-provozní podmínky ostravskému bienále New Opera Days Ostrava? Tomu NODO, ze kterého Petr Kotík a Jiří Nekvasil svým nezdolným entuziasmem od roku 2012 vytvořili skutečnou přehlídku současné opery, pro kterou vznikla řada nových oper skladatelů Martina Smolky, Petra Kotíka, Petra Cíglera nebo Františka Chaloupky a která objevila pro tuzemské publikum opery Johna Cagea, Salvatora Sciarrina, Bernharda Langa, Richarda Ayrese, Rudolfa Komorouse nebo Iannise Xenakise. A v rámci níž si Jiří Nekvasil loni troufl na světovou premiéru šestinotónové opery Aloise Háby Přijď království Tvé 76 let po jejím dokončení.
Nešlo se zbavit dojmu, že Opera Nova je v ND spíše trpěný novorozenec, o jehož životaschopnosti se na tiskových konferencích snaží novináře přesvědčit ředitel Jan Burian a designovaný ředitel oper Per Boye Hansen v domnění, že se nikdo nebude v chudobném obsahu letošního prvního ročníku této přehlídky „rýpat“. Největším zážitkem tak pro mě bylo při zahájení úvodní „přilípnutí“ desetiminutové ochutnávky nikoli z „nové“, ale ze čtyři roky staré brněnské inscenace Vévodkyně a kuchařka, ve které se zaskvěly Soňa Červená a Vanda Šípová.

Praha, Národní divadlo. Opera Nova 2019 – Přehlídka současného hudebního divadla na Nové scéně a v kostele sv. Anny / Pražská křižovatka 23.–27. 6. 2019.

Nahoru | Obsah