Hudební Rozhledy

Nové operní nahrávky na CD

Zbyněk Brabec | 01/20 |Revue hudebních nosičů

V minulých dílech našeho seriálu jsme se již několikrát zmínili, že na zvukových nosičích CD vydávají dnes gramofonové firmy především neznámá operní díla, přičemž repertoárové opery vycházejí více na obrazových nosičích DVD nebo Blu-ray. Ty zaznamenávají nejen operu po hudební stránce, ale především jako inscenaci některého současného režiséra a dokumentují tak, jak se v této době ta která opera inscenovala. U zvukových nahrávek má posluchač tu výhodu, že mu není vnucováno žádné režijní pojetí a představu o opeře si může udělat sám, zvlášť je-li k nahrávce přiložené libreto. Z právě vydávaných nahrávek oper na CD je širokému publiku známá pouze Mascagniho opera Sedlák kavalír, kterou vydává italská firma Dynamic jako snímek z festivalu Maggio Musicale Fiorentino.

Druhou známější operou, která právě vychází na CD, je Wagnerův Siegfried z koncertního provedení Hallé orchestru v červnu 2018 v Manchesteru. Ostatní opery většinou neznáme. Milovníky barokních oper zaujme hned celá řada nových nahrávek těchto děl, z nichž nejstarší je Cavalliho opera Lásky Apollóna a Dafné, poprvé provedená v době karnevalu 1640 v Benátkách. Z Cavalliho rozsáhlé operní tvorby vychází též jedna z jeho vrcholných oper Hyperméstra, která měla svou světovou premiéru ve Florencii v roce 1658. V barokní době (a ještě i později) byly stejné náměty zhudebněny celou řadou skladatelů (často i na stejná libreta). Tak příběh z řecké mytologie o dceři libyjského krále Danaa Hyperméstře zhudebnilo mnoho skladatelů včetně našeho Josefa Myslivečka. Vedle Cavalliho zhudebnění vychází též opera francouzského skladatele Charlese-Huberta Gervaise, která zazněla poprvé v Paříži v roce 1716. A když už jsme v Paříži, firma CPO vydává již druhé CD se dvěma krátkými operami francouzského barokního skladatele Marka-Antoina Charpentiera v podání umělců z Bostonu (předchozí CD z roku 2015 získalo Cenu Grammy). Z každoročně pořádaných Händelových slavností v Göttingenu vychází záznam provedení jeho opery Rodrigo. Z bohaté italské barokní operní literatury vychází ještě Boj Herkula s Achelóosem Agostina Steffaniho z roku 1689 a nejúspěšnější opera Alessandra Scarlattiho Griselda, poprvé uvedená v Římě v lednu 1721. Málokdo zná anglického skladatele Thomase Arneho, tvořícího na přelomu baroka a klasicismu. Z množství jeho oper nyní vychází Paridův soud z roku 1742. Christophe Rousset nahrál jednu z nejlepších oper Antonia Salieriho Tarare, poprvé uvedenou v roce 1787 v Paříži. Tam měla téměř o šedesát let později premiéru i komická opera Daniela Aubera Siréna. Vydavatelství Sterling záslužně vydává nahrávku zcela neznámé opery neznámého švédského skladatele Pera Augusta Ölandera s názvem Blenda z roku 1876. Enrique Granados byl jedním z nejuznávanějších španělských klavíristů a skladatelů na přelomu 19. a 20. století. K jeho nejvýznamnějším skladbám patří klavírní suita Goyescas, jejíž vznik byl inspirován obrazy Franciska Goyi. Granados suitu později přepracoval v jednoaktovou operu, jejíž světovou premiéru v Paříži zmařilo vypuknutí 1. světové války. Poprvé byla tak uvedena až v Metropolitní opeře v New Yorku 28. 1. 1916, kde se hrála spolu s Leoncavallovými Komedianty. Z pěti oper švýcarského skladatele Othmara Schoecka se nejčastěji uvádí jeho Penthesilea, napsaná podle předlohy Heinricha von Kleista. V poslední době se obrací pozornost k jeho poslední opeře Zámek Dürande, napsané podle Eichendorffovy novely. Opera měla svou světovou premiéru za 2. světové války, 1. 4. 1943 v Berlíně. V posledních letech byla uvedena v Meiningenu a v Bernu. Závěrem ještě musím upozornit na dvě zcela soudobé opery. Na operu Jana Eyrová amerického skladatele Louise Karchina podle známého románu anglické spisovatelky Charlotty Brontëové (již dříve několikrát zhudebněného), kterou vydalo nakladatelství Naxos jako záznam z provedení v roce 2017 (totéž nakladatelství již dříve vydalo skladatelovu operu Romulus). Anglický skladatel George Benjamin po své velice úspěšné druhé opeře Psáno na kůži z roku 2012 napsal zatím svou poslední operu Lekce lásky a násilí, poprvé uvedenou 10. 5. 2018 v opeře Covent Garden v Londýně (z premiéry vychází i DVD) o homosexuálním vztahu krále Edwarda II. a Pierse Gavestona. Opera byla koprodukčně objednána sedmi významnými operními scénami.

Nahoru | Obsah