Hudební Rozhledy

Setkávání nové hudby Plus+ na JAMU v Brně

Karla Hofmannová | 08/20 |Festivaly, koncerty

Brněnská JAMU už 23. rokem realizovala mezinárodní festival, který je věnován soudobé hudbě. Současná akustická i elektronická hudba zněla ve všech prostorách, jaké má hudební fakulta k dispozici, a dramaturgie přišla se zajímavými projekty, do kterých se zapojili interpreti z celého světa.
Festival se konal od 16. 10. do 11. 12. a těšil se zájmu odborné i hudbymilovné veřejnosti. Zahájil ho Daan Vandewalle, belgický odborník na interpretaci soudobé hudby, který přednesl hodinovou skladbu Songs of Insurrection, která mu byla složena „na míru“ americkým skladatelem Federikem Rzewskim. Následoval 5. 11. violoncellový recitál francouzské violoncellistky Séverine Ballon a 12. 11. se představila nejmladší generace interpretů i skladatelů, která se jmenuje Trio Aperto.

K největší události patřil koncert ke 100. výročí narození Gideona Kleina, který patří ke generaci terezínských hudebníků a skladatelů. Na koncertě zazněly i jeho skladby, které tvořil v Terezíně a jež se jako zázrakem dochovaly. Duo pro housle a violoncello vzniklo v roce 1941, těsně před transportem, druhou větu už se skladateli nezdařilo dokončit, proto zazněla nedokončená. Martina Bačová – housle a Štěpán Filípek – violoncello pořadí vět obrátili, a nejprve tak přednesli nedokončenou 2. větu Lento a teprve poté následovala věta první, Allegro con fuoco, což umožnilo navodit energickou atmosféru. Tři písně pro vyšší hlas a klavír s názvy Vodotrysk, Polovina života a Soumrak shůry sesouvá se, které pocházejí ještě z předterezínského období z roku 1940, byly objeveny teprve v roce 1990. Jsou psány na české překlady básní J. Klaje, F. Hölderlina a J. W. Goetha a přednesla je Irena Troupová s doprovodem klavíru Bohumíra Stehlíka. Ten se snažil vykouzlit zvukomalbu a náladovost skladeb, škoda, že výkon zpěvačky byl násilný a nepřirozený ve výrazu. Třívětou Sonátu pro klavír přednesl koncertní pianista a děkan Buchmann-Mehta School of Music v Tel Avivu, Tomer Lev. Jeho přednes byl explozivní a zvukově mohutný, s pevným úhozem a naopak měkkými a lehkými piany, dal do výrazu entuziasmus i nadhled zkušeného interpreta. Trio pro housle, violu a violoncello je poslední skladbou autora, kterou napsal těsně před transportem do Osvětimi. Zazněla v podání Martiny Bačové – housle, Juliana Veverici – viola a Štěpána Filípka – violoncello. Ve druhé větě Variace na téma moravské lidové písně využil skladatel moravskou lidovou, kterou použil jako odhodlanou revoltu, v krajních větách Allegro a Molto vivace je slyšet neúprosný rytmus uhánějícího transportu. Mladí umělci podali skladbu s odhodláním, energií a prožitkem. Závěrečnou skladbou bylo Divertimento pro dechové nástroje, které skladatel napsal ještě za dob studií u Aloise Háby v roce 1940. Čtyřvěté osmihlasé dílo je kompozičně nejzralejší, objevuje se polyfonní sazba, neoklasicistní prvky a rytmika moravských lidových písní. Janáček Ensemble, který tvořily dva hoboje – Boris Akishin, Jelizaveta Sukhyna, dva klarinety – Milan Polák, Tomáš Kraus, dva fagoty – Roman Novozámský, Jan Jelínek a dva lesní rohy – Karel Hofmann a Barbora Jedelská, dirigoval Vít Spilka. S interpretační a intonační přesností dokázali akcentovat invenční hravost i barevnou instrumentální nápaditost skladby při bravurním zvládnutí technické náročnosti.
Závěrečný koncert projektu skladatelů a interpretů z hudební fakulty JAMU a Royal Conservatory of Music Den Haag se konal 20. 11. Šest mladých skladatelů a šest členů souboru (viola, trubka, hoboj, lesní roh, perkuse a cembalo) pod vedením Ka Hou Fan vytvořili inspirativní a přátelské prostředí. Dalším zajímavým koncertem bylo vystoupení Brno Contemporary Orchestra s dirigentem Pavlem Šnajdrem, který hrál skladby autorů Judit Vargy (Dietro la Musica), Dušana Bavdeka (Intermezzo), Ivo Medka (Inmemmorial Shapes), Petera Grahama (Il sogno), Martina Smolky (Netopýr) a Dana Dlouhého (Podprahově).
29. 11. se konal na hudební fakultě koncert pianistů Sáry Medkové a Jana Bartoše, kteří přednesli skladby Arnolda Schönberga, Miloslava Kabeláče, Helmuta Lachenmanna a Petera Grahama. 2. 12. se konal koncert VENI Ensemble Bratislava, který je zaměřen především na improvizovanou soudobou hudbu, a projekt ukončil 11. 12. koncert ze skladeb pedagogů a studentů Katedry kompozice, dirigování a operní režie v komorním sále hudební fakulty JAMU. Náročný projekt se jak interpretačně, tak posluchačsky těšil zájmu posluchačů a vytvořil pracovní přátelské a inspirativní prostředí.

Nahoru | Obsah