Hudební Rozhledy

Salzburger Festspiele: Zemská výstava ke 100. jubileu festivalu

Markéta Jůzová | 09/20 |Zahraničí

Kostým Anny Netrebko, do kterého se oblékla v roce 2005 při provedení role Violetty ve Verdiho La traviatě.

Salcburské muzeum ve spolupráci se světoznámou přehlídkou Salcburské festivalové hry připravilo u příležitosti 100. výročí založení proslulého hudebního a divadelního festivalu mimořádnou zemskou výstavu, která je pozoruhodnou retrospekcí jeho každoročního dění. Rozsáhlá expozice se koná v rodišti Wolfganga Amadea Mozarta v paláci Nové rezidence, která se nachází v centru města na Mozartově náměstí.

Podle původních dlouhodobých plánů měla výstava probíhat ve dnech 25. 4. – 31. 10. 2020, ale s ohledem na koronavirovou pandemii ve světě došlo k úpravám termínů doby jejího konání. Slavnostně byla zahájena 25. 7. 2020 a zájemci ji budou moci navštívit až do 31. 10. 2021.
Kurátoři výstavy Martin Hochleitner a Margarethe Lasinger nazvali exhibici „Velké světové divadlo – 100 let Salcburských slavnostních her“ s ústředním mottem „Opona nahoru!“ a ve velkolepé prezentaci festivalové historie upřednostnili nejen postupy tradiční retrospektivy s ukázkami cenných artefaktů z archivů, ale i vizuální dobové a moderní principy snímání událostí. Akcent byl položen i na interaktivní pojetí výstavy, která je obohacena rovněž kreativními workshopy, komentovanými prohlídkami a zajímavými společenskými diskusemi. Působivě jsou zohledněny zájmy návštěvníků všech generací.
Dějiny Salcburských festivalových her jsou prezentovány např. prostřednictvím filmových dokumentů, hudebních zvukových záznamů, fotografií, kostýmů, rekvizit a scénografických modelů. Historický vhled zpestřují v rámci celého projektu moderní instalace přibližující tvorbu mezinárodně renomovaných umělců, kteří se významně zapsali do festivalové historie.
U zrodu Salcburských festivalových her stáli zakladatelé Hugo von Hofmannsthal, Richard Strauss, Max Reinhardt, Alfred Roller a Franz Schalk. Datum založení festivalu je spojeno s prvním představením Hofmannsthalovy hry Jedermann, která se uskutečnila na Dómském náměstí v Salcburku 22. 8. 1920.
Areál knihovny Maxe Gandolpha v paláci Nové rezidence nabízí návštěvníkům nejen rozsáhlou dokumentární tvorbu a cenné artefakty, ale klade důraz i na seznámení s výzkumnou činností. Archiv zveřejnil četné snímky, recenze, publikace, skici, dokumenty a ze svého divadelního fondu scénické objekty i audiovizuální záznamy.

Výstava se uskutečnila i ve spolupráci s Divadelním a Židovským muzeem ve Vídni, Literárním archivem v Salcburku, Vídeňskou filharmonií a řadou umělců. Divadelní a hudební pohled do historie je v paláci staroměstské Nové rezidence rozšířen i o sekci věnovanou tradičnímu oděvu, který si lidé oblékali v centru historického města. Různé modely dirndlů, krojů a kožených kalhot v moderních variantách jsou doplněny také fotografiemi, filmovými záznamy a dobovým tiskem.
Mimořádně přitažlivé je prostředí prezentace Vídeňské filharmonie. Kurátoři neopomněli zdůraznit ani význam benefičních koncertů, jejichž výtěžek směřoval do společenství festivalového domu. Ve stoleté historii orchestr na festivalu odehrál cca 2 200 operních představení a 800 koncertů, čímž také přispěl ke světové proslulosti renomované přehlídky. Návštěvníci si mohou na výstavě poslechnout ukázky z různých kompozic. Mimochodem v Domě hudby ve Vídni je rovněž poutavá expozice Vídeňské filharmonie s množstvím cenných materiálů.
Mezi nejvytíženější interprety festivalové historie se zapsali např. mezzosopranistka Christa Ludwig a herečky Helene Thimig se Sonjou Sutter a dirigenti Herbert von Karajan, Bernhard Paumgartner, Karl Böhm a Riccardo Muti. Mezi nejhranější opery byly zařazeny Figarova svatba, Così fan tutte a Don Giovanni W. A. Mozarta. Z činoherních dramat byl nejčastěji uváděn Jedermann Huga von Hofmannstahla. Velký podíl na celé realizaci výstavy měli Michael Veits a Ferdinand Wögerbauer. K dalším vizuálním tvůrcům, kteří výrazně přispěli k prezentaci dějin, patřili např. Eva Schlegel s literární instalací dobových citátů a ukázek z dramat autorů, jejichž tvorba byla zařazena do dramaturgie festivalového dění, Lionel Favre zase účinně zefektivnil historické plány Salcburku.

Nahoru | Obsah