Hudební Rozhledy

Skvělí Rozhlasoví symfonikové online

Rafael Brom | 08/21 |Festivaly, koncerty

Petr Popelka

Mladý dirigent Petr Popelka vystoupil poprvé se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu na koncertě ve Dvořákově síni Rudolfina v pátek 8. ledna. Koncert byl přenášen živě prostřednictvím streamu jednak na facebookovém profilu orchestru a také na webové adrese socr.rozhlas.cz. Současně přenášela koncert přímým přenosem stanice Český rozhlas Vltava s moderací Jitky Novotné. Záznam koncertu nabídla 13. 1. od 20.00 hodin internetová stanice klasické hudby Český rozhlas D dur.

Zajímavý program zahájil Koncert pro malý orchestr, op. 34 francouzského komponisty Alberta Roussela v přitažlivém provedení a s náležitým vystižením neoklasického charakteru skladby, která se na koncertním programu často neobjevuje. Následující skladbou byl Koncert pro housle a orchestr č. 1 Bohuslava Martinů, H 226 a dramaturgie tak posluchačsky zajímavě propojila vztah učitele a žáka, neboť právě v Rousselovi nalezl mladý Bohuslav Martinů svého kompozičního guru. V Koncertu pro housle a orchestr se sólového partu ujal s Josef Špaček, který ve skladbě z roku 1931 zaujal již v razantně nasazené úsečné melodii první věty. Orchestr precizní výkon sólisty podpořil pozornou a vitální souborovou hrou, a stvořil tak dynamicky vzrušivé provedení. Dirigent držel hudbu ve svěžím rytmicky stabilním tempu. Druhá věta koncertu měla výtečnou poetiku, umocněnou opět Špačkovým skvělým výkonem, jemuž dominoval zářivý tón. Orchestr vytvořil emočně citlivou náladu jak v dynamicky ztišených partiích, tak v plném zvuku. Mezi skladbami a zejména o přestávce koncertu přiblížila Jitka Novotná svou informačně zajímavou a pestrou moderací nejen názory umělců Josefa Špačka a Petra Popelky, ale i ředitele orchestru Jakuba Čížka a dramaturga Josefa Třeštíka. Rozhovory přinesly např. užitečné informace o profilu a dramaturgických plánech orchestru, o genezi houslového koncertu Martinů i koncertním životě dirigenta. Ten je od září tohoto roku šéfdirigentem Norského rozhlasového orchestru a zároveň je hlavním hostujícím dirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Po přestávce byla na programu Symfonická suita Šeherezáda, op. 35 Nikolaje Rimského-Korsakova, která je stálicí v repertoáru Rozhlasových symfoniků již z doby, kdy se jejího novodobého nastudování chopil bývalý dlouhodobý šéfdirigent orchestru Vladimír Válek. Slyšeli jsme tedy zralý výkon s monumentálně hymnickým orchestrálním nástupem a vzápětí klidné vznešené piano, v němž se skvělo houslové sólo v provedení koncertního mistra Vlastimila Kobrleho. V průběhu skladby následovaly další kompozičně poutavé sólové vstupy jednotlivých nástrojů, které měly vysokou interpretační kvalitu – violoncella, lesního rohu, klarinetu, flétny, hoboje, fagotu, trubky i skvěle znějící harfy. V těchto partiích se znamenitě uvedli koncertní mistři jednotlivých sekcí, z nichž bych za všechny jmenoval hornistku Janu Švadlenkovou. Dirigent Popelka vedl orchestr s vitálním dirigentským projevem a navzdory nervozitě, kterou v rozhovoru přiznal, byl jeho výkon přesvědčivý, jistý a pevný. Šeherezáda byla, jak pravila Jitka Novotná, skutečně velmi pěkným novoročním pozdravem orchestru posluchačům.

Nahoru | Obsah