Hudební Rozhledy

Rozhovor s Danielem Froschauerem

Markéta Jůzová | 09/21 |Rozhovory

Daniel Froschauer

Současný předseda Vídeňské filharmonie Daniel Froschauer pochází z Vídně, kde svou hudební dráhu zahájil ve sboru Wiener Sängerknaben. Vystudoval hru na housle na Juilliard School v New Yorku u Dorothy DeLay a Masaa Kawasakiho. Školení absolvoval u Pinchase Zukermana a ve Vídni u profesora Alfreda Staara a profesora Alfreda Altenburgera.

V roce 1990 získal cenu „Young Artist Award“ od amerického časopisu Musical America a v roce 1997 se stal vítězem „Concours International Pierre Lantier“ v Paříži. Od roku 1995 je členem Orchestru Vídeňské státní opery a o tři roky později se stal členem Vídeňské filharmonie. Hraje ve skupině prvních houslí a od roku 2004 je také vedoucím sekce. V roce 2005 se stal členem Hofmusikkapelle. Sólově vystoupil s četnými orchestry a je i členem komorních souborů Küchl Quartet, Wiener Ring Ensemble a Ensemble Wien.
Daniel Froschauer se věnuje rád charitativním projektům a je zapojen do výzkumu, který se zabývá účinky klasické hudby na onkologické pacienty. Hraje na housle „Ex Benvenuti, ex Halphen“ Antonia Stradivariho z roku 1727, které má zapůjčeny od Nadace Angeliky Prokopp. Od roku 2017 zastává post předsedy tělesa. Náš rozhovor jsme společně připravili v létě...

 • Vídeňská filharmonie vystoupí na festivalu Dvořákova Praha s legendárním dirigentem Herbertem Blomstedtem. Ve Dvořákově síni Rudolfina nabídne ve dnech 12. a 13. 9. 2021 na prvním koncertě díla F. Schuberta a A. Brucknera a na druhém skladby A. Honnegera a J. Brahmse. Jak vnímáte hostování orchestru v Praze v historickém kontextu?
  Praha se stala pro Vídeňskou filharmonii v roce 1921 hudební metropolí, která je pro nás důležitým místem pro naše hostování. Orchestr v Praze hrál dosud asi pětadvacetkrát a vystoupil s řadou významných dirigentů, jakými byli Felix von Weingartner, Richard Strauss, Franz Schalk, Erich Kleiber, Alexander Zemlinsky, Arturo Toscanini a Bruno Walter. V letech 1937–1963 neproběhly v Praze žádné naše koncerty, ale po roce 1963 následovala četná vystoupení s dalšími mimořádnými dirigenty, mezi něž patřili např. Herbert von Karajan, Karl Böhm a Claudio Abbado. Naposledy jsme hráli ve Smetanově síni Obecního domu v Praze před čtyřmi lety pod taktovkou Daniela Barenboima na Pražském jaru. Proto mělo smysl pozvat skvělého dirigenta, který je nám obzvláště blízký, našeho čestného člena Herberta Blomstedta. Program pro MHF Dvořákova Praha jsme vypracovali společně s ním. Maestro Blomstedt má vždy velmi přesné představy o volbě skladeb. I když se jedná o díla, která nehrajeme příliš často, velmi rádi jeho návrhy respektujeme.
 • Od podzimu 2017 jste předsedou Vídeňské filharmonie, obchodním šéfem orchestru je kontrabasista Michael Bladerer. Které změny byly dosud zásadní pro nové směřování tělesa?
  Založení Orchestrální akademie v roce 2018, a tím zvýšené zaměření na další generaci. Ve Vídeňské filharmonii došlo také v některých sekcích ke generační výměně, která nám oboustranně velmi pomohla a hudebně nás posunula mnohem dál. Otevřeli jsme se uměleckým partnerstvím s mladší generací dirigentů, mezi které patří Jakub Hrůša, Lorenzo Viotti a dirigentka Joana Mallwitz. Zahájili jsme velký Brucknerův projekt s Christianem Thielemannem a budeme s ním nahrávat všechny Brucknerovy symfonie až do výročního roku 2024, kdy si hudební svět připomene 200. výročí Brucknerova narození. Velký důraz je kladen na koncerty, opery a nahrávky děl Richarda Strausse s dirigentem Franzem Welserem Möstem a další prohlubování našeho partnerství s Riccardem Mutim a Zubinem Mehtou.
 • Prožíváte složité období pro plánování koncertů, především od jara 2020, kdy z důvodů šíření koronaviru nastaly problémy s realizacemi hudebních programů. Jak obtížná byla situace pro členy vašeho orchestru?
  V historii Vídeňské filharmonie, která byla založena v roce 1842, se jednalo tentokrát o nejdelší dobu, kdy jsme nehráli. Na podzim 1918 během pandemie tzv. španělské chřipky byl provoz našeho tělesa uzavřen jen na několik dní. Ovšem na jaře 2020 nastal pro nás zlomový okamžik.
  Vídeňská filharmonie byla první, kdo začal s aerosolovými testy na začátku pandemie a byla schopna hrát bez jakéhokoli odstupu. U testování osob jsme nešetřili na úsilí ani na výdajích. Patřili jsme k prvním, kteří po čase hráli koncerty i před malým publikem. A také jsme umožnili, aby se především v loňském roce uskutečnil Salcburský festival, který je jedinečnou evropskou hudební a divadelní přehlídkou. Vždy jsme byli pozitivní a snažili jsme se jít dobrým příkladem. V dějinách našeho orchestru sehrávají průběžně stále velkou roli benefiční a charitativní koncerty. Plánujeme tři roky dopředu, ovšem v současnosti jsme extrémně flexibilní. Pandemie nás naučila stále nově vytvářet programy, měnit formáty a zůstat přizpůsobiví.
 • Vídeňská filharmonie hraje na vysoké úrovni mnoho děl, a to včetně kompozic Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Jak si vážíte české hudby?
  Hudba nemusí nutně sledovat národní hranice... Vídeňská filharmonie uvedla díla Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka již v počátcích své historie. Poprvé hrála v roce 1887 Vltavu ze Smetanova cyklu Má vlast. Když 16. 11. 1879 přijel A. Dvořák do Vídně, navštívil koncert Vídeňské filharmonie, kterou dirigoval Hans Richter. Náš orchestr tehdy poprvé provedl Dvořákovo dílo. Na programu zazněla Slovanská rapsodie D dur, op. 45/1, kterou skladatel zkomponoval o rok dříve. Antonína Dvořáka si velmi vážili jak Johannes Brahms, tak Hans Richter, kterému A. Dvořák věnoval v roce 1880 svou Symfonii č. 6 D dur, op. 60. Ačkoli provedení jeho Slovanské rapsodie D dur, op. 45/1 bylo v roce 1879 přijato ve Vídni dobře, jeho Šestou symfonii neuvedla Vídeňská filharmonie ve světové premiéře, k níž došlo v roce 1881 v Praze. Jedním z důvodů, že se premiéra symfonie neuskutečnila ve Vídni s naším orchestrem, bylo, že Hans Richter tehdy onemocněl.
  Když A. Dvořák 2. 12. 1883 navštívil filharmonický koncert, ukázalo se, že to byl velmi zvláštní den. Vídeňská filharmonie zahrála ve světové premiéře Brahmsovu Symfonii č. 3 D dur, op. 73 a poprvé provedla se sólistou Františkem Ondříčkem Dvořákův Koncert pro housle a orchestr, op. 53, jehož světová premiéra se uskutečnila ve stejném roce v říjnu v Praze. Ve Vídni byli přítomni oba skladatelé.
  Dne 3. 5. 1887 dirigoval A. Dvořák Vídeňskou filharmonii, s níž uvedl houslový koncert opět se sólistou F. Ondříčkem. Dne 25. 3. 1896 provedl první vídeňské uvedení své kantáty Svatební košile, op. 69. Také později přijel několikrát do Vídně, aby si poslechl koncerty našeho orchestru.
  Když J. Brahms naposledy ve svém životě navštívil 7. 3. 1897 Musikverein, slyšel první vídeňské provedení Dvořákova Koncertu pro violoncello a orchestr h moll, op. 104, které dirigoval H. Richter a sólovým interpretem díla byl Hugo Becker. Brahmse, který byl již vážně nemocný, přivítali hudebníci a publikum nadšeným aplausem. Skladatel zesnul 9. 4. 1897.
  Dne 4. 12. 1898 provedla Vídeňská filharmonie ve světové premiéře Dvořákovu symfonickou báseň Píseň bohatýrská, op. 111, kterou řídil Gustav Mahler.
  Prvním zahraničním provedením Dvořákova díla naším orchestrem bylo Scherzo cappricioso, op. 66, které dirigoval Felix von Weingartner v Praze 1921, ve skladatelově české vlasti, která se po první světové válce osamostatnila jako Československo. Z tvorby Leoše Janáčka poprvé uvedla Vídeňská filharmonie nějaké jeho dílo, ale až v roce 1933 po smrti skladatele.
 • Jak inspirativní jsou pro vaši orchestrální hru hvězdné osobnosti ve Vídeňské státní opeře?
  Obzvláště inspirativní je pro náš orchestr vzájemná souhra a spolupráce. Skvělým pěveckým osobnostem naslouchají hráči tělesa ještě více. Avšak i my jsme vděční, že pravidelně hrajeme v divadle jako Orchestr Vídeňské státní opery.
 • Společně s obchodním šéfem Michaelem Bladererem jste byli pozváni do Tanglewoodu k účasti na slavnostním koncertě, který se konal v srpnu 2018 u příležitosti vzpomínky 100. jubilea narození Leonarda Bernsteina...
  Rád vzpomínám, že jsem měl možnost seznámit se v Tanglewoodu s houslistou Menahemem Breuerem, bývalým koncertním mistrem Izraelské filharmonie, který v roce 1938 musel emigrovat z Vídně. Na galakoncertě řízeného více dirigenty bylo zvláštní, že společně hráli např. členové Bostonského symfonického orchestru, Izraelské filharmonie, Newyorské filharmonie a Vídeňské filharmonie. Jednalo se o zástupce všech těles, která navázala s L. Bernsteinem úzký tvůrčí vztah a vytvořila si s ním láskyplné pouto.
 • V létě 2018 byla založena Orchestrální akademie při Vídeňské filharmonii. Jak jste s projektem spokojeni?
  První akademici z USA, Jižní Koreje, Ruska, Slovinska, Maďarska, Švýcarska, Itálie a Rakouska ve věku 18 až 27 let úspěšně dokončili školení na konci června. Při malé oslavě předal obchodní šéf a kontrabasista Michael Bladerer akademikům certifikáty. Společně přemýšleli o letech, která strávili s naším orchestrem. K osobním výjimečným momentům akademiků patřily také semináře s významnými dirigenty, individuální lekce se členy orchestru a dvě turné po Asii, které jim bylo umožněno absolvovat s Vídeňskou filharmonií. S kolegou M. Bladererem nás těší, že absolventi prvního ročníku Orchestrální akademie dokázali i navzdory pandemii velmi úspěšně využít odbornou přípravu. Mnozí z nich složili úspěšné konkurzy do významných těles a někteří získali angažmá např. v Berlínské filharmonii a Konzerthausorchester Berlin, ORF Radio Symphonieorchester, Tonkünstler Orchester Niederösterreich či Orchestru Vídeňské státní opery. Přejeme jim vše nejlepší a mnoho úspěchů v jejich uměleckém rozvoji a hudební kariéře.
 • Vídeňská filharmonie a Maestro Riccardo Muti získali v květnu ve Vídni prestižní cenu publika „Romy 2021“ za televizní událost roku. Jak jste vnímali Novoroční koncert vysílaný do mnoha zemí světa, jenž se letos musel ve Zlatém sále v Musikvereinu obejít bez publika?
  Že jsme v téměř beznadějné situaci společně připravili velmi pěkný Novoroční koncert, za což jsme od televizních diváků z celého světa obdrželi velké uznání a vděčnost. I tehdy jsme dodržovali velmi přísný koncept zabezpečení s denními testy, což byl jediný způsob, jak dostat velkou událost na pódium ve velmi složité době. Společně s Maestrem Mutim jsme zahájili rok jeho 80. jubilea narození a 50 let vzájemné umělecké spolupráce.
 • Maestro Daniel Barenboim bude dirigovat Novoroční koncert 2022. Proč byl zvolen a jak si ceníte jeho osobnosti?
  Maestro Daniel Barenboim má od svého vystoupení s Vídeňskou filharmonií v roce 1965 jako klavírista a dirigent zvláštní postavení. Poznal již více generací členů Vídeňské filharmonie. S orchestrem absolvoval četná zahraniční turné a mnoho společných koncertů ve Vídni a Salcburku. Nastudoval s námi obsáhlý repertoár, těšíme se ze vzájemného blízkého kontaktu a důvěry. Vždy je k orchestru vstřícný, vážíme si jeho humanistického přístupu a oddanosti mírovým projektům.

  Nahoru | Obsah