Hudební Rozhledy

Zvláštní případy klávesového oddělení - „Designed by Peter Maly“ (dokončení)

Jakub Zahradník | 09/21 |Svět hudebních nástrojů

Peter Maly

Pokračujeme v rozhovoru s Peterem Malým, rodákem z Trutnova, význačným designérem žijícím poblíž Hamburku, který se zabývá (mimo jiné) navrhováním nových krásných pian...
Bylo vaší ambicí a ambicí firmy Sauter vytvořit „pouze“ nový kabát konvenčnímu pianu, anebo jde i o technické inovace nástrojů například se snahou dosáhnout lepšího zvuku při použití neobvyklých materiálů a podobně?

Společnost Sauter neustále hledá nové materiály. Například ve spolupráci s Frauenhoferovým institutem (největší vědeckovýzkumný ústav technické keramiky v Evropě – pozn. překl.) byl právě vyvinut materiál pro potah kláves klavíru. Povrch tohoto materiálu připomíná přírodní slonovinu, a to jak po hmatové stránce, tak i tím, že přirozeně absorbuje pot z prstů klavíristy. V posledních letech se vlastnosti ozvučné desky zlepšily také užitím sférických deformací. Ty začal Sauter aplikovat v roce 1977. Díky nim bohatě vibrují svrchní tóny. Z geometrického hlediska je sférická křivka například čtverec promítnutý na povrch koule. Bohužel nemohu prozradit více, protože jde o výrobní tajemství.

 • Součástí vaší práce jsou i krásné klavírní stoličky s kovovým základem. Jistě víte, že kvalitní klavírní židli je věnováno málo pozornosti?
  Ano, navrhl jsem zároveň několik klavírních stoliček, které byly většinou designově a materiálově sladěny s příslušným klavírem, protože jsem na trhu nenašel žádné moderní formy.
 • Piana, o kterých je řeč, jsou drahé designové modely. Šlo by podle vás vytvořit zcela nový design piana pro masy?
  Vyvinout model klavíru v rozumné cenové relaci je velmi obtížné, když ho vyrábíte v Německu, a vysoká kvalita má samozřejmě svou cenu. V designové řadě je však jeden model s názvem CONCENT, u kterého bylo učiněno vše pro dosažení nižší ceny. Metoda: důsledný minimalismus při zachování standardu kvality. Zdá se, že se to povedlo právě díky objemové jednoduchosti a zároveň dokonalému lakování. Je úspěšný hned od počátku.
 • Co v té souvislosti říkáte na počiny Davida Klavinse, který jako ryzí stavitel-inovátor je schopný svým nástrojům vtisknout i originální ušlechtilý design? (Jeho modely jsme si v Hudebních rozhledech představili v č. 11 roku 2019 – pozn. red.)
  Klavinsovy práce jsou jistě velmi originální, ale já je vidím jako součást experimentálního sektoru. Domnívám se, že jsou navrženy bez ohledu na cenu, která bude vysoká.
 • Řešil jste problémy, které řešíme my jako prodejci pian s našimi zákazníky, a sice že moderní architektura příliš nebere v potaz domácí muzicírování (například zvuková prostupnost stěn), výšku stropů, která je zásadní pro znění hudby, ani třeba speciální místo pro umístění piana, vzdálenost od oken, od topení. Extrémně problematické je přílišné sucho, ať už ho vytváří zateplení objektů, vzduchotechnika nebo podlahové topení. Řešil jste i tyto souvislosti?
  Problémy, na které upozorňujete, tu jistě jsou, ale zde můj vliv bohužel končí. To jsou otázky, které byste měli raději položit stavebním architektům. Mým zájmem jako produktového designéra a interiérového architekta je zajistit, aby klavíry, které navrhuji, mohly být do interiéru začleněny formálně nenápadným způsobem. V žádném případě by neměly hrát první housle v místnosti, ale měly by být dobře zapojenou součástí orchestru.
  Práce pana Malého na designu pian čile pokračují i na prahu jeho pětaosmdesátky. Z naší korespondence vyplynulo, že ve spolupráci s firmou Sauter chystá zkrácenou verzi modelu křídla AMBIENTE (druhý, velmi odlišný model křídla vedle minule představeného VIVACE) a elegantní revizi pianina PURE, která prý bude snad docela novým designem, takže dost možná získá i svébytný název. Všechno je ale v procesu diskusí a tvorby, nedošlo ještě k rozhodnutí o zařazení do výroby. Jakkoli designová piana Petera Malého vznikají a jsou k mání v sousedním Německu, nevím o nikom v České republice, kdo by je měl. Chci proto nějaké přivézt na ukázku do Pianotéky, kde ho budete moci spatřit a vyzkoušet si je.

  Nahoru | Obsah