Hudební Rozhledy

Editorial 10/21

Jiří Štilec | 10/21 |Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
následující řádky se mi nepíší nijak snadno. Časopis Hudební rozhledy, který držíte v ruce, se nečekaně prudce dostal do rozbouřených vod a nebude lehké ho z obtížné situace dostat.
Dlouholetá šéfredaktorka, která je poslední dlouhé období spojena s existencí tohoto časopisu a s obětavou a namáhavou prací pro jeho udržení, se náhle na konci srpna ocitla ve vážné zdravotní situaci. Všichni na ni myslíme a přejeme jí brzké uzdravení!

Najednou se redakční tým zúžil pouze na jednu kolegyni a musel nastoupit výbor Společnosti Hudební rozhledy, který po hospitalizaci šéfredaktorky je jen dvoučlenný. Na mne doslova „spadla“ do té doby poměrně klidná funkce místopředsedy tohoto výboru. To vše v situaci, kdy je nutno reagovat v řádech dnů, protože už probíhají termíny na další čísla s nutností korektur a obvyklé redakční agendy, přede dveřmi už jsou termíny na podávání žádostí o podporu a grantové žádosti, je nutno jednat s předplatiteli, inzerenty a je třeba udržet i v této situaci redakci v chodu. Navíc není časopis tak jako většina specializovaných tištěných médií ve zcela dobré finanční kondici, takže i tuto otázku je nutno řešit. V této situaci, kdy i druhá kolegyně z redakce na konci roku 2021 v Hudebních rozhledech po mnoha letech končí, by bylo samozřejmě nejlepší vytvořit nový redakční tým, najít šéfredaktora a zajistit okruh spolupracovníků. Intenzívně jsem na všech těchto věcech začal pracovat, zejména s ohledem na historii a význam tohoto periodika, nejstaršího kontinuálně vycházejícího hudebního časopisu po roce 1945 v České republice, ale zatím se to nepodařilo. I tak je však díky obětavosti Marcely Šlechtové a dalších do konce roku vydání čísel 11 a 12 časopisu zajištěno. Protože, jak jsem uvedl, momentálně ještě není k dispozici nové vedení, rád bych seznámil odbornou veřejnost se situací i s představou, ke které jsem zatím i po konzultacích s řadou odborníků a kolegů dospěl. Samozřejmě budu rád za jakýchkoliv další námět, připomínku nebo oponentní názor:

1) Časopis Hudební rozhledy jako periodikum i jako cenná ochranná známka by měl být zachován i v roce 2022 a v dalších letech.

2) Za nejdůležitější úkol považuji vyřešení současné finanční situace a převedení časopisu k trvale vyrovnanému rozpočtu, v této souvislosti připravujeme i registraci na platformě „Darujme.cz“ – jakmile bude registrace hotova, oznámíme číslo účtu na současných webových stránkách i na FB.

3) Časopis Hudební rozhledy by měl od ledna 2022 vycházet v elektronické podobě na internetu. Jeho nová podoba by měla být představena veřejnosti do konce roku 2021 a měla by vycházet ze zkušeností nejmodernějších zahraničních webových médií.

4) V roce 2022 by měla vyjít v tištěné verzi čtyři úspornější trojčísla, zejména s ohledem na funkci tištěného média, s ohledem na předplatitele a zejména pro nutnost docílit vyrovnané finanční situace. Tento rok by byl přechodový a nové vedení, případně noví vlastníci by pak rozhodli, zda pokračovat v paralelismu internetové a tištěné verze, či zda přejít pouze na internetovou verzi.

5) Klíčovou záležitostí samozřejmě bude nový tým a osoba nového šéfredaktora, který by měl přechod Hudebních rozhledů do další fáze jejich existence dořešit a získat okruh přispěvatelů a spolupracovníků včetně zajištění trvale vyrovnaného rozpočtu.

Vážení a milí čtenáři, zachovejte nám svou přízeň. Věříme, že i s vaší pomocí se nám podaří časopis Hudební rozhledy zachránit. Vaši podporu naléhavě potřebujeme.

Jiří Štilec, místopředseda Společnosti Hudební rozhledy

Nahoru | Obsah