Hudební Rozhledy

Concertino Praga na prahu zralosti

Jiří Hlaváč | 08/19 |Události

Název, který jsem zvolil pro zprávu o letošní mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga, má evokovat rozpor mezi věkem hudebníků a interpretační úrovní, kterou nastavili. A je v tom trochu i reminiscence na slavný obraz Vincenta van Gogha, nazvaný pregnantně „Na prahu věčnosti“, protože tak už si často připadá řada z nás, porotců. Jak to tedy bylo? Poprvé v celé soutěžní historii se představili fagotisté a rozhodně neprokázali nižší úroveň než soutěžící v léty prověřených oborech: flétně, hoboji, klarinetu a trubce. V dramaturgii se objevila díla, která jsou i v rámci světových soutěží vyšších věkových kategorií považována za díla nejvyšší obtížnosti a to díky prvkům z oblasti nové hudby (Denisov, Takemitsu).

Ve dnech 2. a 3. 2. zasedla mezinárodní porota, jmenovaná pořadatelem soutěže – Českým rozhlasem. Návrh předkládá Stálá komise soutěže Concertino Praga. Zastoupení české strany je v sedmičlenné porotě zásadně menšinové. V letošním 42. soutěžním ročníku byli členy mezinárodní jury vynikající francouzský trumpetista a pedagog Konzervatoře v Paříži Guy Touvron, Loránt Kovacs, jenž patří k nejlepším flétnovým pedagogům v Evropě a jehož Almou Mater je Akademie Ference Liszta v Budapešti, sólofagotista Slovenské filharmonie a pedagog VŠMU v Bratislavě Roman Mešina, dva hudební redaktoři delegovaní EBU – Veronika Brvar ze slovinské Ljubljaně a Sven Ake Landström ze švédské metropole Stockholmu, sólohobojista České filharmonie a pedagog JAMU v Brně Ivan Séquardt a konečně předseda poroty, český klarinetista a pedagog AMU v Praze Jiří Hlaváč. Tato porota vyslechla a následně posoudila výkony 29 kandidátů z 9 zemí (Bulharsko, Rumunsko, Rusko, Maďarsko, Litva, Rakousko, Francie, Slovensko, Česká republika) a plně akceptovala anonymitu soutěžících – tedy znala jen startovní číslo účastníka a jeho soutěžní repertoár. Jednání jury byla uzavřená a dle mého soudu velmi kolegiální a korektní. Při tiskové konferenci jsem vyjádřil této porotě absolutorium a vyslovil názor, že šlo o nejlepší porotu, v níž jsem při soutěži Concertino Praga zasedal. Konečné resumé nebylo pro nikoho z nás překvapením, protože v každém oboru šlo o průkazně nejlepší kandidáty. Concertino Praga je už evidentně na prahu zralosti, protože výkonnost laureátů dosahuje mnohdy interpretační úrovně srovnatelné s velkými světovými soutěžemi a pro řadu vítězů je i odrazovým můstkem k těmto metám.

Nahoru | Obsah