Hudební Rozhledy

Editorial 06/15

Hana Jarolímková | 06/15 |Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
v měsíci červnu se sešla hned dvě hudební výročí, která, což se zase nestává tak často, se organicky, byť neplánovaně, propojila s významnou hudební událostí, pořádanou v květnu v Budapešti. Ve stejný den – 17. června – ač každý v jiném roce se narodili dva význační hudební skladatelé: francouzský tvůrce Charles Gounod (17. 6. 1818–18. 9. 1883), jehož tvorba spadá do 19. století, a ruský skladatel Igor Fjodorovič Stravinskij (17. 6. 1882–6. 4. 1973), patřící mezi nejproslulejší autory vážné hudby století dvacátého. A právě jejich dvě opery, Gounodův Faust z roku 1859 a téměř o sto let později napsaný Stravinského Život prostopášníka (1951), byly uvedeny 16. a 17. května v rámci operního festivalu Faust 225, který v Budapešti uspořádala Maďarská státní opera u příležitosti 225 let od zrodu stejnojmenného dramatu, na němž pracoval geniální německý básník, spisovatel a učenec Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) plných šedesát let a jež se stalo předlohou řady hudebních děl, z nichž ona výše zmíněná patří k těm k nejznámějším.

Celý článek

S Jakubem Hrůšou o jeho nejnovějších tvůrčích aktivitách

Miloš Pokora | 06/15 |Rozhovory

Jakub Hrůša (1981) skutečně naplňuje vrchovatou měrou naděje, které do něj vložil časopis Gramophone, když ho v roce 2011 zařadil mezi deset mladých světových dirigentů, kteří mají před sebou hvězdnou budoucnost. Dokládají to jeho s téměř geometrickou řadou přibývající a s nadšením přijímaná vystoupení v prestižních orchestrálních sálech a operních domech po celém světě a stále stoupající zájem orchestrů a operních divadel, které by tohoto dirigenta chtěly mít jen pro sebe. Bylo zajímavé vyslechnout, jak on sám tento tvůrčí kvas posledních let a také změny v angažmá prožívá.

Celý článek

Vittorio Grigolo

Non ti scordar di me

Anna Šerých | 06/15 |Události

Vittorio Grigolo je tenorista, kterému jde úspěch a popularita v patách, šťastně spolu dokráčeli do Prahy (2. 5., Smetanova síň Obecního domu). Vyzbrojený aurou nadšení imponuje vpádem do rolí, které zpívá, a provokací publika, které dostává do varu. Palba jeho energického zpěvu nás dostává do pozice, jakou asi zažívali posluchači při kouzlení Paganiniho, také si kladli otázku – jak to dělá?
Klame věkem, je starší, než působí a datum narození (1977) tlumí obavy, aby mu hlasivky vydržely ten velký nápor; už ví, co dělá. Představil se jako Marcello z Donizettiho Vévody z Alby. Předehra umožnila efekt příchodu jakoby doprostřed dění, k zamilovanému vyznání – Angelo casto e bel. Zjistíte, že to silácké nasazení není žádné prázdné dobíjení hlasových možností, Vittorio Grigolo zkrátka zpívá jak nikdo jiný, zcela po svém v dynamice, frázování, vokalíze, rejstřících.

Celý článek

MusicOlomouc 2015

Hana Špundová | 06/15 |Festivaly, koncerty

Ve dnech 20. až 29. 4. proběhlo na půdě Uměleckého centra Univerzity Palackého sedm koncertů v rámci sedmého ročníku festivalu soudobé hudby MusicOlomouc. Návštěvníci mohli slyšet klavírní recitál Marka Keprta; koncert skupiny SWOMP, která kombinuje prvky avantgardy a moderního jazzu; improvizačně-interpretační duo Zlámal – Cremaschi; skladbu Luigiho Nona, pohrávající si se zvukem v prostoru, v podání Davida Danela a Jana Trojana; emocemi nabitou interpretaci dámského ISHA tria nebo koncerty ansámblů specializujících se na soudobou hudbu Prague Modern a Österreichisches Ensemble für Neue Musik. Vznik většiny provedených skladeb se datuje do dvacátého prvního století.

Celý článek

Komu posloužil Festival Ullmann?

Vít Zouhar | 06/15 |Festivaly, koncerty

Ve dnech 14. – 16. 4. se konal v Clam-Gallasově paláci v Praze Festival Ullmann jako doprovodný program k výstavě Viktor Ullmann. Svědek a oběť apokalypsy. 1914–1944, jejímž autorem je rakouský režisér Herbert Gantschacher z Klagenfurtu. Festival nabídl pražskému publiku dvě Ullmannova díla v nastudování rakouského souboru ARBOS: operu Císař Atlantidy aneb Odepření smrti (Der Kaiser von Atlantis oder Die Todt-Verweigerung) – jako filmový záznam představení v Terezíně v roce 1995 i jako novou inscenaci díla ve verzi pro loutky, a také premiéru nové inscenace koncertního melodramu Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka (Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christof Rilke) komponovaného na známou báseň Rainera Marii Rilka. Obě tato díla napsal Viktor Ullmann v letech 1943–1944 v koncentračním táboře Terezín.

Celý článek

Skvělá Isabelle Faust

Rafael Brom | 06/15 |Festivaly, koncerty

V sobotu 24. 4. zažila zcela zaplněná Dvořákova síň Rudolfina velký hudební svátek. Proslulý mladý a ambiciózní domácí ansámbl PKF – Prague Philharmonia pozval do své koncertní řady německého dirigenta Philippa von Steinaeckera a německou houslistku chvalné pověsti Isabelle Faust. Interpretka neobyčejné šíře repertoáru a bohatého fondu nahrávek, zejména u sympatického labelu Harmonia mundi, vybrala pro své pražské vystoupení Koncert pro housle a orchestr d moll, WoO 23 Roberta Schumanna. Orchestrálními trumfy koncertu pak byla díla Igora Stravinského – Koncert pro komorní orchestr Dumbarton Oaks a Serenáda č. 1 D dur, op. 11 Johannesa Brahmse.

Celý článek

Collegium 1704 a Sandrine Piau

Helena Havlíková | 06/15 |Festivaly, koncerty

Poslední pořad třetího ročníku koncertního cyklu Collegium 1704 ve Dvořákově síni Rudolfina (28. 4.) měl výstižný název – Na návštěvě u krále Slunce. Tvořily ho vokální i instrumentální části oper dvou největších skladatelů francouzského hudebního baroka a rokoka – suita z Armidy Jeana-Baptisty Lullyho a Jean-Philipp Rameau byl zastoupen operami Galantní Indky, Zaïs, Castor a Pollux, Paladinové a Platée. Program doplnil výběr z instrumentálního „pasticcia“, které ze suit svých kolegů uspořádal François Francœur pro svatební oslavy hraběte Charlese-Phillippa z Artois v roce 1773.

Celý článek

Vynikající Pražákovo kvarteto a Jaromír Klepáč

Julius Hůlek | 06/15 |Festivaly, koncerty

Koncert uzavírající jubilejní 120. sezonu Českého spolku pro komorní hudbu (15. 4.) patřil Pražákovu kvartetu, které tentokrát vystoupilo v pozměněné sestavě, kdy primária Pavla Hůlu výjimečně nahradil Leoš Čepický. Jinak ostatními hráči byli jako obvykle – Vlastimil Holek (2. housle), Josef Klusoň (viola) a Michal Kaňka (violoncello). Počátky souboru sahají k roku 1972, tedy ještě do doby studia na Pražské konzervatoři, a změnami obsazení kvarteto mezitím prošlo už několikrát. Tak jako před osmi lety i v právě završené sezoně byli Pražákovci rezidenčním souborem ČSKH, sezonu otevřeli a také uzavřeli.

Celý článek

Horizonty s Pavlíčkovou kytarou

Vladimír Říha | 06/15 |Horizont

Nesporným úspěchem byl cyklus Nové horizonty, který v šesti koncertech dal v této sezoně příležitost Symfonickému orchestru Českého rozhlasu (SOČR) přivádět do pražské Smetanovy síně hudbu s více žánrovými přesahy v přímých přenosech Českého rozhlasu. A tak těleso, které má jinak vlastní koncertní cyklus v Rudolfinu v pondělí, mohl prokazovat, že má na o mnoho více než jen na klasické „standardy“ typu autorů romantických koncertů a symfonií. Zejména když na zakončení cyklu zaplnili v pondělí 20. 4. sál příznivci našeho nejlepšího rockového kytaristy Michala Pavlíčka, jenž byl hlavní hvězdou večera.

Celý článek

Jeníček s Mařenkou v cirkusu

Helena Havlíková | 06/15 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Hledání vhodných operních titulů pro děti není snadné. Ačkoli česká tvorba nabízí hned několik pozoruhodných dětských oper – především vtipného Žvanivého slimejše Jiřího Pauera, barvitý Kolotoč Václava Trojana nebo Křičkova Tlustého pradědečka, hudební ředitel Státní opery Martin Leginus zvolil Humperdinckovu operu Hänsel und Gretel. Tato jediná opera, kterou se Humperdinck prosadil, se těší velké popularitě v německy mluvících zemích, kde dokonce počtem inscenací předstihne Wagnerova Bludného Holanďana. U nás se sice tu a tam objevovala na repertoáru, většinou pod názvem Perníková chaloupka, ale nikdy se neprosadila. Nakolik bude inscenace v českém překladu pro Státní operu s velkým podílem zahraničního, právě německy mluvícího publika, oním příslovečným nošením dříví do lesa, ukáže divácký zájem. Dramaturgická volba této opery spíše svědčí o tom, že si náročnější úkol prosadit spíše český dětský repertoár naše první scéna zjevně nevytkla.

Celý článek

Rudá Marie

Anna Šerých | 06/15 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Rudá Marie – krycí jméno letité oddané komunistky vybral jako název své komické opery Jan Kučera. Opery, která je v podstatě doslovným přepisem jednoho dílu letitého, nedostižného seriálu pánů Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera o žižkovské rodině Tlučhořových. Skladatel si vybral díl Staliňák z roku 1992. U Tlučhořů zazvoní telefon a Páťa Tlučhoř rozechvělý poctou, které se mu obsahem tajného telefonátu dostává, odchází na konspirační schůzi své milicionářské party. Tam se setkává s dávnými kamarády estébáckých udavačů a společně vymýšlejí plán politické diverze, jak rozleptávat současnou společnost – „Čím hůř, tím líp“!

Celý článek

Přenosy baletů do kin: Sergej Prokofjev: Romeo a Julie a Ivan Hrozný

Jaroslav Someš | 06/15 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Jako protipól populárních přímých přenosů z newyorské Met stojí projekt Bolšoj balet živě společnosti Cikanek management, seznamující naše diváky s repertoárem baletního souboru moskevského Velkého divadla. V právě končící sezoně bylo v rámci tohoto cyklu uvedeno sedm titulů. Dva jarní večery patřily dílům Sergeje Prokofjeva v dnes už klasických choreografiích Jurije Grigoroviče. V březnu jsme ze záznamu z roku 2013 mohli vidět nastudování Romea a Julie, v dubnu v přímém přenosu Ivana Hrozného. Obě inscenace mají stejný choreografický rukopis a také obdobný výtvarný design Simona Virsaladzeho. Obě září vrcholnými tanečními výkony. Obě jsou už dnes stálicemi repertoáru Velkého divadla – Romeo měl původní premiéru v roce 1979 a Ivan Hrozný v roce 1975. Přesto v nich lze vysledovat určité odlišnosti.

Celý článek

Figarova svatba jako terapie – v blázinci

Karla Hofmannová | 06/15 |Zahraničí

Divadlo na Vídeňce připravilo pro tuto sezonu projekt, ve kterém představuje postupně tři inscenace, jejichž základem je libreto, napsané podle legendárního francouzského spisovatele, dramatika a básníka Pierra Beaumarchaise. Rossiniho Lazebníka sevillského, uvedeného v únoru, nyní následuje Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta.
Inscenovat notoricky známou operu není jistě jednoduché, tím méně vymyslet originální přístup. Rakouský režisér Felix Breisach sáhl po řešení, které ho může usvědčovat z původní bezradnosti, nicméně výsledek na jevišti docela funguje. Základem je v podstatě „divadlo na divadle“.

Celý článek

Parsifal – tentokrát v Chemnitzu

Luděk Patrák | 06/15 |Zahraničí

Stalo se již více než patnáct let dobrým zvykem Společnosti Richarda Wagnera v Praze vydávat se v čase velikonočním do zahraničních divadel na představení Wagnerova Parsifala. Výjimku se nám podařilo zažít pouze v letech 2011 a 2012, kdy byl Parsifal skvěle nastudován Johnem Fiorem a Jiřím Heřmanem v Národním divadle v Praze.
V jiném termínu se toto veledílo, s ohledem na načasování jeho třetího dějství na Velký pátek, obvykle nehraje, snad mimo Bayreuthu, kde má Parsifal domovské právo (premiéra 26. 7. 1882 při II. bayreuthském festivalu). Po Vídni, Bayreuthu, Lipsku, Drážďanech a Erfurtu bylo tentokrát zvoleno další saské město – Chemnitz. Česky Saská Kamenice, dříve Karl-Marx-Stadt.

Celý článek

Mnichov opět hostil skvělou Editu Gruberovou

Hana Jarolímková | 06/15 |Zahraničí

Bavorská státní opera v Mnichově patří hned po opeře vídeňské k nejvíce navštěvovaným scénám, na kterých září umění Edity Gruberové. Ač tato ikona bel canta zanedlouho oslaví neuvěřitelné životní jubileum, její výkony stále rozpalují operní fajnšmekry do běla. A to zdaleka nejen věrné fanoušky této neuvěřitelné pěvkyně, kteří by ji pokaždé nejraději vůbec nepustili z pódia, jak vytrvale a s naprosto spontánním nadšením ji vyvolávají zpět z útrob jeviště před oponu, ale i běžné diváky, slyšící ji třeba poprvé. Tak tomu bylo i 17. 4. při představení opery Gaetana Donizettiho Roberto Devereux, jejíhož nastudování se chopil Friedrich Haider a režijní koncepce Christof Loy.

Celý článek

Čeští pěvci v zahraničí III

VI. Štefan Margita

Jan Králík | 06/15 |Studie, komentáře

Tenorista Štefan Margita (*3. 8. 1956 v Košicích) je výjimečný hned v několika ohledech, nejen díky úspěšné dráze v zahraničí: náleží také mezi české VIP, je zadobře s médii, manželství s Hanou Zagorovou mu otevřelo cestu i do záře showbyznysu a populární hudby, přičemž si dál udržuje vysoký pěvecký standard a právem i pověst světově vyhledávaného operního umělce. Ačkoli se o něm v Čechách píše mnohonásobně častěji než o jiných operních pěvcích, o jeho zahraničním působení se ví vlastně málo. Uvážlivou volbou repertoáru a neopakovatelným podáním si udržuje účinnou pěveckou a hereckou svěžest až k prahu blížícího se životního jubilea, které jiným přibližuje odpočinek, ale pro Štefana Margitu zdaleka nemusí znamenat závěr dráhy.

Celý článek

Nejvýznamnější zahraniční festivaly – Aix-en-Provence

Ivan Ruml | 06/15 |Studie, komentáře

Aix-en-Provence, založené 123 před naším letopočtem římským konzulem Sextiem Calvinem, je jihofrancouzské město asi 30 kilometrů vzdálené od Marseilles. Kraji kolem tohoto původně lázeňského letoviska s léčivými prameny se říká les pays aixois. Je neodmyslitelně spjato s impresionistickým štětcem Paula Cézanna a majestátní horou La Sainte-Victoire, která se často objevuje na malířových obrazech. Narodil se tu v roce 1892 představitel Pařížské šestky Darius Milhaud a náš Bohuslav Martinů zde pobýval, když utíkal za druhé světové války z Francie před německými okupanty. Poslední léta svého života zde strávil současník Jany z Arku a Karla VII. dobrý král René z Anjou (le bon roi René), jehož socha uzavírá proslulou aixskou třídu lemovanou platany Le Cours Mirabeau.

Celý článek

Z historie muzikálu – Pokus jménem Gentlemani

Pavel Bár | 06/15 |Studie, komentáře

V 2. polovině 60. let se vedení Hudebního divadla v Karlíně rozhodlo iniciovat vznik nového původního českého muzikálu. O jeho vytvoření požádalo úspěšnou autorskou dvojici, skladatele Bohuslava Ondráčka a textaře Jana Schneidera. Výsledkem jejich společného úsilí se stal muzikál Gentlemani, který měl v karlínském divadle premiéru 22. března 1967.
Oba měli v té době za sebou už značné úspěchy – skladatel, dramaturg a hudební producent Bohuslav Ondráček spolupracoval s různými orchestry a zároveň sám komponoval, Schneider psal písňové texty již od mládí, od začátku 60. let spolupracoval s malými divadly a zároveň působil v Československém rozhlase.

Celý článek

Obrázky z historie loutny – Akademik ze mlejna – Jiří Vojtěch Kalivoda

Martin Nejedlý | 06/15 |Svět hudebních nástrojů

Poté jsem jel přes Linec do Prahy, kde jsem se zdržel téměř tři roky. Z tamního hudebního života je třeba po právu vyzdvihnout Pana Antoniho z Adlersfeldu, v jehož domě jsem měl tu čest se celou tu dobu s velkým potěšením zdržovat. Tamtéž jsem měl to štěstí trávit jen hudbou mnoho hodin týdně, ba dokonce celé dny s nyní již zesnulým hrabětem Losym, a ještě častěji slýchat barona Hartiga při hře na cembalo.
Německý skladatel a kapelník Gottfried Heinrich Stölzel (1690–1749) ve své autobiografii vydané r. 1740 ve své autobiografii vydané r. 1740

Celý článek

Aktuální číslo:

cover

Hudební rozhledy 06/15

Partneři:

 
 
 

Vyhledávání: