Hudební Rozhledy

Editorial 08/16

Hana Jarolímková | 08/16 |Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
v čísle, které právě držíte v ruce, najdete i rozhovor dvou zajímavých osobností současné německé a české muzikálové scény. Wolfganga Adenberga, význačného muzikálového libretistu a překladatele, v něm „zpovídal“ rovněž libretista, textař, rozhlasový novinář a producent Michael Prostějovský. A podstatná část jejich zájmu se „točila“ kolem problematiky překladu, muzikálových textů zvláště...

Celý článek

Katia Buniatišvili

Anna Šerých | 08/16 |Rozhovory

Gruzínská pianistka Katia Buniatišvili hrála v Praze naposledy v roce 2015, uzavírala Klavírní festival Rudolfa Firkušného. Opulentně, v náročném programu vydobyla svou originální hrou vášnivý obdiv a někomu našeptala i otázky, jak se bude její svérázná interpretace vyvíjet dál.

Celý článek

S Pavlem Trojanem o komponování, výuce i ředitelském poslání

Miloš Pokora | 08/16 |Rozhovory

Skladatel a hudební pedagog Pavel Trojan (nar. 1956) je odchovancem kompozičních oddělení Pražské konzervatoře ve třídě Ilji Hurníka a Hudební fakulty AMU ve třídě Jiřího Pauera. Již od roku 1986 vyučoval na Pražské konzervatoři hudební teorii a o pět let později zde rozšířil svůj pedagogický úvazek i o výuku skladby. Brzy nato se na této významné instituci ocitl ve významných funkcích – nejprve (od roku 1992) jako zástupce ředitele a od roku 2004 jako ředitel. V té době byl už ovšem zapsán v povědomí posluchačů i jako skladatel.

Celý článek

Mahler Jihlava ­– Hudba tisíců 2016

Jana Součková | 08/16 |Události

Mezinárodní hudební festival Mahler Jihlava – Hudba tisíců letos oslavil 15 let od svého založení. První ročník v roce 2002 navázal na předchozí rekonstrukci rodného domu Gustava Mahlera v Kalištích i aktivity jihlavské kulturní veřejnosti. Za 15 ročníků si festival v Jihlavě vybudoval stabilní pozici s jasnou vizí založenou na inovativní dramaturgii s obsahovými konstantami a inspirací v Mahlerově otevřenosti hudebního i filozofického odkazu. Ředitel festivalu Jiří Štilec hledí podobně jako Mahler do budoucna a vstřícně vnímá vzájemné proplétání druhů i žánrů tvořících z festivalu pestrou přehlídku včetně mimohudebních a crossoverových projektů: letošní prolog v Praze byl věnován Emě Destinnové, závěrečná výstava v Kalištích ve spolupráci se Zámkem Liteň další operní divě, Jarmile Novotné.

Celý článek

Smetanova Litomyšl 2016

Helena Havlíková | 08/16 |Festivaly, koncerty

I když je součástí litomyšlského zámku autenticky dochované klasicistní divadélko, festivalové produkce Smetanovy Litomyšle se zde zatím nehrají. Novou tradicí se však od roku 2011 staly inscenace barokních oper na zámku v Nových Hradech u Litomyšle. Motto „festival s geniem loci“ díky tomu dostává další rozměr – rokokový prostor ve stylu francouzských letních sídel včetně rozsáhlé broderie je pro takové inscenace jako stvořený.

Celý článek

Janáčkův máj

Redakce | 08/16 |Festivaly, koncerty

ÚVODEM
Ludvík Kašpárek

V tradičním termínu na pomezí května a června – ve dnech 20. 5. – 9. 6. – ožila Ostrava a řada dalších míst Moravskoslezského kraje prestižním festivalem Janáčkův máj. Uskutečnil se již po jedenačtyřicáté. A také průběh letošního ročníku potvrzoval, že v Ostravě se koná skutečně jedna z nejkvalitnějších a nejserióznějších domácích hudebních slavností. Proti některým jiným českým festivalům Ostrava nenabízí rádoby efektní programy, nepodporuje nevkus, nedomáhá se přízně za cenu prezentace různých vnějškově přitažlivých a mnohdy dramaturgicky kontroverzních propojení s jinými hudebními žánry.

Celý článek

Beethovenův Hradec

Milan Bátor | 08/16 |Festivaly, koncerty

Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival existuje bez tří let stejně dlouho jako faktická délka mistrova života. Její čtyřiapadesáté dějství se odehrálo v malebném prostředí Červeného zámku v Hradci nad Moravicí ve dnech 7. – 19. června. Letos se soutěžilo ve hře na klavír. Celý koncept festivalu je však natolik pozoruhodný, že se sluší o tomto „pohádkovém“ hudebním soutěžení i muzicírování napsat pěkně popořádku.

Celý článek

Hardbopové jubileum Petra Dvorského

Vladimír Kouřil | 08/16 |Horizont

V roce, kdy se přední kontrabasista současné jazzové scény Petr Dvorský narodil, na scéně zářil Luděk Hulan, jeden ze vzývaných Otců českého moderního jazzu. Současně se mezinárodně uvedly budoucí hvězdy přímo scény americké – Miroslav Vitouš a Jiří Mráz obsadili prvá dvě místa na 1. mezinárodní soutěži mladých sólistů moderního jazzu v květnu 1966 ve Vídni. Téměř čtvrt století poté, v roce 1990, získala soutěžní prvenství tohoročního mezinárodního jazzového festivalu v Karlových Varech skupina The Four, předznamenávající nástup nejmladší jazzové generace.

Celý článek

Magdalena Kožená a Melody Makers

Jan Králík | 08/16 |Horizont

Výlety do jiných žánrů jsou v módě víc než kdy jindy, ale ne každý si je může dovolit a ne vždy dopadnou dobře. Když se v kalendáři Magdaleny Kožené objevila série vystoupení s Melody Makers Ondřeje Havelky, možná leckdo povytáhl obočí. Magdalena Kožená si přece vždy uměla ohlídat svůj obor, věděla, proč se vyhýbá opernímu romantismu a verismu, našla se v písňové tvorbě, v klasicismu, baroku a renesanci i na opačném konci vývojového oblouku ve vybraných dílech 20. století.

Celý článek

Andrea Chénier – Il trionfo dell´ amor!

Anna Šerých | 08/16 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Andrea Chénier je velkolepé dílo zlaté éry italského verismu, nelítostné drama Velké francouzské revoluce, pěvce angažuje do velmi náročných partů naplno. Koncízní děj, logické zvraty, dramaticky vršená stavba příběhu dekorovaná puncovní korunou veristického operního zadání – smrt pro lásku. Libreto napsal Luigi Illica v letech svého nejlepšího tvůrčího období jako přímou zakázku pro začínajícího a nadějného Umberta Giordana.

Celý článek

Hasseho La Semele v Olomouci

Jakub Zahradník | 08/16 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Festival Divadelní Flora patří mezi přední kulturní akce v Olomouci. Dlouhodobě si udržuje vysokou kvalitu a renomé. Podobně jako v předešlých letech, i letošní jubilejní 20. ročník, který se konal ve dnech 13. až 22. 5. 2016, byl široce rozkročen napříč uměleckými žánry, jejichž pojítkem je jeviště. Činoherní představení se zde každoročně střídají se zajímavými tanečními projekty a performancemi, které ve večerních hodinách doplňují koncerty nejrůznějších hudebních formací a osobností.

Celý článek

NODO – Dny nové opery v Ostravě

Lenka Dohnalová | 08/16 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Dny nové opery jsou v českých zemích ojedinělým projektem, a to z několika důvodů – ačkoli projekt disponuje vzhledem k opernímu žánru nízkým rozpočtem (podle informace organizátorů něco přes 200 tisíc eur), přináší během čtyř dnů na konci června několik jevištních premiér (v roce 2016 šest), a to jednak zcela nových děl na objednávku, jednak českých premiér starších titulů Nové hudby.
NODO nepřejímají díla nastudovaná, což znamená, že je třeba ve velmi krátkém čase představení inscenačně připravit ve vlastní produkci pořadatele, tj. Ostravských dnů nové hudby, eventuálně v koprodukci s partnerem – Národním divadlem moravskoslezským.

Celý článek

Vertigo: závratný vrchol baletní sezony

Lucie Hayashi | 08/16 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Balet Národního divadla okořenil finále sezony složeným premiérovým večerem nazvaným Vertigo (Závrať). Jeho promyšlená dramaturgie promlouvá různými jazyky tří rozdílných děl k mnoha diváckým vrstvám. Lze říci, že si v ní každý najde to své a bude se domů vracet obohacen nejen výpověďmi tvůrců, ale především skvělými výkony tanečníků, kterým Vertigo padne jako ušité.
Obecenstvo je po setmění vystaveno tónům Dobře temperovaného klavíru Johanna Sebastianna Bacha a expresivnímu výrazu davu tanečníků, kteří tápou po jevišti jako po cestách života.

Celý článek

Turandot

Markéta Jůzová | 08/16 |Zahraničí

V období historického výročí připomínajícího devadesát let od světové premiéry romantické opery Giacoma Pucciniho Turandot v Teatro alla Scala, kde ji 25. 4. 1926 hudebně nastudoval slavný italský dirigent Arturo Toscanini, zařadila Vídeňská státní opera na repertoár novou produkci, která se stala v divadle debutem pro významného venezuelského dirigenta. Gustavo Dudamel, hudební ředitel venezuelského Symfonického orchestru Simona Bolívara a šéfdirigent Losangelské filharmonie, se v posledních letech vracel úspěšně k Vídeňské filharmonii a bylo jen otázkou času, kdy s Orchestrem Vídeňské státní opery hudebně nastuduje operu.

Celý článek

Lohengrin s Netrebko a Beczałou

Pavel Horník | 08/16 |Zahraničí

V současnosti uváděný Wagnerův Lohengrin je v drážďanské opeře snad nejdéle se hrající inscenací. Vždyť se objevil na zdejším jevišti již v roce 1983 v režii tehdy mladé nadějné režisérky Christine Mielitz, žákyně slavného Harryho Kupfera. Bylo to ale ještě v budově bývalého Schauspielhausu, ve kterém našla opera v po válce rozbombardovaném městě své první útočiště. Roku 1985 byla otevřena nově zrekonstruovaná Semperova opera a operní a baletní představení se na prkna této slavné scény vrátila.

Celý článek

Nejvýznamnější zahraniční festivaly II

VIII. Gstaad Menuhin Festival

Jana Vašatová | 08/16 |Studie, komentáře

„Každý člověk by měl být tvůrčí a něco vytvářet – bez ohledu na kvalitu svého tvoření…“

To je jeden z citátů, které zachycují myšlenky Yehudiho Menuhina na dvanácti zastaveních po něm pojmenované filozofické cesty, která vede z Gstaadu podle řeky Saany do městečka Saanen, kde se Yehudi Menuhin i s rodinou v 50. letech minulého století usadil. Do krásné přírody švýcarských hor, lidové dřevěné architektury a výrobců sýra i kravských zvonců, které zaznívají odevšad. Přitom jsou v Saanen doma proslulé sánské kozy – mají tu i pomník, zatímco Menuhin „pouze“ malé centrum.
Pečuje o něj dr. Rolf Steiger a na malé ploše jsou tu shromážděny fotografie, plakáty, nahrávky i malá klaviatura, na které Menuhin cvičil.

Celý článek

Portréty velkých klavíristů 20. století VI

VIII. Edwin Fischer

Dita Hradecká | 08/16 |Studie, komentáře

Patřil ke stejné generaci jako Arthur Rubinstein, Wilhelm Kempf, Walter Gieseking či Artur Schnabel a je spolu s nimi považován za jednoho z nejvýznamnějších pianistů 20. století. I když se jeho akční rádius omezil pouze na Evropu a nikdy nevycestoval do zámoří, získal světový věhlas a žáci se k němu sjížděli z celého světa.
Edwin Fischer se narodil 6. října 1886 ve švýcarské Basileji. K hudbě jej nenásilně přivedl otec, který byl hobojistou městského orchestru. Podle některých pramenů pocházel Fischer starší z Prahy, kde měli být jeho předkové nástrojaři. Rodiče (i matka byla muzikální) syna odmalička zapojovali do domácího muzicírování, ale když bylo chlapci deset let, vyžádal si jeho mimořádný talent odborné vedení. Otec jej předal k hudebnímu vzdělání švýcarskému skladateli Hansi Huberovi (autor mj. několika symfonií a oper), jenž působil na basilejské konzervatoři.

Celý článek

Z historie muzikálu IV – Na slovíčko s muzikálovými legendami

VIII. Wolfgang Adenberg, umění překladu

Michael Prostějovský | 08/16 |Studie, komentáře

Vystudovaný právník Wolfgang Adenberg patří mezi nejčastěji hrané muzikálové libretisty a překladatele. Společně se skladatelem Markem Schubringem napsali původní tituly Emil a detektivové, Cyrano z Bergeraku, Muž, který byl Sherlockem Holmesem, Kulička a Toník a K smrti úžasné. S muzikálem Moulin Rouge Story překonal divácké rekordy při uvedení ve Stuttgartu a v Koblenci. A Nebezpečné známosti získaly Německou divadelní cenu jako nejlepší muzikál roku 2015. Pro Festival bratří Grimmů v Hanau napsal muzikály Sedm havranů, Drozdí brada a Šípková Růženka. Jeho dětská opera Princezna Anna byla během čtyř let úspěšně uvedena jedenáctkrát. Je spoluautorem muzikálů Medicus a Ostrov pokladů, který v roce 2015 uvedlo ve světové premiéře Městské divadlo Brno.

Celý článek

Celuloidová hudba

VIII. Národní kinematografie

Antonín Matzner | 08/16 |Studie, komentáře

Následky 2. světové války silně poznamenaly filmovou výrobu zvláště v evropských zemích. Nejenže znatelně poklesl počet natáčených filmů, ale výrobci se museli vyrovnat také s těžce poškozenými ateliéry, konkurencí amerického importu i nastupující televize. Ve sféře námětů se to projevilo v ústupu od výrobně i finančně náročných velkoprodukcí příklonem k adaptaci historických literárních či divadelních látek a snímků reflektujících válečné události.

Celý článek

Pětadevadesátiny Karla Husy

Jiří Hlaváč | 08/16 |Studie, komentáře

V říjnu roku 2000 jsem měl čest poznat Karla Husu osobně. Bylo to při příležitosti udělení titulu doctor honoris causa Akademií múzických umění v Praze. Vzpomínám si, jak byl můj návrh, co by děkana hudební fakulty, přijat Uměleckou radou se spontánní radostí a jednolitostí. Pro všechny byl Mistr Husa osobností příkladnou nejen svým uměleckým potenciálem, ale i svojí vlasteneckou zásadovostí a lidskostí.

Celý článek

Z našich houslařských ateliérů – violoncella a kontrabasy

VIII. Houslařská dílna Petlachů, Jiří, Martin a Petr

Rafael Brom | 08/16 |Svět hudebních nástrojů

Houslařská škola v Lubech u Chebu (dnes sídlem v Chebu), která ve své poválečné historii připravovala povýtce výhradně ve tříletém učebním oboru absolventy pro práci především v závodě Cremona, přijímala rok od roku proměnlivý počet uchazečů – šedesátá léta byla ovšem stabilní. Přicházelo kolem 20 uchazečů. Třeba v roce 1966 pokrylo 19 učňů tři hlavní obory výroby v závodě – stavbu houslí, kytar a výrobu smyčců. Nejspíše se takto vyrovnával nezájem o smyčcovou sekci předchozího učňovského ročníku, do kterého nastoupil Jiří Petlach, narozený 21. 2. 1950 v Brně.

Celý článek

Lukáš Hurník - Symfonie na odchodnou

Miloš Pokora | 08/16 |Rozhovory

Vážná hudba, kterou zprostředkovává rozhlas, má pro mne specifické kouzlo. Nemusím do přístroje nic vkládat, ta hudba jako by ke mně přicházela (často s poutavým komentářem) sama a já při ní mohu jako Karajan zavírat oči, aby mě úplně pohltila. Navíc – pokud mám čas, mohu se jí oddat prakticky kdykoliv, vždyť kdybychom spočítali jen to, kolik času jí dokáže věnovat jediná specializovaná rozhlasová stanice denně, překonal by rozhlas všechny ostatní současné sdělovací prostředky dohromady.

Celý článek

Aktuální číslo:

cover

Hudební rozhledy 08/16

Partneři:

 
 
d
 

Vyhledávání: