Hudební Rozhledy

Editorial 05/17

| 05/17 |Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
je vcelku potěšitelnou záležitostí, že v programech Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro si vydobyla pevnou pozici i hudba španělská. A to dokonce ve dvou hlavních polohách: klasické (hlavně barokní) a ve specificky španělské, kterou je hudební žánr, představovaný flamenkem.
Pakliže loni posluchače Pražského jara doslova okouzlila světově proslulá propagátorka „moderního“ flamenka La Lupi (Susana Lupiañez Pinto), letos se o to pokusí jiná význačná španělská umělkyně zabývající se flamenkem – Rocío Márquez (rozhovor s ní přinášíme na str. 5), která přichází se zajímavým projektem „Pocta španělskému básníkovi Federiku García Lorkovi“.

Celý článek

Krzysztof Penderecki na Pražském jaru

Anna Šerých | 05/17 |Rozhovory

Krzysztof Penderecki, který se letos na Pražském jaru představí nejen v roli dirigenta závěrečného koncertu, ale rovněž jako autor díla, jež zde zazní, je bez nadsázky patrně nejpopulárnější a nejznámější současný skladatel: napsal úctyhodná monumentální díla vokální, symfonická, koncertantní, opery i skladby komorní. Jeho inspirace nejvíce čerpá z dějů biblických, z postojů etických, z potřeby oslavit velké činy a nezapomínat.

Celý článek

Rocío Márquez

Helena Havlíková | 05/17 |Rozhovory

Na loňskou úspěšnou španělskou programovou linii Pražského jara i letos navazuje série koncertů, která zaceluje naše manka ve znalosti svébytného vývoje hispánské hudby. Soubor Forma Antiqva přiveze ojedinělý žánr španělského hudebního divadla z přelomu 18. a 19. století označovaný jako tonadilla escénica a na samostatném koncertu vystoupí také zakladatelé tohoto souboru, sourozenecké trio bratří Zapicových s hudbou 18. století ze španělských archivů. Kytarové kvarteto EntreQuatre představí tvorbu, která vznikla během třicetiletí právě pro takové uskupení. A současná hvězda španělského flamenka, zpěvačka Rocío Márquez, se svou doprovodnou skupinou nabídne v neděli 14. května 2017 v Divadle ABC svůj nejnovější projekt, recitál Pocta španělskému básníkovi Federiku Garcíovi Lorkovi s písněmi na jeho texty. Na koncertě zaznějí i skladby z nového alba zpěvačky Other Firmaments (Jiná nebe).

Celý článek

Piotr Beczała jako Princ v Praze

Helena Havlíková | 05/17 |Rozhovory

Polský tenorista Piotr Beczała už řadu let patří mezi přední světové sólisty lyrického oboru a působí na těch nejprestižnějších scénách. Roli Prince má na repertoáru od roku 2008, kdy byla Dvořákova Rusalka uvedena na Salcburském festivalu, nahrávka pod taktovkou Welsera-Mösta s Camillou Nylund pak vyšla i na CD. Prince vytvořil také o dva roky později v Curychu, v roce 2014 ve Vídeňské státní opeře a v MET. Letos v únoru hostoval v této roli společně se svým „dvorním“ dirigentem Łukaszem Borowiczem také v pražském Národním divadle v inscenaci Jiřího Heřmana. Při této příležitosti poskytli oba umělci rozhovory.

Celý článek

Orchestr Státní opery ve Foru Karlín

Pavel Horník | 05/17 |Události

Uzavření budovy Státní opery v Praze z důvodu její rekonstrukce pochopitelně přinesly potíže s provozováním jejího repertoáru a tím i vytížením uměleckého souboru. Kromě přenesení některých inscenací do budovy Národního divadla slouží velmi dobře i sál Hudebního divadla v Karlíně. Nedaleko karlínského divadla v Perunově ulici byl v roce 2014 otevřen objekt nazvaný Forum Karlín, kde se nachází multifunkční sál s kapacitou až tří tisíc stojících diváků. Pokud se jedná o místa k sezení, je jich 2000 v přízemí a ve dvou galeriích ve tvaru U. Technicky i akusticky je samozřejmě centrum vybaveno moderní technikou.

Celý článek

Smetanovské dny

Pavel Kuhn | 05/17 |Festivaly, koncerty

Hlavním motivem letošních, již 37. Smetanovských dnů se stalo stěžejní téma mezioborového sympozia k problematice 19. století Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. K němu se vázaly výstavy Plzeň ve století světla v Západočeském muzeu, Světla, šero a temnoty v Západočeské galerii a dále výstava Plzeň ve světle osvěty, která zmapovala silný demokratizační lidovýchovný proud v české společnosti 19. a počátku 20. století. Součástí doprovodného programu byla také Konference o životě a díle Josefa Františka Smetany, pietní akt u pomníků Bedřicha Smetany a Josefa Františka Smetany, autorské čtení Eugena Brikciuse a také tradiční prolog s masopustním průvodem a lidovou veselicí Masopust, masopust, jen mě holka nevopusť! zprostředkovaný plzeňským souborem Mladina. Organizátorem hudebního programu se stala již poněkolikáté Plzeňská filharmonie, která připravila svým posluchačům opravdu lákavou nabídku.

Celý článek

Velký ohlas Curova oratoria

Vladimír Říha | 05/17 |Festivaly, koncerty

Argentinský pěvec José Cura je v této sezoně rezidenčním umělcem Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK a během ní se představuje jako dirigent, pěvec a skladatel. Po dvou koncertech, kde ukazoval vždy jen jednu část své tvůrčí osobnosti, si v březnu zvolil Prahu i jako místo světové premiéry svého oratoria Ecce homo, a tak zkompletoval svou pražskou sezonu před publikem, které ho zbožňuje již od jeho pěveckých gala v minulosti.

Celý článek

Pražský filharmonický sbor sólově

Julius Hůlek | 05/17 |Festivaly, koncerty

Březnový koncert cyklu Pražského filharmonického sboru (30. 3.) se vyznačoval přítomností početného interpretačního aparátu tentokrát nejen à cappellového, ale i vokálně-instrumentálního složení, a zcela osobitou, zvláštní stylovou rozmanitostí. Přítomné těleso uvádí na svých koncertech čistě sborovou, kantátovou a oratorní tvorbu, která náleží k náročným a jedinečným položkám českého i světového repertoáru a některá díla dokonce u nás zaznívají v premiéře. Tak tomu bylo i v případě programového čísla úvodního, „duchovního koncertu“ Matka Boží ve věčné modlitbě pro smíšený sbor à cappella, již Sergej Rachmaninov napsal jako teprve dvacetiletý na text pravoslavné liturgie Nanebevzetí Panny Marie. Radikálně jinou atmosféru, navodilo provedení dalšího díla, rovněž psaného na liturgický text, ovšem latinský, totiž mešního ordinaria, náležejícího liturgii římsko-katolické – Mše Igora Stravinského ze čtyřicátých let minulého století pro sóla, smíšený sbor a dvojité dechové kvinteto.

Celý článek

Zemlinského kvarteto v ČSKH

Julius Hůlek | 05/17 |Festivaly, koncerty

Na prvním ze tří březnových koncertů Českého spolku pro komorní hudbu (13. 3., Dvořákova síň) se na pódiu vystřídala dvě kvarteta. Před začátkem samotného koncertu došlo k slavnostnímu předání Ceny Českého spolku pro komorní hudbu, která bývá udělována souborům a sólistům do 35 let. Nositelem této prestižní ceny za rok 2016 se stalo Sedláčkovo kvarteto – Michal Sedláček a Jan Maceček (1. a 2. housle), Vít Kubík (viola), Karel Chudý (violoncello). V jeho podání jsme vyslechli třetí větu (Vivace ben misurato) z Kvartetu č. 5 světoznámého dirigenta Rafaela Kubelíka (1914–1996.). Třídílný úsek – plynoucí synkopovaným, quasijazzovým motorickým spádem s využitím chromatiky a s teskným pomalým středem vystřídaným návratem k původnímu východisku – byl příjemným osvěžením a poskytl pěknou ukázku tvorby svého autora, jak ho neznáme. Tím spíše očekáváme prezentaci celku.

Celý článek

Pianista roku

Anna Šerých | 05/17 |Festivaly, koncerty

Soutěž Pianista roku je svérázná: přihlásit se může každý, kdo hraje na piano, bez ohledu na věk, profesi či vzdělání. Soutěží se v rozmanitých hudebních žánrech včetně improvizace. Po neveřejném výběru vstupuje do klání patnáct účinkujících, finalistu určí pět veřejných soutěžních koncertů. Už od prvého ročníku soutěže v roce 2013 porotu tvoří klavírista a skladatel Petr Malásek, pianistka a pedagožka Jitka Fowler Fraňková a výrobce strunných nástrojů, banja a mandolín Rostislav Čapek. Impulzem zajímavé akce byla muzikantská tradice ve slavné budapešťské kavárně New York Café, ta se víc než sto let považuje za nejkrásnější kavárnu světa a živá hudba je zde samozřejmostí.

Celý článek

Febiofest letos se změnami

Vladimír Říha | 05/17 |Horizont

Až nečekaný počet změn přinesl letos 24. ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest. Většina z nich byla známá již předem, zejména odchod dosavadní dlouholeté dramaturgické dvojice Štefan Uhrík – Hanka Cielová a její nahrazení mladou dvojicí Michal Hogenauer a Anna Kopecká, další – jako přenesení hudebních akcí z garáží Anděla do tzv. Radlické kulturní sportovny – se nepodařilo, ale ne chybou organizátorů, nýbrž zásahem radnice Prahy 5. Podezřele až v den zahájení doručené odřeknutí tak způsobilo, že nešlo sehnat náhradu, a letos tak mládež neměla po kinu se kam chodit „vyřádit“.

Celý článek

Královský Princ Beczała

Helena Havlíková | 05/17 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Shodou okolností v týdnu, kdy jsme netrpělivě čekali na přímý přenos nového nastudování Dvořákovy Rusalky z newyorské Metropolitní opery, hostoval 18. a 20. 2. poprvé v inscenaci Národního divadla v roli Prince polský tenorista Piotr Beczała, který byl protagonistou předchozího přenosu této opery z MET v roce 2014 v režii Otto Schenka. A přivezl si s sebou i svého „dvorního“ dirigenta, krajana Łukasze Borowicze.

Celý článek

Ceny Thálie 2016

Jaroslav Someš | 05/17 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Při příležitosti Mezinárodního dne divadla, který se každoročně slaví 27. 3. ve více než stovce zemí, se po celém světě pořádají nejrůznější akce a ceremoniály. V České republice od roku 1993 uděluje Herecká asociace k tomuto datu Ceny Thálie za nejlepší jevištní výkony v uplynulém roce a zároveň ocenění za celoživotní umělecké mistrovství. Slavnostní večer se tradičně koná v historické budově Národního divadla v Praze. Letos tam proběhl už po čtyřiadvacáté, a to v sobotu 25. března.

Celý článek

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sen noci svatojánské

Jaroslav Someš | 05/17 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Francouzský institut v Praze nás už delší dobu seznamuje prostřednictvím přímých přenosů či záznamů s francouzskými divadelními scénami, činoherními, operními i baletními. A je záslužné, že se tato jeho činnost neomezuje jen na Prahu, nýbrž že stále častěji proniká i do mimopražských kin. Tím větší škoda, že prozatím ještě pořád zůstává ve stínu populárních přenosů oper z newyorské Met a baletů z moskevského Velkého divadla.

Celý článek

Tristan a Isolda ve Vídni

Hana Jarolímková | 05/17 |Zahraničí

Téma lásky – lásky nešťastné, neopětované, tragické, citu, který velmi často nedokáže zvítězit nad nepřekonatelnými překážkami, jež mu do cesty klade sám život, provází lidskou kulturu od samotných počátků ústní a později psané slovesnosti. Je nadčasové, překračující hranice staletí. Mnohé příběhy se staly doslova věčnými, neboť se k jejich zpracovávání uchylovali (a uchylují) umělci, ať již literáti, hudebníci či malíři, stále znovu a znovu.

Celý článek

Franz Welser-Möst a Andris Nelsons s Vídeňskou filharmonií

Markéta Jůzová | 05/17 |Zahraničí

Vedení Hudebního spolku Společnosti přátel hudby ve Vídni je velmi vstřícné k velkým dirigentským osobnostem na rozdíl od Vídeňské státní opery, kde je situace obezřetnější, zejména jedná-li se o hostování jejího bývalého generálního hudebního ředitele. Dirigent Franz Welser-Möst odešel z vrcholného postu dříve, než mu vypršela smlouva, kvůli neshodám s ředitelem Dominiquem Meyerem. K operním a baletním představením Vídeňské státní opery se zatím nevrátil, ale ve Vídeňské filharmonii je vítán, a velkým právem, protože se světoznámým tělesem uskutečnil v Rakousku a v zahraničí mnoho nezapomenutelných koncertů na vysoké úrovni. V České republice, bohužel, dosud Franz Welser-Möst nevystoupil. Uvidíme, jaké budou jeho možnosti návratu k Orchestru Vídeňské státní opery, až se v roce 2020 změní vedení a proslulé divadlo bude řídit hudební manažer Bogdan Roščić.

Celý článek

Portréty velkých klavíristů 20. století VII

V. Jorge Bolet

Ivan Žáček | 05/17 |Studie, komentáře

Jestliže jsem kubánsko-amerického pianistu Jorge Boleta v našem dlouhodobém seriálu Slavní pianisté zařadil až po sedmi letech, mělo to jistě své důvody. Jorge Bolet nade vši pochybnost patří k největším virtuosům klaviatury 20. století, nicméně co v jeho diskografii, ale i koncertním repertoáru citelně chybělo, a to po celou dobu jeho kariéry, byla literatura barokní a klasicistní. Stačí uvést jen tři jména: Bach, Mozart, Beethoven. I on měl pro tuto svou záměrnou limitaci své důvody. Nechal-li se někdy zlákat jedním z těchto pilířů veškeré hudby, bylo to zcela výjimečné a bylo to vždy jen ve zcela osobním výběru, který vyhovoval jeho uměleckému naturelu.

Celý článek

Muzikantské fugy II

V. Johann Joseph Fux

Stanislav Bohadlo | 05/17 |Studie, komentáře

Když Ludwig Ritter von Köchel vydal ve Vídni v roce 1872 zásadní pramennou monografii Johann Joseph Fux, Hofcompositor und Hofkapellmeister der Kaiser Leopold I., Josef I. und Karl VI. von 1698 bis 1740, představil osobnost, která reprezentuje „kulminaci rakousko-italského hudebního baroka“ v pozici císařského skladatele, kapelníka i habsburské reprezentativnosti ve Vídni s 394 položkami v soupise jeho díla. Za jeho učebnici Gradus ad Parnassum (1725) mu také přisoudil roli nejvlivnějšího hudebního teoretika a učitele kontrapunktu pro skladatele 18. a 19. století v celé Evropě. Vždyť se podle jeho zevrubné příručky učili Leopold Mozart, Haydn i Beethoven. Následující výzkum sice upřesňoval a doplnil řadu nových faktů (dnes známe přes 500 jeho kompozic), avšak Fuxovu jedinečnost ve všech těchto aspektech potvrzuje i aktuální heslo ve slovníku Oxford (Grove) music online (Harry White) i nejnovější studie a monografie (Rudolf Flotzinger: Johann Joseph Fux. Leben – musikalische Wirkung – Dokumente, 2015).

Celý článek

Concerto grosso pro jazz a disharmonii doby

V. Roky 1977–79: Jazz v aréně žánrů

Vladimír Kouřil | 05/17 |Studie, komentáře

Dnes je to už nepochopitelné, ale prolínání žánrů v rámci festivalů, ba přímo koncertů, původně žánrově vymezených, se muselo vybojovat. Právě Jazzová sekce SH na tom měla lví podíl. Ministerstvo kultury věc vidělo jinak. V májovém čísle Melodie roku 1975 se tehdejší odborník hudebního oddělení ministerstva kultury Zbyněk Mácha zmiňuje o materiálu, v němž „… je především vyjasněna koncepce jednotlivých festivalů, zpřísňuje požadavky na jejich úroveň i určitou specifičnost.“ Tady, na nejvyšším úřadu kultury, se rozhodovalo o všem a kvůli nekompatibilitě dramaturgie Pražských jazzových dnů s ministerskými výnosy se také rodil nepřátelský postoj vůči jazzové sekci.

Celý článek

Paul Du Noyer: Conversations with McCartney

Markéta Jůzová | 05/17 |Knihy a notoviny

Renomovaný britský hudební publicista Paul Du Noyer pochází z Liverpoolu stejně jak Paul McCartney, s nímž se seznámil poprvé osobně na tiskové konferenci v roce 1979, kdy požádal již slavného hudebníka o první interview. V době, kdy pracoval jako novinář pro časopisy New Musical Express, Q, MOJO a The Word, se s McCartneym začal setkávat pravidelně a vedl s ním zajímavé a velmi detailní rozhovory o hudbě i soukromí. Postupně se mu dařilo poodhalit hudebníkovu povahu a její charakteristické rysy, zejména při snaze vybavit si podrobně důležité vzpomínky z dětství, mládí, dospívání a mimořádného uměleckého zrání. Hovořili o rodinném a hudebním zázemí, přátelství a společenské atmosféře, které výrazně utvářely McCartneyho vztah ke spolupracovníkům a k vlastní tvorbě. Paul Du Noyer mu tehdy pomáhal i s vydavatelskými projekty spojenými s alby, propagací a turné. Inspirativní a cenná setkání s množstvím pozoruhodných vzpomínek pečlivě novinář zaznamenával a zpracoval do podoby živého portrétu velké hudební osobnosti.

Celý článek

Aktuální číslo:

cover

Hudební rozhledy 05/17

Partneři:

 
 
 

Vyhledávání: