Hudební Rozhledy

Editorial 06/20

Hana Jarolímková | 06/20 |Úvodník

Vážení čtenáři,
konec tohoto měsíce (můžeme jen všichni doufat, že bude lepší, než období jemu předcházející) přináší na naší polokouli počátek astronomického léta. Některé dny s tímto obdobím svázané byly našimi předky vnímány jako magické. Letní slunovrat je prvním dnem s nejdelším časem světla a nejkratší nocí. Většinou připadá na 21. červen s tím, že se jeho přesný nástup časově může měnit. Nedlouho poté také přichází Svatojánská noc (z 23. na 24. června), kterou do našich zemí přineslo křesťanství a jež je spojována se svatým Janem Křtitelem. Jediným zvykem, jenž se dochoval z předkřesťanského a posléze křesťanského období dodnes (byť ve zcela jiné podobě), je zažíhání svatojánských ohňů (někdy také tzv. „pálení čarodějnic“) na kopcích a návrších. Původní rituální význam se vytratil a dnes se jedná hlavně o všeobecnou zábavu.

Celý článek

Štěpánka Pučálková: Člověk by si měl dávat velké cíle

Robert Rytina | 06/20 |Rozhovory

S mezzosopranistkou Štěpánkou Pučálkovou jsme se v minulosti potkali kvůli velkým rozhovorům pro média celkem dvakrát. Okolnosti, za jakých obě interview vznikla, možná docela dobře charakterizují uměleckou cestu, kterou Štěpánka v mezidobí od jednoho našeho setkání ke druhému urazila.
Na přelomu jara a léta roku 2016 jsme se sešli v Salcburku, kde zpěvačka o několik let dříve studovala na slavném Mozarteu. Přestože školu absolvovala nejen s vyznamenáním, ale navrch i s prestižní zlatou medailí Lilli Lehmann, uživit se ve svém oboru v místě tak bohatém na konkurenci nebylo zrovna nejsnadnější. A tak se náš rozhovor konal po zavírací hodině v malé restauraci v centru města, kde si tenkrát Štěpánka přivydělávala. Na následné společné uklízení stolků a židlí z chodníku a zatahování rolet pak s jistou nostalgií vzpomínám dodnes.

Celý článek

Jubilant Jiří Teml

Jaromír Havlík | 06/20 |Rozhovory

Není snadné stát se v oboru tzv. klasické hudby populárním skladatelem. A už vůbec to není samozřejmé. Od počátku 20. století, kdy se klasická hudba – mimo jiné i v důsledku procesu tzv. institucionalizace populární hudby – pomalu ale jistě dostávala z hlediska posluchačského zájmu a odezvy do pozice menšinové, exkluzivní, počet skladatelů, kteří se stali všeobecně známí a, sit venia verbo, masově oblíbení, povážlivě poklesl. Osobnosti, kterým se této „výsady“ dostalo zcela spontánně a bez pomocných mechanismů ideologických či mediálních manipulací, je málo, povážlivě málo. Nemám samozřejmě na mysli osvědčené a historií prověřené klasiky, nýbrž autory soudobé, tvořící v aktuální přítomnosti a pro aktuální přítomnost.

Celý článek

Marek Štilec a nové nahrávky Fibicha, Nováka, Foerstra a Vranického

Hana Jarolímková | 06/20 |Rozhovory

Setkání s dirigentem Markem Štilcem nad právě dokončeným kompletem nahrávek orchestrálních děl Zdeňka Fibicha (1850–1900) se v době opatření souvisejících s nemocí COVID-19 uskutečnilo „bezpečně“ prostřednictvím online rozhovoru po e-mailu. Hudební rozhledy se již dříve několikrát věnovaly velmi podrobně dílu Zdeňka Fibicha, od jehož úmrtí letos uplynulo 120 let. Tehdy jsme také s dirigentem Markem Štilcem hovořili o projektu, který byl v samotném počátku. Marek Štilec měl před sebou náročný úkol a projekt – natočit komplet orchestrálního díla tohoto autora pro společnost Naxos. To se psal rok 2012. Nahrávka Symfonie č. 1 a dalších děl získala řadu mezinárodních ocenění, orchestrální dílo Zdeňka Fibicha se dostalo díky distribučním mechanismům společnosti Naxos i díky moderním digitálním platformám do širokého světového kontextu.

Celý článek

Prázdná Státní opera plná zpěvu

Jaroslav Someš | 06/20 |Události

Říkává se, že múzy mlčí, když řinčí zbraně. Naše letošní zkušenost dokazuje, že si zbraně mohou dát klidně pohov a múzy může umlčet i docela malinkatý a pouhým okem neviditelný virus. Znenadání si přijde (přijede? přiletí?) a rázem uzavře všechna divadla, koncertní sály, kina, knihovny, muzea, galerie a výstavní síně. Hlad po kultuře pak mohou naštěstí sytit aspoň knížky, které máme doma, případně různá CD a DVD, a především televize a internet. Česká televize tedy v posledních týdnech sáhla do svých archivů a objevila tam mnoho polozapomenutých inscenací, filmů i dokumentů. Zprostředkovávala různá zajímavá setkání a novinky přinášela pohotově, často i za cenu předem neplánovaných změn v programu. K takovým překvapením, avizovaným jen několik dní dopředu, patřily i oba benefiční koncerty České filharmonie, vysílané přímým přenosem z pražského Rudolfina, pochopitelně bez diváků. První koncert, který proběhl 28. 3., měl ryze komorní charakter, druhý, konaný 25. 4., už měl pestřejší obsazení a podílel se na něm i soubor Collegium 1704. Výtěžek z veřejné sbírky, která v rámci tohoto projektu Pomáháme s Českou filharmonií proběhla, byl určen na pomoc postiženým nemocí COVID-19.

Celý článek

Melodramfest 2020

Věra Zemanová | 06/20 |Festivaly, koncerty

Rozšíření Melodramfestu o „jarní prolog“ ve spolupráci s mimopražskými pořadateli přineslo letos zahajovací koncert „Koncertní melodram a píseň gala“, který byl současně významným příspěvkem k jubilejnímu 40. ročníku Smetanovských dnů v Plzni. Konal se 3. 3. 2020 v mimořádně naplněném Domě hudby. Magnetem pořadu bylo propojení pražských a plzeňských skladatelů i výkonných umělců, které přineslo zajímavý program s hvězdným obsazením. Recitace se ujali Tereza Kostková a Jaromír Meduna, zpěvu Jaromír Janál, u klavíru se vystřídali Věra Müllerová a Miroslav Sekera, a to nejen jako komorní hráči, ale i jako sólisté.
Dramaturgie koncertu vyšla vstříc domácímu publiku uvedením písní, melodramů a klavírních skladeb českých klasiků a plzeňských soudobých skladatelů.

Celý článek

Trio Helix za časů korony

Milan Bátor | 06/20 |Horizont

V době koronaviru se ukázalo, jak vynalézaví, originální a kreativní jsou někteří hudebníci. Zajímavý koncert připravilo i pražské Trio Helix (7. 5.). Tento soubor není příliš známý, což do jisté míry konvenuje jednak s hudbou a jednak s určitou filozofií interpretace, kterou preferuje. Ta je založena na hledání vlastních názorů, kontaktu se současnými umělci a prezentací aktuálních děl skladatelů, kteří se vyjadřují jinak než konzumními a rutinními prostředky. Název tria Helix je metaforou, která odráží koncepčnost souboru i jeho zaměření.

Celý článek

Opera v časech koronavirových

Helena Havlíková | 06/20 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Když koronavirová Když koronavirová pandemie ochromila i kulturu a jednotlivé země postupně uzavíraly divadla, ustal i operní provoz. A třebaže vláda postupně začíná restrikce uvolňovat, od 11. 5. umožnila i otevření divadel a umělci provádějící autorské dílo nemusejí mít roušku (negativní test na koronavirus ne starší 4 dnů ovšem ano), epidemiologické podmínky jsou takové, že je operní představení v našich stálých divadlech nemohou v praxi splňovat, nehledě na naprostou ekonomickou nerentabilitu produkcí pro maximálně 100 diváků. Zatím se zdá, že do konce sezony 2019/20 se u nás divadla pro operní představení neotevřou.

Celý článek

Sadko Nikolaje Rimského-Korsakova jako půvabná pohádka

Hana Jarolímková | 06/20 |Zahraničí

S tituly z bohatého operního odkazu Nikolaje Rimského-Korsakova se na našich pódiích setkáváme velice sporadicky. A je to opravdu škoda. Rimskij-Korsakov, kterého, když mu bylo osmnáct, jeho učitel klavíru seznámil s Milijem Balakirevem, Césarem Kjujem a Modestem Petrovičem Musorgským (petrohradskými skladateli, jež s ním a Alexanderem Borodinem později založili volné sdružení nazvané Mocná hrstka), totiž patří kromě jiného především ke zcela výjimečným mistrům instrumentace. Vzorem mu také zpočátku nebyl nikdo menší než zejména Ferenc Liszt a Hector Berlioz, a po roce 1889, kdy do Petrohradu přijela s tetralogií Prsten Nibelungův Wagnerova společnost Angela Neumanna, Richard Wagner.

Celý článek

Portréty velkých dirigentů - Zubin Mehta

Markéta Jůzová | 06/20 |Studie, komentáře

Maestro Zubin Mehta, nejslavnější Ind současnosti, je mimořádnou dirigentskou osobností světové klasické hudby. U nás je znám spíše díky brilantní interpretaci svého repertoáru, zatímco ve světě patří k velmi respektovaným i za své odvážné koncerty nesené v duchu idejí spojovat hudbou různé, mnohdy i znesvářené kultury.
Aristokratická rodina rodu Pársí, odkud pochází, mu vtiskla obrovské charisma, smysl pro diplomatická jednání, velkorysost a přirozenou eleganci. Spolupracoval s úctyhodnou řadou slavných osobností. V Asii, Evropě a Americe obdržel četná vysoce prestižní ocenění.
Stal se nositelem indického vyznamenání Padma Bhushan (1966), držitelem Izraelské ceny (1991), nositelem velkokříže Řádu zásluh o Italskou republiku (1996) a držitelem velké stříbrné medaile, Čestného odznaku Za zásluhy o Rakouskou republiku (1997). Mimořádně získal Cenu za mír a toleranci OSN (1999), stal se komandérem francouzského Řádu umění a literatury (2001) a obdržel francouzský Řád čestné legie (2001). Slavnostně získal i indické vyznamenání Padma Vibhushan (2001), americkou Kennedyho cenu (2006) a japonské ocenění Praemium Imperiale (2008). Z četných cen a vyznamenání nelze opomenout ani např. Cenu Echo Klassik za celoživotní dílo (2011) a Cenu Wilhelma Furtwänglera (2011). Maestro se stal rovněž nositelem Rakouského čestného kříže pro vědu a umění 1. třídy (2011) a držitelem Prezidentské medaile za zásluhy v Izraeli (2012).

Celý článek

Mozaika operních režisérů - Barrie Kosky

Helena Havlíková | 06/20 |Studie, komentáře

Jedním z režisérů, který v posledních dvaceti letech výrazně zasáhl do podoby a směřování operního divadla, je bezesporu Barrie Kosky. Tento „gay Jewish kangaroo“, jak se sám označuje vzhledem ke svému australskému rodišti, židovskému původu a otevřeně homosexuální orientaci, se propracoval mezi ty osobnosti, jejichž režie jsou stejným dílem obdivovány jako zatracovány – ale vždy napjatě očekávány a často nakonec přebírány dalšími a dalšími divadly napříč kontinenty.

Celý článek

Pavel Bořkovec: Skladatel na hranici geniality a zapomnění

Milan Bátor | 06/20 |Studie, komentáře

Nestál nikdy v čele skupiny. Nepatřil k hudebním vizionářům, kteří hledají nové cesty. Jeho osobnost byla harmonicky vyvážená a noblesní. Obloukem se vyhnul laciným trendům a dobovým heslům, vždy zacílen k problematice sdělit hudbou myšlenky, které přetrvají. Povedlo se to Pavlu Bořkovcovi? Jaké byly životní osudy tohoto nenápadného skladatele a patrně nejvýznamnějšího vrstevníka Bohuslava Martinů? Rezonuje jeho hudba i v současnosti?

Celý článek

Ozvěny koronaviru: La Putyka na plátně, Pražské jaro v rádiu a písničky v nemocnici

Tomáš Pilát | 06/20 |Studie, komentáře

Koronavirová doba mění zaběhnutá pravidla. Potkalo to i filmy. Někteří producenti nechtěli čekat na znovuzpřístupnění kin a navěsili své snímky na web, jiní svá díla alespoň internetově premiérovali a symbolicky je tak poslali mezi lidi. Nutno říct, že mnohé snímky tak zhlédlo o poznání víc zájemců, než kdyby byly k vidění pouze v kině. V minulém čísle Hudebních rozhledů jsme psali o hudebním filmu Makanna, tentokrát se budeme věnovat dokumentu o novocirkusovém souboru Cirk La Putyka, a hlavně jeho protagonistech Rosťovi a Vítkovi Novákových.

Celý článek

Fenomén Janáček VIII: Několik zastavení s géniem hudby 20. století

Zbyněk Brabec | 06/20 |Studie, komentáře

Opery Leoše Janáčka na českých operních scénáchChceme-li si učinit alespoň nějaký obraz o tom, jak se Janáčkovy opery hrály a hrají na našich operních scénách, vytvoříme si tabulku inscenací v jednotlivých divadlech. Musíme si ovšem uvědomit, že tato sumarizace má pouze částečně vypovídající hodnotu. Především chybí spolehlivé prameny. Pro údaje v tomto článku jsem vycházel z databáze Divadelního ústavu, která je na webových stránkách zpracována až od období po druhé světové válce. I tak je nepřesná a nespolehlivá. Údaje jsem ověřoval v archivu na webových stránkách jednotlivých divadel, ale i tento pramen není příliš spolehlivý, jednak ne všechna divadla mají svůj archiv na webu, ne vždy je bez chyb a úplný, a s výjimkou pražského Národního divadla v něm nejsou zpracovány reprízy jednotlivých představení (archiv Národního divadla na webových stránkách je naprosto bezkonkurenční). Pokud se údaje z databáze Divadelního ústavu a jednotlivých divadel lišily, přiklonil jsem se k údajům z divadel. Uvedlo-li divadlo u některé inscenace, že se jedná o obnovenou premiéru, započítal jsem ji jako novou inscenaci, protože se většinou jednalo minimálně o nové hudební nastudování.

Celý článek

Slavní hudebníci za šachovnicí

Miroslav Vilímec | 06/20 |Studie, komentáře

První díl svého zamyšlení nad poměrně častými případy, kdy se hudebníci věnovali šachové hře, jsem otevřel slavným zápasem houslisty Davida Oistracha s klavíristou a skladatelem Sergejem Prokofjevem. Těmto osobnostem patřila v minulém pojednání většina prostoru, přesto se tam nedostaly všechny zajímavosti o Prokofjevově šachové činnosti. Na jeho výhru s pozdějším mistrem světa Capablankou tedy nyní navazuji, a to Prokofjevovým skalpem dalšího šachového mistra světa.

Celý článek

Dostaveníčko u kláves - K prodeji pian u nás

Jakub Zahradník | 06/20 |Svět hudebních nástrojů

O tom, jaká se u nás prodávala piana v minulosti, máme určité ponětí díky našim kolegům ladičům, kteří se dostanou k nástrojům nejen na místech veřejných, nýbrž i ke klavírnímu mobiliáři v soukromí. Ten obraz celkem odpovídá skladbě starších nástrojů nabízených přes různé inzertní internetové domény. Zcela převažují piana tuzemská. Ať už jsou z doby Rakouska-Uherska, první republiky, socialismu či z posledních třiceti let. Když si prohlédnu jenom doménu „bazoš.cz“, tak tam k datu psaní tohoto článku najdu v nabídce 172 PETROFŮ. Hojně jsou zde zastoupeny také ty původně samostatné prvorepublikové značky, které stát v létech 1948–52 znárodnil a stavěl je ve společném podniku. Některé z nich nyní patří do „PETROF brand family“ a z těch se ve zmíněné inzerci objevuje RÖSLER 37x, SCHOLZE 23x, WEINBACH 21x a FIBICH 6x. Dříve také existovala česká továrna značky AUGUST FÖRSTER, která dále staví klavíry v Löbau. Ta je v inzerátech přítomna 49x. Píši o tom proto, že poměr těchto čísel docela hezky vykresluje výskyt značek pian v českých domácnostech.

Celý článek

Nové operní nahrávky na DVD

Zbyněk Brabec | 06/20 |Revue hudebních nosičů

Již několikrát bylo v našem seriálu řečeno, že v poslední době na CD vycházejí především nahrávky neznámých oper, kdežto na DVD zase repertoárové opery v záznamech z prestižních operních domů a festivalů. Podíváme-li se na nejnovější operní nahrávky, které nyní vycházejí na DVD, najdeme zde samozřejmě nestárnoucí operní hity, ale též nahrávky oper pro většinu posluchačů neznámých. Do té první skupiny patří bezesporu i nejstarší z právě vydávaných oper – Mozartova Kouzelná flétna, dosud existující v mnoha audio nahrávkách, které dokumentují vývoj mozartovské interpretace v posledních více než sto letech, ale již i v řadě záznamů operních inscenací. Vydávaná nahrávka opery byla pořízena v loňském roce na festivalu v Glyndebourne, kde vpravdě živou inscenaci vytvořilo kanadské režisérské duo Barbe & Doucet. Z nesmrtelné Verdiho operní tvorby vycházejí záznamy čtyř jeho oper. Nabucco, opera, která založila skladatelovu slávu, vychází v provedení na Verdiho festivalu v Parmě v roce 2019. Ve stejném roce byla ve veronské Aréně zaznamenána jedna z nejoblíbenějších Verdiho oper Trubadúr ve hvězdném obsazení v čele s Annou Netrebko, Yusifem Eyvazovem, Lukou Salsim a Dolorou Zajick, kteří vystupují v opulentní inscenaci Franka Zeffirelliho. Trubadúra diriguje Pier Giorgio Morandi.

Celý článek

Aktuální číslo:

cover

Hudební rozhledy 06/20

Partneři:

 
 
d
 

Vyhledávání: