Hudební Rozhledy

Editorial 10/20

Hana Jarolímková | 10/20 |Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
neúprosná veličina, kterou čas zvláště v životě lidském nesporně představuje, nás – aniž bychom si to mnozí stačili zcela uvědomit – dovedla opět k poslední třetině roku. Letos poznamenaného již několikrát v minulých úvodních slovech k našemu časopisu zmiňovaným, v mnoha ohledech složitým obdobím.

Celý článek

Harfistka Barbora Plachá

Jiří Štilec | 10/20 |Rozhovory

Harfistka Barbora Plachá je mladá všestranná hudebnice, která studovala na Pražské konzervatoři a později si své znalosti rozšířila studiem na Královské konzervatoři v Bruselu ve třídě Jany Bouškové a na Norské hudební akademii v Oslo ve třídě francouzské harfistky Isabelle Perrin. Je velmi všestrannou umělkyní, která se „nebojí“ ani spolupráce s jazzmany nebo projektu, na kterém s dalšími hudebníky v souboru Salome hraje úpravy skladeb Karla Kryla. Vystupuje doma i v zahraničí, na významných festivalech, ale i tam, kde se jedná o charitativní koncerty se snahou pomoci potřebným. Vedle sólové hry a hry v komorních souborech vede úspěšně od roku 2009 harfovou školu Arpeggio a od roku 2017 Norsk Harpe Academi v Oslo.

Celý článek

Narozeninová oslava agentury Nachtigall Artists

Jaroslav Someš | 10/20 |Události

Agentura Nachtigall Artists se za dvacet let své existence stala významnou součástí našeho hudebního života. Jejím prostřednictvím jsme za tu dobu měli možnost uvítat širokou plejádu světových operních hvězd, jen namátkou Annu Netrebko, Joyce DiDonato, Juana Diega Flóreze, Erwina Schrotta, Bryna Terfela a desítky dalších. Ti všichni dnes zásluhou Nachtigall Artists mají Prahu zapsánu ve svých itinerářích a mnozí z nich se sem opakovaně a rádi vracejí. Čeští milovníci opery tak už nemusejí za recitály těchto velkých jmen putovat po Evropě. A nejen to. Agentura pozorně sleduje mezinárodní hudební sféru, takže v řadě případů našemu publiku představila nadějné pěvce už na počátku kariéry a jejich pozdější úspěchy dobrý odhad výběru potvrdily. Aktivity Nachtigall Artists mají ovšem ještě svou druhou část, a tou je péče o domácí operní umělce. Jak o ty, kteří si již vydobyli zahraniční renomé, tak o mladé, nastupující, kteří záštitu potřebují dvojnásobně. Právě jim agentura vydatně pomáhá otevírat cestu na divadelní prkna i koncertní pódia.

Celý článek

Letní slavnosti staré hudby

Helena Havlíková | 10/20 |Festivaly, koncerty

I když vstup Letních slavností staré hudby, největšího a nejdéle působícího festivalu svého druhu v Praze, do již třetího desetiletí své existence poznamenala epidemiologická opatření, organizátorky v čele s ředitelkou Josefínou Knoblochovou a hlavní dramaturgyní Janou Semerádovou flexibilně dokázaly program upravit, aniž slevily z vysokého renomé této přehlídky. Jednotlivé koncerty jsou pořádány v různých, vesměs památných a vzácných, sakrálních i světských pražských lokalitách. Provází je odborně kvalifikovaná, dobře uvážená a stylově i obsahově rozmanitá dramaturgie a stejně tak pojatá, historicky věrohodná interpretace. Domácí i zahraniční interpreti jsou vesměs mistry svého oboru a používají bud přímo originály historického instrumentáře, anebo jejich věrohodné kopie jakož i odpovídající techniku jejich ovládání.

Celý článek

Kutná Hora 2020

Julius Hůlek | 10/20 |Festivaly, koncerty

Nešťastná třináctka v názvu letošního ročníku festivalu komorní hudby v Kutné Hoře (22.–30. 8.) sice nebyla, nicméně prvotní program musel být kvůli všudypřítomným pandemickým problémům citelně pozměněn a hlavně přizpůsoben možnému výběru výhradně domácích interpretů.

Celý článek

Frýdlantská terapie jazzem proti koronaviru

Radmila Hrdinová | 10/20 |Horizont

Koronavirová pandemie zasáhla letos negativně snad do všech oblastí kultury, stovky akcí byly zrušeny a ani současný stav nedává přílišnou naději, že se vše brzy vrátí do normálních kolejí. Ostrůvkem jistoty uprostřed pandemií rozbouřené doby se stal týdenní jazzový maraton v severočeském Frýdlantu konaný pravidelně koncem srpna. Navzdory všem nejistotám, jež provázely její přípravu, 37. Letní jazzová dílna Karla Velebného se uskutečnila bez výrazných omezení, pouze s dodržováním nutných hygienických pravidel a za hojné účasti dvou set frekventantů jednotlivých interpretačních kurzů.

Celý článek

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla se třemi premiérami v jediném týdnu

Marta Ulrychová | 10/20 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

V době částečného uvolnění hygienických opatření projevilo plzeňské Divadlo J. K. Tyla velkou iniciativu, když v druhém srpnovém týdnu připravilo hned tři premiéry. Zatímco v případě Monteverdiho Korunovace Poppey a baletu Anastázie – Poslední dcera cara na hudbu Čajkovského Spící krasavice se jednalo o odložené premiéry, rozhodnutí nastudovat Smetanovu Prodanou nevěstu padlo již v době krize, kdy se tímto zároveň upustilo od původně plánovaného Wagnerova Lohengrina.

Celý článek

Salzburger Festspiele 2020

Markéta Jůzová | 10/20 |Zahraničí

ÚVOD
Jubilejní 100. ročník Salcburských slavnostních her nabídl ve dnech 1.–30. 8. 2020 v osmi lokalitách centra rakouského rodiště W. A. Mozarta 110 kulturních akcí divadelních, filmových, hudebních, přednášky a výstavy. Návštěvníci a pracovníci festivalu museli mít zakrytá ústa i nos a v hledištích byli usazeni podle tzv. šachovnicového vzoru. Hrálo se bez přestávek. Mezi lidmi vládla nálada à la „Maškarní ples.“ Každá vstupenka nesla jméno účastníka, jichž bylo celkem 76 500 z 39 zemí. Tisk vstupenek a veškeré peněžní a rezervační transakce probíhaly jen online. Často docházelo k testování na nový koronavirus, hygienická opatření byla zpřísněna a tým byl posílen i lékaři. Diváci museli udržovat odstup jednoho metru a byli velmi disciplinovaní.

Celý článek

Portréty velkých dirigentů - Neeme Järvi

Alena Sojková | 10/20 |Studie, komentáře

Neeme Järvi, rodák z estonského Talinu, letos třiaosmdesátiletý dirigent (nar. 7. 6. 1937), je jedním z umělců bývalého Sovětského svazu, který se rozhodl tuto zemi opustit. Stalo se tak v roce 1980, od roku 1985 je americkým občanem. Je ovšem, jako jiní významní dirigenti, světoobčanem. V letech 1982–2004 vedl göteborské symfoniky, v 80. letech působil jako šéfdirigent u Královského skotského národního orchestru, v letech 1990–2005 byl hudebním ředitelem Detroit Symphony Orchestra, v období 2005–2009 stejnou funkci vykonával u New Jersey Symphony Orchestra. Byl uměleckým ředitelem ženevského Orchestre de la Suisse Romande, jejímž je čestným doživotním uměleckým ředitelem. Podobnou poctu získal u orchestrů v Detroitu a Haagu, právě jako v Göteborgu. Titulem dirigent-laureát ho obdařil Královský skotský národní orchestr. A i nadále stojí v čele Estonského národního symfonického orchestru.

Celý článek

Mozaika nejslavnějších operních režisérů - Krzysztof Warlikowski

Helena Havlíková | 10/20 |Studie, komentáře

Polský režisér Krzysztof Warlikowski (*1962) má pověst provokatéra, který chce osvobozovat operu z „vězení“ zkostnatělých konvencí a struktur uložených v partituře. „Základní problém je rozsah, v jakém v ní můžeme vytvořit enklávu svobody“, shrnul svůj přístup k žánru, který začal teprve postupně objevovat po činoherních počátcích.

Celý článek

S Pavlem Černochem (nejen) o Facciově Amletovi

Robert Rytina | 10/20 |Studie, komentáře

Opera Franka Faccia (1840–1891) s názvem Amleto (1865) měla dlouhá léta pověst díla, o jehož existenci většina příznivců hudebně dramatického žánru sice dobře věděla, ale nikdy ho neslyšela. Neexistovala totiž jakákoliv referenční nahrávka, nemluvě o tom, že novodobé pokusy uvést italského operního Hamleta na jeviště byly také více než sporadické. Facciův opus je přitom hudebně nesmírně zajímavý: melodikou a celkovou koncepcí vychází z italských tradic. Přiznává ale i wagnerovské vlivy a do jisté míry – a se značným předstihem – předznamenává verismus. Libretistou zde nebyl nikdo menší než slavný Arrigo Boito, takže Amleto tvoří spolu s texty pro Verdiho Otella a Falstaffa pomyslnou trojici jeho shakespearovských adaptací.

Celý článek

Henryk Mikolaj Górecki: Na pomezí brutality, retrospektivy a víry

Milan Bátor | 10/20 |Studie, komentáře

Dodnes je někdy vnímán jako autor jedné skladby. Symfonie č. 3 v roce 1976 obletěla doslova celý svět. Jak je to však s dalšími skladbami tohoto významného polského autora, který bývá jedním dechem zmiňován s Pendereckim a Lutosławskim? Díla Henryka Góreckého vzbudila úžas na Varšavském podzimu už v roce 1958, kdy mu bylo pouhých 25 let. Během svého života zkomponoval okolo sedmi desítek skladeb. Patří stále k živému odkazu polské potažmo světové hudby?

Celý článek

Slavní hudebníci za šachovnicí VI

Miroslav Vilímec | 10/20 |Studie, komentáře

Vážení čtenáři (samozřejmě i čtenářky)! Děkuji všem, kteří vydrželi od května sledovat v Hudebních rozhledech mé zamyšlení nad příbuzností hudby a šachové hry. Propojení obou tvůrčích činností jsem dokumentoval na řadě významných osobností uměleckého i šachového světa, ať to byli např. David Oistrach, Sergej Prokofjev, Jan Kubelík či operní francouzský skladatel François André Danican Philidor. Souběžně s psaním posledního článku pročítám autobiografickou knihu vzpomínek Život nejen s taktovkou Radomila Elišky.

Celý článek

Vzpomínka na dirigenta JUDr. Karla Vašatu

Marta Ulrychová | 10/20 |Studie, komentáře

Ačkoliv v uměleckém provozu není titulatura běžná, u dirigenta JUDr. Karla Vašaty si ji neodpustím, neboť pro umělce a celý personál plzeňského divadla existoval pouze „doktor Vašata“. Aniž by si to byl kdy vynutil či přál, nikdo ho jinak neoslovil. Narodil se v době (1915), kdy platilo pravidlo: nejdříve vystudovat něco pořádného, teprve poté se věnovat svým zálibám. Vztah k hudbě jistě zdědil podobně jako jeho dva bratři po otci, který na rodném Kladně řídil filharmonii a různá amatérská hudební sdružení. Karel se hudbě věnoval již v době studií právnické fakulty, a sice na pražské konzervatoři – pod vedením Václava Kličky se učil hře na harfu, u Pavla Dědečka dirigování.

Celý článek

Diriguje Miloš Konvalinka

Barbora Stýblová | 10/20 |Studie, komentáře

rolex replica

Celý článek

Otomar Kvěch: Obrana Mozarta

Barbora Stýblová | 10/20 |Knihy a notoviny

rolex replica

Celý článek

Nové operní nahrávky na CD

Zbyněk Brabec | 10/20 |Revue hudebních nosičů

Trend ve vydávání operních nahrávek, o kterém jsme psali v minulých dílech našeho seriálu, je stále stejný. Na zvukových nosičích vycházejí spíše nahrávky méně známých oper, protože ty repertoárové jsou k dostání v nepřeberném množství s vynikajícími interprety a stále znovu se remasterují a vydávají, na obrazových nosičích se naproti tomu často vydávají právě ony známé opery v nejrůznějších možných (i nemožných) inscenacích z divadel po celém světě. Nejinak je tomu i nyní. Když se podíváme na seznam nových operních nahrávek na CD, objevují se nahrávky mnoha barokních oper (některé jsou nahrány vůbec poprvé), méně známých oper období klasicismu a romantismu a v neposlední řadě i opery 20. století i zcela současné.

Buy now fake rolex

Celý článek

Recenze CD

Barbora Stýblová | 10/20 |Revue hudebních nosičů

Buy now fake rolex

Celý článek

Aktuální číslo:

cover

Hudební rozhledy 10/20

Partneři:

 
 
d
 

Vyhledávání: