Hudební Rozhledy

Editorial 11/20

Hana Jarolímková | 11/20 |Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
letošní listopad, stejně jako kdykoliv předtím povětšinou opět „uplakaný“ a poněkud „depresivní“ podzimní měsíc, nám kromě jiných přináší z hudební oblasti i dvě jubilea, jež určitě stojí za připomenutí. Snad už jen proto, že nepatří mezi ta „notoricky“ proslulá. Navíc díky prvnímu z nich je možno se zamyslet i nad tím, že jednotlivé umělecké disciplíny nemají nepropustné hranice a mohou se nejen vzájemně ovlivňovat a doplňovat, ale dokonce často i poměrně úzce spolupracují. Příkladů bychom asi našli mnoho, jedním snad z nejznámějších je ale spojení takových kulturních fenoménů, jakými jsou hudba a film.

Celý článek

Slávka Vernerová

Miloš Pokora | 11/20 |Rozhovory

Klavíristka Slávka Vernerová, která se 3. 11. představí na prestižním festivalu Rudolfa Firkušného, studovala klavír na pardubické konzervatoři u prof. Martina Hršela a na Hudební a taneční fakultě AMU u prof. Ivana Moravce, a to v magisterském i doktorandském programu. Své zkušenosti si obohatila roku 2002 prostřednictvím tříměsíčního postgraduálního studia na londýnské Royal College a na mistrovských kurzech u pianistky Nelly Akopian. V té době už měla za sebou vítězství z Mezinárodní Smetanovy klavírní soutěže v Hradci Králové a mj. také laureátské tituly ze soutěží ve Vratislavi (1995), Missouri (1998) a Walesu (2001).

Celý článek

Galakoncert Asociace hudebních umělců a vědců k 30. výročí založení

Rafael Brom | 11/20 |Události

V úterý 6. 10. připomínal dramaturgicky bohatě naplněný koncert 30. výročí založení Asociace hudebních umělců a vědců, která podle zájmových a profesních oborů sdružuje celkem třináct samostatných společností. Sál Bohuslava Martinů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění byl poznamenán zvláštním proticovidovým opatřením, zahrnujícím registraci s měřením teploty hned u vrátnice, dezinfekci před vstupem do sálu a vyhrazená místa (volné zůstávaly každá druhá řada a některá sedadla). Sál pojal tedy jen hrstku posluchačů, včetně komponistů, jejichž opusy byly na programu. Zastoupeno bylo dvanáct společností od Šumavy po Moravskou bránu.

Celý článek

Dvořákova Praha 2020

Helena Havlíková | 11/20 |Festivaly, koncerty

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
I když hlavním cílem mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha je systematické uvádění díla Antonína Dvořáka a koncerty špičkových souborů i umělců na vrcholu jejich kariéry, už za předchozího uměleckého vedení Marka Vrabce se festival zaměřoval na nejmladší generace – umělců i publika: poskytoval jednak příležitost mladým talentům a zároveň pořádal rodinné dny svou programovou náplní zaměřené na děti včetně jejich aktivního zapojení formou workshopů. Současný umělecký ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon tyto linie ještě dále rozšířil programovou řadou Pro budoucnost jako platformou pro vystoupení mladých hudebníků, a pořádající Akademie klasické hudby se připojila k soutěži Českého rozhlasu Concertino Praga, jejíž tradice sahá až do roku 1966.

Celý článek

MHF Český Krumlov

Julius Hůlek | 11/20 |Festivaly, koncerty

Úvodem
Pandemickými okolnostmi vynucená eliminace zahraničních umělců se projevila i na letošním, již 29. ročníku jednoho z našich předních hudebních festivalů, takže musel být přesunut na začátek podzimu, zajištěn výhradně českými interprety a právem nazván „Český Krumlov s českými umělci“ (19. 9. – 3. 10.). I tak se podařilo program zaplnit dramaturgicky i interpretačně hodnotnými počiny. Kromě večerů, jimž se věnujeme níže, hned zkraje festivalu zasloužila pozornost koncertní verze inscenace Balady pro banditu s nejznámějšími melodiemi. Meandru řeky Vltavy bylo vynalézavě využito pro večer Vivaldi proplouvá Krumlovem, rozuměno s Jihočeskou filharmonií a Janem Talichem, účinkujícími na voru a interpretujícími Čtvero ročních dob.

Celý článek

Dvořákova mezinárodní rozhlasová soutěž Concertino Praga

Kateřina Konopásková a Simona Hopfingerová | 11/20 |Festivaly, koncerty

Finálový večer
Soutěž, která se letos konala již po čtyřiapadesáté, poprvé vrcholila opravdových finálovým večerem. Čtyři finalisté byli z Ruska a České republiky, pracovně jsme tedy toto finále nazvali Hokejové utkání Rusko x Česko. Do finále se probojovali po dvoukolovém klání z 54 celkově přihlášených soutěžících ze šestnácti zemí. Ani Covid 19 nezastavil nadšení mladých hudebníků, a tak mohli v Rudolfinu i za účasti publika předvést svoje mistrovství. Svým doprovodem je podpořil Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Jiřího Rožně. To vše se odehrálo 12. 9. 2020 a těmi šťastnými finalisty byli klavírista Jan Schulmeister a houslista Daniel Matejča z České republiky a za „ruský tým“ trumpetista Alexandr Rublev a klavírista Vsevolod Zavidov.

Celý článek

Inaugurace v FOK

Vojtěch Mojžíš | 11/20 |Festivaly, koncerty

Za přísných zdravotně bezpečnostních opatření se na zahajovacím koncertě 86. sezony Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK ve dnech 16. - 17. 9. 2020 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze uskutečnila inaugurace nového šéfdirigenta. Stal se jím Tomáš Brauner, ročník 1987, odchovanec Hudební fakulty pražské HAMU. Absolvoval ji v roce 2005, tedy jen před 15 lety. Od té doby však již dosáhl značných úspěchů a získal cenné zkušenosti z práce s orchestrálními tělesy po celé Evropě, početná jsou jeho zdařilá nastudování operních opusů.

Celý článek

Mahler – Jihlava 2020

Rafael Brom | 11/20 |Festivaly, koncerty

Hudební sál kláštera premonstrátů v Nové Říši byl 10. 9. dějištěm zahajovacího koncertu 19. ročníku festivalu Hudba tisíců Mahler – Jihlava 2020. Po dlouhé karanténní přestávce se festival navzdory nepřízni osudu vrátil do kulturního života jihlavského regionu a v podvečer teplého prosluněného čtvrtka vstoupila hudba do zdí kláštera, který byl několikrát ve své takřka osmisetleté historii pobořen. Sestry zakladatelky a poté bratři premonstráti jej však pokaždé znovu obnovili, neboť je dáno, že má sloužit činnosti duchovní a pastorační. V duchu hesla řádu „Být připraven ke každému dobrému dílu“ pořádá kanonie v hudebním sále řadu koncertů a komponovaných programů, mezi nimiž byl i již zmíněný hudební večer z programu festivalu Mahler – Jihlava.

Celý článek

Febio s Leonardem Cohenem

Vladimír Říha | 11/20 |Horizont

Letošní 27. ročník mezinárodního filmového festivalu Febiofest musel čelit nečekaným výzvám. V původním jarním termínu byl vzhledem k první vlně koronaviru odvolán a byl přeložen na září, kde se sice ve dnech 18.–25. 9. uskutečnil, ale právě ve dnech počínající druhé vlny epidemie, čímž byla ovlivněna návštěvnost i účast hostů, kteří z důvodů různých zákazů ve spojení s karanténou nemohli přijet. Sály tak nebyly zcela obsazené, přitom výběr filmů, který připravil tým s dvojicí uměleckých ředitelů Nikolajem Nikitinem a Martou Švecovou Lampereovou (prezidentem festivalu je stále Fero Fenič), byl velice slušný.

Celý článek

Dny nové opery ve znamení ne-oper

Helena Havlíková | 11/20 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Navzdory nepřejícím koronavirovým restrikcím se 5. ročník festivalu NODO / New Opera Days Ostrava / Dny nové opery Ostrava uskutečnil! Ani organizátoři ani účastníci ani diváci to nevzdali! Toto radostné konstatování podtrhuji se vším důrazem a velkým uznáním. Jakkoli ve zredukované podobě a s termínovým posunem z obvyklého konce června na 28. – 30. 8. 2020 k dosavadní bilanci NODO s více než dvaceti světovými nebo českými premiérami hudebního divadla přibylo letos pět nových inscenací.

Celý článek

Madama Butterfly v inscenaci Anthonyho Minghelly

Karla Hofmannová | 11/20 |Zahraničí

Ve Vídeňské státní opeře se nepoddávají strachu z koronavirové nákazy a jako první premiéru v nové, nejisté sezoně uvedli legendární inscenaci Pucciniho opery Madama Butterfly v režii Anthonyho Minghelly. Inscenaci, která měla premiéru v Metropolitní opeře v roce 2006 a byla obnovena v roce 2016 a která se záhy dostala do povědomí operních fanoušků přenosem z MET do kin. Tehdejší skvělé výkony Kristiny Opolaïs a Roberta Alagni si již možná diváci nevybaví, ale zcela určitě jim zůstala v paměti podoba nádherné loutky, poněkud připomínající Hurvínka, s nesmírně milým a odzbrojujícím výrazem, voděné třemi zakuklenými postavami.

Celý článek

Portréty velkých dirigentů - Ingo Metzmacher

Markéta Jůzová | 11/20 |Studie, komentáře

„Považuji za důležitější, aby lidé navštěvovali koncerty nebo operní představení, kde slyší živou hudbu. Reálný prožitek je obohatí, protože se snaží dílu porozumět. Moment, kdy vzniká a rodí se hudba, je krásný.“
Ingo Metzmacher

Celý článek

Mozaika nejslavnějších operních režisérů - Willi Decker

Monika Holá | 11/20 |Studie, komentáře

Německý divadelní režisér Willy Decker (nar. 1950) svou cestu k divadlu hledal poměrně složitě. Jeho studia byla široká, patřila hře na housle, poté filozofii, německé literatuře, muzikologii a teatrologii, a také zpěvu na Hochschule für Musik Köln. V jednom z rozhovorů vzpomínal, že dlouho tápal a nevěděl, v čem hledat svou budoucnost. Jeden den byl jednoznačně přesvědčen, že chce být hudebníkem, druhý den jej více přitahovalo divadlo. Východiskem se mu stala právě opera, hned při první zkušenosti (jako asistent režie při inscenování opery Vojcek) v ní nalezl ideální průnik všech svých profesních zájmů.

Celý článek

Aaron Copland: Soudobá hudba má člověka probudit, ne ukolébat k spánku

Milan Bátor | 11/20 |Studie, komentáře

Historie americké hudby je naprosto odlišná od historie kteréhokoli jiného národa. Nevyrůstá totiž z kultury původních obyvatel, ale začíná tam, kde vliv přistěhovalců (v dnešních časech jim pro jistotu říkáme štítivě uprchlíci či migranti) zničil původní kulturu. Až mnohem později si jejich potomci uvědomili nenahraditelnou ztrátu vzniklou vytlačením a vyhubením Indiánů. Je také zajímavé, že se o této smutné kapitole osídlování nového kontinentu nepsalo nikdy jako o genocidě, byť splňovala veškeré atributy tohoto slova.

Celý článek

Slovenské spevy Vítězslava Nováka v orchestrální podobě

Jiří Štilec | 11/20 |Studie, komentáře

Letošní „kulaté“ jubileum Vítězslava Nováka (1870–1949), jedné z nejvýznamnějších postav české hudby 20. století, bylo a určitě ještě bude podnětem k mnoha zajímavým akcím a projektům. Nejvíce za nimi stály aktivity Ústavu pro propagaci díla a odkazu Vítězslava Nováka, navazujícího na činnost Společnosti Vítězslava Nováka (vznikla v roce 1980), a snaha nebývale osvíceného vedení města Kamenice nad Lipou, kde se skladatel narodil, trvale propagovat skladatelovo dílo.

Celý článek

Dostaveníčko u kláves - Svět klavírů Vyškov

Jakub Zahradník | 11/20 |Svět hudebních nástrojů

Kdo čte má vyprávění, setkal se již několikrát s názvem Svět klavírů Vyškov. Mezi znalci se tato neobyčejná soukromá sbírka stala již dávno pojmem. Měli jsme mít v této „Mekce pian“ na podzim třídenní zasedání s Kruhem klavírníků a varhanářů. Byl připravený celý sofistikovaný program… Klavírnický a cembalářský seminář a přednáška o harmoniích, pokračování panelové diskuse o varhanářství… na místo již byla dovezena cembala od Víta Bébara, dohodnut byl výjezd k novostavbě varhan od pana Stavinohy, další do muzea akordeonů v Litovli a navrch návštěva význačné varhanářské dílny Dlabal – Mettler. Měla se pokřtít nová kniha od doktora Koukala, ba dokonce jsme měli domluvené i přivezení unikátního nástroje Una corda od stavitele Davida Klavinse z Budapešti! Jenže. Nejprve bylo uzavřeno Maďarsko, potom odmítli přijet někteří přednášející z obavy před covidem, a nakonec ten zatrolený virus tomu všemu zatnul tipec. Akce se překládá na lepší časy. Svět klavírů ve Vyškově ovšem stojí a funguje i bez naší účasti, připravený šířit osvětu. A tak jsem si řekl, že bych mu mohl věnovat celé dnešní Dostaveníčko. Navnadit čtenáře Hudebních rozhledů a ponouknout je k návštěvě Vyškova.

Celý článek

Aktuální číslo:

cover

Hudební rozhledy 11/20

Partneři:

 
 
 

Vyhledávání: