Hudební Rozhledy

Editorial 10/21

Jiří Štilec | 10/21 |Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
následující řádky se mi nepíší nijak snadno. Časopis Hudební rozhledy, který držíte v ruce, se nečekaně prudce dostal do rozbouřených vod a nebude lehké ho z obtížné situace dostat.
Dlouholetá šéfredaktorka, která je poslední dlouhé období spojena s existencí tohoto časopisu a s obětavou a namáhavou prací pro jeho udržení, se náhle na konci srpna ocitla ve vážné zdravotní situaci. Všichni na ni myslíme a přejeme jí brzké uzdravení!

Celý článek

Igor Levit: občan, Evropan, klavírista

Alena Sojková | 10/21 |Rozhovory

Jeden z nejpozoruhodnějších světových klavíristů Igor Levit poutá pozornost nejen svými projekty na hudebním poli, ale i svými občanskými postoji. Na Mezinárodním hudebním festivalu Rudolfa Firkušného vystoupí 2. 11., kdy zahraje poslední tři Beethovenovy sonáty.

Celý článek

Bohdana Malik: Přijetím funkce správní ředitelky Opery si plním své sny

Denisa Rausch | 10/21 |Rozhovory

Funkci správní ředitelky Opery Národního divadla a Státní opery přijala zkušená ekonomka Bohdana Malik před více než dvěma lety. Hovořila jsem s ní nejen o řízení operního provozu, managementu a hospodaření pražské Opery, ale také o koprodukcích s evropskými domy, projektu Musica non grata a o tvorbě kvalitních edukačních programů pro širokou veřejnost.

Celý článek

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně oslavil 200. výročí svého trvání

Marta Ulrychová | 10/21 |Události

Když majitel Mariánských Lázní, tepelský opat Karel Kašpar Reitenberger, v roce 1821 ustanovil na podnět mnichovského kapelníka Johanna Schurwonna malou skupinu hudebníků, která měla hostům právě se rozvíjejícího lázeňského města zpříjemňovat jejich pravidelnou pitnou kúru u tamějších pramenů, zdaleka netušil, že tak dává základ ke vzniku kulturní instituce, jež bude město provázet i v daleké budoucnosti. Toto početně i organizačně mnohokrát transformované těleso odolalo všem společenským změnám a do dnešních dnů plní důležitou funkci spočívající nejen ve zpříjemnění pobytu našich a zahraničních hostů, ale i v hudební výchově dalších generací. Jeho poslání je tedy nezastupitelné a je jen dobře, že město Mariánské Lázně si je této skutečnosti plně vědomo a poskytuje orchestru svoji záštitu.

Celý článek

Mezinárodní festival komorní hudby Kutná Hora 2021

Julius Hůlek | 10/21 |Festivaly, koncerty

Letošní XIV. ročník Mezinárodního festivalu komorní hudby Kutná Hora svým časovým umístěním zopakoval nutnou změnu, jež postihla ročník předchozí, a vlivem dosud ještě vševládnoucích okolností pandemických musel být přemístěn z konce jara na konec léta, konkrétně na závěr srpna (21.–29. 8.). Ovšem to nebylo na újmu kvality celé události, spíše naopak. Kumulované problémy, které si hudební umělci musí vinou už rok a půl trvajících a hlavně doslova existenčně neblahých omezení prožívat, nyní paradoxně přispěly ke koncentrované festivalové události zahrnující úctyhodných 16 samostatných koncertů během jediného týdne! Nejeden z nich by si svým významem, obsahovou i interpretační hodnotou zasloužil důkladnou analýzu a samostatnou recenzi.

Celý článek

Nabucco na internetu i v Janáčkově divadle

Helena Havlíková | 10/21 |Divadlo – Opera . Balet . Muzikál

Opera Národního divadla v Brně zprostředkovala 19. 5. 2021 svou novou inscenaci Verdiho opery Nabucco v hudebním nastudování Ondreje Olose a v režii Jiřího Heřmana nejprve online z Janáčkova divadla bez diváků a 29. 6. 2021 se mohla po dlouhých osmi měsících divadelního lockdownu uskutečnit ta „správná“ premiéra s publikem, jakkoli stále ještě početně limitovaným a v rouškách.

Celý článek

Bayreuther Festspiele 2021

Vlasta Reittererová | 10/21 |Zahraničí

Bayreuthský festival v loňském roce vzhledem k pandemii všechna představení zrušil. Letošní ročník, konaný od 25. 7. do 5. 8., nabídl čtyři díla, Mistry pěvce norimberské v režii Barrie Koskiho z roku 2017, Tannhäusera režiséra Tobiase Kratzera z roku 2019 – je dobré si vzpomenout na polemiky, které kolem obou vznikly – a dvě nové inscenace: Valkýru jako komplexní výtvor akcionisty Hermanna Nitsche v hudebním nastudování Pietara Inkinena a Bludného Holanďana. Ve Valkýře měl jako Wotan debutovat Günther Groissböck, ale pro nedostatek zkoušek odřekl a roli převzal Tomasz Konieczny. Groissböck si alespoň zazpíval „Wotanovo loučení a zázrak ohně“ na dvou koncertech pod taktovkou Andrise Nelsonse. Parsifal byl prezentován koncertně za řízení Christiana Thielemanna.

Celý článek

Mozaika nejslavnějších operních režisérů - Josef Průdek

Radmila Hrdinová | 10/21 |Studie, komentáře

Jako řada operních režisérů i Josef Průdek začínal svou kariéru jako zpěvák. Operní zpěv vystudoval na Pražské konzervatoři a Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (u Teodora Šrubaře).
Na otázku, zda je osobní pěvecká zkušenost pro operního režiséra podstatná, v rozhovoru pro portál Opera Plus uvedl: „Je jistě mnoho úspěšných režisérů, kteří si vlastní pěveckou praxí neprošli. Ale můj vklad jako zpěváka je patrný především v první fázi zkoušek, kdy mám veliké pochopení pro obtížnost práce zpěváka, který musí najednou hudební, pěveckou a hereckou stránku sjednotit do jevištního celku. Tak pro tohle mám asi velké pochopení a toleranci. Prostě vím dobře, jak je zpěvácká profese těžká.“

Celý článek

Celuloidová hudba - Zátopek běží v rytmu muziky Beaty Hlavenkové

Tomáš Pilát | 10/21 |Studie, komentáře

Film Davida Ondříčka s prostým, ale výstižným názvem Zátopek je sice hraný, pro naše účely ho ovšem můžeme brát tak trochu jako dokument. Vystupují tu skutečné postavy a vracejí se reálné děje, byť historicky ne vždy zcela přesně. Každopádně co se týče prostředí a rekvizit, je až dokumentárně přesný. Hlavní postavou snímku je fenomenální československý běžec Emil Zátopek a sekundují mu například jeho manželka, oštěpařka Dana či australský vytrvalec Ron Clarke. Všechny postavy a děje pak propojuje hudba komponistky a pianistky Beaty Hlavenkové.

Celý článek

Filharmonické vzpomínání - Česká filharmonie s proslulými sólisty

Miroslav Vilímec | 10/21 |Studie, komentáře

Vážené čtenářky a čtenáři, v několika článcích jsem se neubránil podrobnějšímu přiblížení života orchestru na zahraničních zájezdech. Je samozřejmé, že mnoho takových koncertních turné zůstane nesmazatelně v paměti filharmoniků. Nyní bych se chtěl ale konečně odpoutat od „cestovatelských“ vzpomínek a vybavit si dojmy ze spolupráce vynikajících sólistů a sólistek, ať již při zájezdech či při koncertech v Praze.

Celý článek

Skladatelské oddělení plzeňské konzervatoře

Lenka Bočanová | 10/21 |Studie, komentáře

Často se stává, že pokud člověk o něčem určitý čas přemýšlí, přicházejí mu následně do cesty odpovědi či informace související s otázkami, které si klade. V době, kdy jsem shromažďovala materiály o skladatelském oddělení plzeňské konzervatoře, mne upoutal jistý komentář začínající slovy „Velikost člověka leží hluboko v jeho nitru…“. Považuji jej za výstižné předznamenání následného příspěvku, neboť jde o oblast, v níž právě síla a originalita osobnosti hraje podstatnou roli.

Celý článek

Zvláštní případy klávesového oddělení - Enharmonium – překvapení nejen pro Brucknera

Petr Koukal | 10/21 |Svět hudebních nástrojů

Že jste nikdy neslyšeli o enharmoniu? To není žádná ostuda. Harmonium se díky pevné laditelnosti, relativně jednoduché výrobě a hráčsky dostupnému ovládání osvědčilo jako vhodný nástroj pro experimenty. Vzpomeňme například na šestinotónové harmonium ve sbírce Českého muzea hudby. Enharmonium pak bylo pokusem o nástroj s pevným laděním, který by byl schopen hraní čistých intervalů. Nejdále v těchto pokusech se dostal zřejmě geniální japonský inženýr Tanaka. Třeba jeho nápad někdo probudí. Požádal jsem dalšího z členů našeho velice různorodého „klávesového oddělení“, aby se s námi podělil o záhadu starou dobrých 130 let...

Celý článek

Nové operní nahrávky na CD

Zbyněk Brabec | 10/21 |Revue hudebních nosičů

Nové operní nahrávky na CD, se kterými přicházejí na trh světové gramofonové firmy, by měly zaujmout zejména ty operní nadšence, kteří hledají neznámé opery. Jak už jsme v našem seriálu nejednou zmínili, na DVD vycházejí především známé opery v záznamech ze světových operních domů a festivalů, zatímco na CD se často vydávají ty opery, které léta spaly v prachu archivů.

Celý článek

Aktuální číslo:

cover

Hudební rozhledy 10/21

Partneři:

Brněnský varhanní festival
 
 
 

Vyhledávání: