Hudební Rozhledy

Redakce

Šéfredaktorka:
PhDr. Hana Jarolímková
tel: 251 550 208, tel/fax: 251 554 088
Tajemnice redakce:
Marcela Šlechtová
tel: 251 554 089, 251 552 425
Redakční rada:
Jan Baťa, Lucie Dercsényiová, Roman Dykast, Jiří Štilec, Ivan Štraus, Jan Vičar
Externí spolupráce:
Jitka Slavíková
Výtvarné řešení:
František Štorm
Adresa redakce:
Radlická 99, 150 00 Praha 5
Email:
rozhledy@volny.cz
Tisk:
Dvořák & syn, Dobříš
Sazba:
studio Togga, Praha
Evidenční číslo:
MK ČR E1244
ISSN:
0018-6996

Aktuální číslo:

cover

Hudební rozhledy 12/21

Partneři:

Brněnský varhanní festival
 
 
 

Vyhledávání: