Hudební Rozhledy

Velká hudební soutěž 02/18

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme se vás ptali, ve kterém roce vystoupil Leonard Bernstein v Praze a která díla tu tehdy dirigoval? Někteří z vás se dali otázkou, v jejíž první polovině jsme použili jednotné číslo, zmást, ovšem tři z vás (shodou okolností tentokrát všichni z Prahy) se nachytat nenechali a dva soutěžící dokonce odpověděli naprosto vyčerpávajícím způsobem. Leonard Bernstein, od jehož narození letos uplyne plných sto let, vystoupil v Československu výhradně na Pražském jaru, a to v jeho třech ročnících. Dvakrát v roce 1946, kdy 15. 5. uvedl díla Williama Schumana (Americká slavnostní předehra), Samuela Barbera (Essay č. 2 pro orchestr, op. 17), George Gershwina (Rhapsody in Blue), Roye Harrise (Symfonie č. 3) a Aarona Coplanda (El Salón México). O den později, 16. 5., dirigoval stejný program až na Gershwina, místo kterého představil svoji Symfonii č. 1 „Jeremiáš“. Druhou návštěvu Pražského jara realizoval hned následující rok, kdy vystoupil rovněž dvakrát, a to 24. a 25. 5. Na obou večerech zazněly skladby Aarona Coplanda (Symfonie č. 3) a A. Dvořáka (Husitská, dramatická ouvertura pro velký orchestr, op. 67) a dále na prvním večeru Houslový koncert a moll, op. 82 Alexandera K. Glazunova a na druhém Ravelův Koncert pro klavír a orchestr G dur, kde se sólového partu ujal sám „Lenny“. Na poslední umělcovu návštěvu si asi většina z nás ještě pamatuje: bylo to v roce 1990, 2. a 3. 6., a my si tenkrát mohli na závěrečných koncertech festivalu v Bernsteinově podání vychutnat Beethovenovu „Devátou“. Bohužel to bylo pouhých několik měsíců před jeho náhlým úmrtím, takže se zároveň jednalo o umělcovu návštěvu poslední. Všem soutěžícím, kteří odpověděli, děkujeme, a trojici vylosovaných posíláme tři nová CD firem Supraphon, ArcoDiva a Radioservis.

 • 1. Roman Elner, Praha
 • 2. Karel Petrtýl, Praha
 • 3. Eva Palánová, Praha

  Otázka:
  Kteří dva vynikající umělci, mistr taktovky a klavírista, podali tehdy čerstvému emigrantovi Antonínu Kubálkovi po jeho příjezdu do Toronta pomocnou ruku jako první?
  Své písemné odpovědi zasílejte do 16. února na adresu redakce Hudební rozhledy, Radlická 99, 150 00 Praha 5 nebo na rozhledy@volny.cz
  .

 • Aktuální číslo:

  cover

  Hudební rozhledy 02/18

  Partneři:

   
   
  d
   

  Vyhledávání: